Trang chủ » blog » 200 câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ co dap an

200 câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ co dap an

Ngày đăng : 05/09/2019, 15 : 01 Xin mời những khách tham quan tìm hiểu thêm Sở câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ sở hữu kèm đi theo giải đáp đơn cử. Đây được xem là môn học cơ sở thuộc khối ngành Kinh tế buộc phải vô cùng thiết yếu nhằm những hành khách gọi về nghành tài chính, tiền tệ. NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN : TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( tam TÍN CHỈ ) CHƯƠNG một : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ Câu một : ” Giấy bạc ngân hàng nhà nước ” thực ra được xem là : A Một phong cách tín tệ B Tiền có tác dụng giấy C Tiền ghi mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước D Tiền đưa khởi đầu tiền chuyển NHTM sản xuất Câu 2 : Trong kinh tế tài chính, tỷ suất lạm phát kinh tế dự đốn cải thiện thì : A Lãi suất danh nghĩa cải thiện C Lãi suất thật cải thiện B Lãi suất danh nghĩa tránh D Lãi suất thật tránh Câu ba : Giả sử thời gian kinh tế tài chính, tiền sở 2.000 tỷ đồng, số nhân tiền tệ 2,5 nấc cung tiền được xem là : A 800 tỷ đồng B 3.500 tỷ đồng C 2.500 tỷ đồng D 5.000 tỷ đồng Câu bốn : Lạm phát phi mã lạm phát kinh tế nấc : A Nền kinh tế tài chính cân nặng nút tiềm B Tỷ lệ lạm phát kinh tế nút chữ số C Tỷ lệ lạm phát kinh tế nấc chữ số nút chữ số D Nền kinh tế tài chính cân nặng nút tiềm Câu 5 : Tiền polymer Nước Ta gồm có … mệnh giá A C B D Câu 6 : Nếu NHTW mong muốn cải thiện cung tiền kinh tế tài chính NHTW thực thi : A Tăng tỷ suất dự phòng chẳng thể B Phát hành trái khoán C Tăng lãi suất vay tiền đưa D Mua sàn chứng khoán Thị Trường mở Câu 7 : lúc kinh tế tài chính xảy tượng lạm phát kinh tế, thế giới với lợi được xem là : A Người vay mượn B Người mang đến vay mượn C Các doanh nhân D Nhà nước Câu tám : Cơng thức nhắc côn trùng mối quan hệ lãi suất vay danh nghĩa, lãi suất vay thật tỷ suất lạm phát kinh tế : A Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực + tỷ suất lạm phát kinh tế B Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thật – tỷ suất lạm phát kinh tế C Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa + tỷ suất lạm phát kinh tế D Lãi suất thực = Tỷ lệ lạm phát kinh tế – lãi suất vay danh nghĩa Câu 9 : Tấm hình bên sau tờ tiền mệnh giá mạng bsc trên metamask
.000 VND được xem là : A Mỏ dầu Bạch Hổ – Vũng Tàu B Kỳ quan vạn vật thiên nhiên Vịnh Hạ Long C Quốc Tử Giám – Quốc Tử Giám D Chùa Cầu – Hội An Câu 10 : Mức cung tiền tệ cải thiện lên lúc : A Tiền chuyển dự phòng NHTM cải thiện B Nhu cầu bản chất góp vốn đầu tư kinh tế tài chính tránh C Ngân hàng TW ban hành tiền mặt trong giao thông D Tỷ lệ dự phòng không thể cải thiện Câu 11 : Tỷ lệ lạm phát kinh tế Nước Ta năm năm trước 4,09 % Theo phân chia lạm phát kinh tế, tỷ suất được xem là : A Bình thường B Siêu lạm phát kinh tế C Lạm phát phi mã D Lạm phát vừa bắt buộc Câu 12 : Số nhân tiền tệ ( m ) biến hóa ngược chiều sở hữu đổi khác tác nhân : A Tỷ lệ dự phòng cần yếu C Số vòng xoay tiền B Tiền chuyển NHTM D Mức cung tiền Câu 13 : Hai mươi triệu VND chứa kỹ năm bao phủ nhà riêng khách du lịch sở hữu tính trong phận M1 khơng ? A Khơng, khoản tiền khơng nhập cuộc lưu lại thơng B Có, khoản tiền tọa lạc giao thông ( phương tiện đi lại giao thông mục tiêu ) C Có, khoản tiền phương tiện đi lại ngốn NHTW ban hành nhập cuộc trong lưu giữ thơng khi D Khơng, M1 tính riêng biệt đi theo năm Câu 14 : Content quy luật Gresham được xem là : A Đồng tiền có lợi xua đồng xu tiền bần ngoài giao thông B Vàng bạc sài đi lại C Chỉ sở hữu đá quý sài giữ thơng D Đồng tiền bựa xua đồng xu tiền có lợi ngoài giao thông Câu 15 : Tỷ lệ lạm phát kinh tế năm 2013 6,04 %, lãi suất vay danh nghĩa 7,5 % lãi suất vay trong thực tiễn được xem là : A 1,46 % C 13,54 % B – 1,46 % D – 13,54 % Câu 16 : Lạm phát cầu nhả thực trạng lạm phát kinh tế xảy vì như thế : A Tổng cầu kinh tế cải thiện C Xử lý bội chi chi phí Chính phủ B Chi tiêu chế tạo cải thiện D NHTW ban hành tiền Câu 17 : Một sách mang bảng giá 99.000 đồng Điều thể chức tiền A Phương tiện đi lại B Phương tiện đựng trữ C Thước đo trị giá D Phương tiện ngốn Câu 18 : Q trình tăng trưởng tiền tệ trải đi qua hình hài A C B D Câu 19 : Chế độ mùi vị đi đôi chính sách : A Vàng bạc cùng theo đó dùng có tác dụng tiền B Vàng đá quý cùng theo đó dùng làm cho tiền C Đá quý bạc cùng theo đó dùng có tác dụng tiền D Vàng ngoại tệ mạnh mẽ cùng theo đó dùng làm cho tiền Câu 20 : Tiêu chuẩn báo giá tiền tệ được xem là : A Tên gọi tiền tệ dung lượng đá quý đơn vị chức năng tiền tệ B Tên gọi tiền tệ, dung lượng tiến thưởng đơn vị chức năng tiền tệ, tiền ước số C Tên gọi tiền tệ, dung lượng rubi đơn vị chức năng tiền tệ, tiền ước số tiền bội số D Tên gọi tiền tệ, dung lượng quà đơn vị chức năng tiền tệ, tiền bội số Câu 21 : Lúc thực chức phương tiện đi lại chứa trữ người ta đựng trữ tiền buộc phải đưa số ngân sách hội Đó được xem là : A Giá trị nhân dân chiếm hữu tiền ko góp vốn đầu tư tiền nhằm sanh lời B Lãi suất mà lại ngân hàng nhà nước giả mang đến loài người chiếm hữu tiền C Loại ngân sách nhưng mà trái đất chiếm hữu tiền cần đưa vay mượn bản chất D Chênh lệch lãi tiền vay lãi tiền đưa ngân hàng nhà nước Câu 22 Phát biểu ko nhắc dòng tiền polymer Nước Ta : A Có lắp rộng rãi tiền mệnh giá béo B Đáp ứng nhu yếu đi lại tiền tệ cấu mệnh giá C Các giao diện tiền cũ trước khơng giá cả tồn tại D Nâng tăng cao quality tiền, khả chống làm cho tiền fake Câu 23 Mệnh giá phong cách tiền năm trăm ngàn đồng ( 500.000 đồng ) được xem là : A Số tiền ghi tờ tiền ( 500.000 đồng – năm trăm ngàn đồng ) B Số tiến thưởng tậu từ bỏ lượng tiền năm trăm ngàn đồng C Số tiền dấn sau đưa 500.000 đồng trong ngân hàng nhà nước sau năm D Giá trị đại diện thay mặt thực tiễn kiểu giấy bạc 500.000 đồng Câu 24 Lạm phát cầu trỏ lạm phát kinh tế bởi vì : A Cầu hàng hóa cải thiện nhanh chóng kinh tế tài chính, trỏ báo giá sản phẩm & hàng hóa cải thiện B giá thành ngun vật tư nguồn vào cải thiện quá cao, có tác dụng đến bảng giá dãy vũng cải thiện đi theo C nhà nước ban hành đính tiền nhằm bù đắp thâm hụt NSNN D Giá dãy vũng cải thiện quá cao kinh tế tài chính ngân sách đầu trong tốt Câu 25 Những giải pháp ở trong team sách tiền tệ NHTW : A Ngừng ban hành tiền, cải thiện tỷ suất dự phòng không thể, ấn định hạn nút tín dụng thanh toán, phân phối tật khốn Thị Trường mở B Cắt giảm số bỏ ra không thiết yếu, cải thiện tỷ suất dự phòng quan yếu, ấn định hạn nút tín dụng thanh toán, vay mượn nợ ngồi lớp nước C thay đổi sách thuế hài hòa và hợp lý, cải thiện tỷ suất dự phòng quan yếu, ấn định hạn nấc tín dụng thanh toán, ban hành trái khoán nhà nước D Cắt giảm số đưa ra không thiết yếu, kiểm soát và điều chỉnh sách thuế hài hòa và hợp lý, cải thiện thuế tấn công trong sản phẩm & hàng hóa xa xỉ Câu 26 Những giải pháp ở trong team sách tài chính : A Ngừng ban hành tiền, cải thiện tỷ suất dự phòng cần thiết, ấn định hạn nút tín dụng thanh toán, vay mượn nợ lớp nước B Cắt giảm số bỏ ra không thiết yếu, cải thiện tỷ suất dự phòng chẳng thể, ấn định hạn nút tín dụng thanh toán, phân phối bệnh khốn Thị Trường mở C thay đổi sách thuế hài hòa và hợp lý, cải thiện tỷ suất dự phòng cấp thiết, ấn định hạn nấc tín dụng thanh toán, ban hành trái khoán nhà nước D Cắt giảm số bỏ ra không thiết yếu, kiểm soát và điều chỉnh sách thuế hài hòa và hợp lý, ban hành trái khoán nhà nước, vay mượn nợ lớp nước Câu 27 Hiện tượng lạm phát kinh tế làm cho mang lại : A Giá phần nhiều sản phẩm & hàng hóa cải thiện lên B Đồng tiền lớp nước bị báo giá C Đồng tiền lớp nước bị bảng giá so sánh có quà ngoại tệ D Giá sản phẩm & hàng hóa cải thiện thường xuyên, lê dài có tác dụng nội tệ bị báo giá so sánh có rubi ngoại tệ Câu 28 Trong chức tiền tệ, tiền tệ sản phẩm & hàng hóa hoạt động đi đôi ngược chiều A Thước đo trị giá B Phương tiện giao thông C Phương tiện toán D Tiền tệ giới Câu 29 Các phong cách tín hiệu trị giá gồm có : A Séc, ủy nhiệm thu, tiến thưởng B Hối phiếu, séc, rubi C Séc, card toán, ủy nhiệm bỏ ra D Lệnh phiếu, ủy nhiệm đưa ra, bạc Câu 30 Đây hình hài trị giá nhưng mà vấn đề phỏng vấn trao đổi sản phẩm & hàng hóa thật phương pháp liên đới ( H – H ’ ) A Giá trị đơn giản C Giá trị tầm thường B Giá trị lan rộng ra D Tiền tệ Câu 31 Đây hình hài giá cả cơ mà thứ hạng dãy vũng đặc biệt quan trọng duy trì tầm quan trọng đồ gia dụng ngang giá phổ thông trình phỏng vấn trao đổi A Hình thái trị giá dễ dàng C Hình thái giá cả thường ngày B Hình thái trị giá lan rộng ra D Hình thái tiền tệ Câu 32 Bản chất tiền tệ được xem là : A Những đồng tiền đúc sắt kẽm kim loại quý B Những tờ giấy bạc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành C Những chuỗi phân tử, vỏ ngoài ốc, vật nuôi, con vật D Vật ngang giá thông thường có tác dụng phương tiện đi lại phỏng vấn trao đổi toán số nợ Câu 33 Trong trình tăng trưởng tiền tệ, card ngốn trực thuộc sắc thái tiền tệ : A Hóa tệ sắt kẽm kim loại C Giấy bạc ngân hàng nhà nước B Tín tệ sắt kẽm kim loại D Hình thức khác thường Câu 34 Hình thái tiền tệ cơ mà tờ giấy bạc ngân hàng nhà nước ko tự động quy đổi đá quý : A Hóa tệ phi sắt kẽm kim loại C Tín tệ phi sắt kẽm kim loại B Hóa tệ sắt kẽm kim loại D Tín tệ sắt kẽm kim loại Câu 35 Nhược điểm tiền polymer : A Không ngấm lớp nước, độ bền, thời gian quá cao B Có khả thích ứng sở hữu dòng thiết bị giải quyết và xử lý tiền C Dễ bị biến dị gặp gỡ độ ẩm quá cao D Có độ ngăn fake quá cao Câu 36 Ngày nay, tài chính cơ mà vương quốc giới sài được xem là : A Tiền giấy khả hoán C Tiền giấy khả hoán bất khả hoán B Không sài tài chính D Tiền giấy bất khả hoán Câu 37 Nếu số nhân tiền tệ ( m ) ba, NHTW bắt buộc thực nghiệp vụ nhằm cải thiện nấc cung tiền ( M ) lên 120 tỷ đồng A Bán 360 tỷ trái khoán mang đến NHTM B Mua 360 tỷ trái khoán NHTM C Bán 40 tỷ trái khoán mang đến NHTM D Mua 40 tỷ trái khoán NHTM Câu 38 Tiền sở ( H ) gồm có : A Tiền mặt C Tiền mặt dự phòng cần yếu B Tiền mặt tiền đưa D Dự trữ không thể Câu 39 Lượng cung tiền kinh tế tài chính ( M ) gồm có : A Tiền mặt C Tiền mặt dự phòng cần yếu B Tiền mặt tiền đưa D Dự trữ cần yếu Câu 40 Biện pháp sài lạm phát kinh tế phòng lạm phát kinh tế được xem là : A Giữ tỷ suất lạm phát kinh tế nấc vừa cần B Kiểm cảm cúm lạm phát kinh tế, phát hành cơng nạp năng lượng công việc mang lại nhân dân công sức C Phát hành đính thêm tiền nhằm cải thiện góp vốn đầu tư, lan rộng ra chế tạo D Ổn định tiền tệ, trấn áp giá thành, khiên chế lạm phát kinh tế Câu 41 : Đây định nghĩa trái lại có lạm phát kinh tế : A Thiểu phát C Lạm phát phi mã B Giảm phát D Siêu lạm phát kinh tế CHƯƠNG 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH Câu Tiền đề sở hữu đặc thù muốn dòng tồn tài được xem là : A Tiền đề Chính phủ B Tiền đề chế tạo hàng hóa – chuyên dịch vụ C Tiền đề chế tạo hàng hóa – tiền tệ D Tiền đề kinh tế tài chính Câu Chức tài gồm có : A Chức cung cấp chức người có quyền lực cao B Chức cung ứng dịp đầu đáp ứng lại C Chức cung ứng dịp đầu chức chủ tịch D Chức người có quyền lực cao cung cấp lại Câu Mục đích đáp ứng đợt đầu : A Bổ sung trong NSNN nhằm cung ứng nhu yếu tiêu tốn mang đến toàn cộng đồng B Bù đắp hao tổn CS vật chất ( đồ đạc, xưởng sản xuất, đồ đạc, ) C Tạo nguồn thu mang đến nghành nghề dịch vụ ko chế tạo ( dạy dỗ, sức khỏe, ) D Điều hòa nguồn thu ngành, Doanh Nghiệp, TCKT, những tầng lớp người dân Câu Hệ thống tài gồm có khâu đa phần : A TCNN TCDN B TCNN, TCDN, tài hộ mái ấm gia đình tổ chức triển khai cộng đồng, tài trung gian C TCNN, TCDN tài hộ mái ấm gia đình tổ chức triển khai cộng đồng D TCNN, TCDN, tài trung gian Câu Tiền đề Việc thế hệ, tồn tăng trưởng tài chính : A Tiền đề Chính phủ nền móng lịch sử vẻ vang B Tiền đề kinh tế tài chính nền móng lịch sử vẻ vang C Tiền đề chế tạo sản phẩm & hàng hóa – tiền tệ nền móng Chính phủ D Tiền đề kinh tế tài chính nền móng chế tạo sản phẩm & hàng hóa Câu Hệ thống tài Nước Ta bao gồm … khâu : A B C D Câu Trong mạng lưới hệ thống tài Nước Ta, khâu tài sở khâu : A Tài Chính phủ B Tài đơn vị C Tài trung gian D Tài hộ mái ấm gia đình TCXH Câu Người dân sắm bảo đảm công ty du học Bảo Việt ban hành, có nghĩa là : A Tài hộ mái ấm gia đình lôi cuốn Power nguồn tài từ bỏ khâu tài trung gian B Tài hộ mái ấm gia đình đáp ứng Power tài đến khâu tài trung gian C Các khâu tài trung gian đáp ứng Power nguồn tài mang lại tài hộ mái ấm gia đình D Các khâu tài trung gian lôi cuốn Power tài mang lại tài hộ mái ấm gia đình Câu Phân phối đợt đầu trình : A Ln ln diễn trước q trình cung cấp lại B Diễn khoanh vùng phạm vi vô to lớn C Chỉ diễn nghành chế tạo, mang lại địa cầu nhập cuộc trong trình chế tạo D Ln ln diễn sau q trình cung cấp lại Câu 10 Mục đích q trình đáp ứng lại : Bù đắp hao tổn cơ sở vật chất Hình thành quỹ lương đưa đến trái đất lao động Hình thành quỹ bảo đảm Đảm bảo công xã hội Câu 11 DN giả lương đến CN, có nghĩa là : A Tài DN đáp ứng Power nguồn tài mang lại tài hộ mái ấm gia đình B Tài DN lôi cuốn Power nguồn tài tự tài hộ mái ấm gia đình C Tài hộ mái ấm gia đình đáp ứng Power nguồn tài mang lại tài Doanh Nghiệp D Tài hộ mái ấm gia đình lôi cuốn Power nguồn tài mang lại tài Doanh Nghiệp Câu 12 Chức người đứng đầu tài thật đi qua chức tiền tệ : A Thước đo trị giá phương tiện đi lại toán B Thước đo trị giá phương tiện đi lại đi lại C Thước đo chứa trữ phương tiện đi lại toán D Thước đo giữ thơng phương tiện đi lại hao Câu 13 Sự nổi trội gia tài thực tài sản tài chính : A Tài sản thật sở hữu giá cả gia tài tài B Tài sản thực tài sản hữu hình, gia tài tài khơng C Tài sản tài xuất nhị thăng bằng tài chính, gia tài thật xuất cân bằng D Tài sản tài mang giá cả khơng dựa trong content cơ sở vật chất nhưng dựa trong mối quan hệ Thị phần ; gia tài thật ngược lại Câu 14 Khâu tài mang chức người đứng đầu, chất vấn khâu tài khác biệt : A Tài Chính phủ B Tài công ty C Tài trung gian D Tài hộ mái ấm gia đình TCXH Câu 15 Mối mối quan hệ nhì chức tài được xem là : A Chồng chéo B Hữu cơ, bổ trợ C Độc lập D Không mối quan hệ Câu 16 Phát biểu được xem là : A Chức đáp ứng nền móng đến chức người có quyền lực cao B Chức người đứng đầu trọn vẹn chủ quyền có chức cung cấp C Chức người đứng đầu nền móng mang lại chức cung ứng D Chức chủ tịch bị nhờ vào trong chức cung cấp Câu 17 Khâu tài mạng lưới hệ thống tài vương quốc phát minh sáng tạo trị giá sản phẩm & hàng hóa, chuyên dịch vụ : A Tài Chính phủ C Tài Doanh Nghiệp B Tài hộ mái ấm gia đình TCXH D Tài trung gian Câu 18 Chức người có quyền lực cao tài triển khai : Định kỳ năm / dịp Định kỳ mon / đợt Thường xuyên thường xuyên lúc Câu 19 Tổ chức ở trong khâu tài trung gian : A Cơng ty CP Kinh Đô C cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên TM Quốc Quân B Ngân hàng TW D Ngân hàng TMCP Á Châu Câu 20 Khâu phát minh sáng tạo Power nguồn tài Gọi khâu : A Hỗ trợ B Thương hiệu C Cơ D Chủ đạo CHƯƠNG ba : TÀI CHÍNH CƠNG Câu Cơ quan Chính phủ sở hữu thẩm quyền định khoản chi thu Chính phủ dự ngốn được xem là : A Bộ tài B nhà nước C Quốc hội D Kho bạc Chính phủ Câu Chu trình NSNN Nước Ta gồm có : A tiến trình : lập dự trù NSNN chấp hành NSNN B quá trình : lập dự trù NSNN, chấp hành NSNN toán NSNN C quá trình : lập dự trù NSNN, chấp hành NSNN, phân chia NSNN toán NSNN D quy trình tiến độ : lập dự trù NSNN, chấp hành NSNN, phân chia NSNN, dùng NSNN toán NSNN Câu giá thành Chính phủ cân bằng ko dựa nguyên lý : A Tổng số thu tự thuế, tiêu dùng, lệ phí nên béo tổng cộng bỏ ra tiếp tục B Trường hợp bội chi, lượng bội chi cần bé xíu bỏ ra góp vốn đầu tư tăng trưởng C Bội chi chi phí Chính phủ bù đắp Power nguồn vay mượn lớp nước D Vay bù đắp bội chi NSNN buộc phải bảo vệ nguyên lý ko sài mang đến chi tiêu và sử dụng, sài đến mục tiêu tăng trưởng Câu bốn : Trong Power nguồn thu NSNN, Power nguồn thu giật tỷ lệ bự được xem là : A Hoạt động kinh tế tài chính B Thuế C Phí D Lệ phí Câu 5 : Năm chi phí Nước Ta được xem là : A Bắt đầu từ bỏ Trong ngày 01/7 năm xong trong cuối Trong ngày 30/6 năm B Bắt đầu trường đoản cú Trong ngày 01/10 năm hoàn thành trong cuối Trong ngày 30/9 năm C Bắt đầu từ bỏ đến ngày 01/01 năm xong xuôi đúng ngày 31/12 năm sau D Bắt đầu tự vào ngày 01/01 ngừng vào ngày 31/12 dãy năm Câu 6 : Quỹ bảo đảm cộng đồng dựng nên trường đoản cú Power : A Đóng góp Doanh Nghiệp, cá thể tương hỗ Chính phủ C Cá nhân tự động đóng góp B Đóng góp cá thể tổ chức triển khai lớp nước D Hỗ trợ Chính phủ Câu Trong tình huống bội chi NSNN, cần bảo vệ : A Số bội chi < đưa ra góp vốn đầu tư tăng trưởng B Số bội chi > đưa ra tiếp tục C Số bội chi < thu NSNN D Số bội chi > bỏ ra góp vốn đầu tư tăng trưởng Câu Thâm hụt chi phí Chính phủ, giỏi Call bội chi chi phí Chính phủ, thực trạng : A Tổng chi NSNN vượt lên trước tổng thu NSNN B Tổng chi tiếp tục vượt lên tổng thu NSNN C Tổng chi góp vốn đầu tư tăng trưởng vượt lên tổng thu NSNN D Tổng chi NSNN vượt lên trên q tổng thu ( khơng với tính hồn mang ) NSNN Câu Khoản thu giật tỷ lệ mập tổng thu NSNN Nước Ta : A Thuế C Nhận tương trợ nước ngoài B Phí D Sở hữu tài sản Câu 10 Nếu thăng bằng NSNN Nước Ta năm năm trước, thu NSNN 782.700 tỷ đồng, chi NSNN 1.006.700 tỷ đồng NSNN tiếp tục : A Thặng dư 224.000 tỷ đồng B Thâm hụt 224.000 tỷ đồng C Chưa xác lập không hao D Chưa xác lập không không còn năm năm trước Câu 11 Thuế xem sở hữu tầm quan trọng bắt buộc kinh tế tài chính, vì như thế : A Thuế Power thu hầu hết NSNN hiện tượng quản trị điều chỉnh mô hình lớn kinh tế tài chính quốc doanh B Thuế cơng nuốm nhằm kích cầu nhập lôi cuốn góp vốn đầu tư lớp nước trong Nước Ta, đặc biệt quan trọng tiến trình cơng nghiệp vũng, đại hóa C Thuế content sách tài vương quốc D Việc lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần thuế kém thông dụng thành cách thức tốt tài liên đới phát hành Câu 12 Trong số bỏ ra sau phía trên, số đưa ra ở trong đưa ra liên tục : A Chi mang lại hoạt động giải trí đơn vị chức năng nghiệp văn hóa – cộng đồng B Chi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – cộng đồng chỗ đông người C Chi tương hỗ công ty Chính phủ D Chi dự phòng Chính phủ Câu 13 Cơ quan đảm nhận vấn đề ban hành tiền đi theo kênh chi phí : A nhà nước C Ngân hàng TW B Sở tài D Kho bạc Chính phủ Câu 14 Chọn nguyên lý thăng bằng NSNN chuẩn : A Thu NSNN > đưa ra NSNN B Thu NSNN ( khơng sở hữu tính hồn giả ) > đưa ra xoàng xĩnh xun C Thu NSNN ( khơng có tính hồn giả ) > bỏ ra góp vốn đầu tư tăng trưởng D Thu NSNN = bỏ ra NSNN Câu 15 Theo Luật NSNN hành, content số thu NSNN ko gồm có : A Viện trợ sở hữu hồn lại khơng hồn lại B Thuế, lãng phí, lệ phí tổ chức triển khai, cá thể nộp đi theo pháp luật C Các số thu tự hoạt động giải trí kinh tế tài chính Nhà nước D Các lượng góp phần tổ chức triển khai cá thể Câu 16 Thuế khơng có đặc thù : A Tính pháp luật quá cao B Khơng đối ứng C Hồn đưa liên đới D Khơng hồn đưa liên đới Câu 17 Giải pháp bù đắp thâm hụt NSNN sở hữu ngân sách hội rẻ được xem là : A Chỉ buộc phải ban hành gắn thêm tiền mặt trong giao thông B Chỉ buộc phải cải thiện thuế nguồn thu Doanh Nghiệp C Vay tiền người dân D Chỉ buộc phải cải thiện thuế xuất – nhập Câu 18 Dự tốn NSNN Nước Ta năm trước mang tình sau : tổng chi thăng bằng 582.200 tỷ đồng, bội chi NSNN 119.700 tỷ đồng Thu cân bằng NSNN được xem là : A / 701.900 B / 119.700 C / 582.200 D / 462.500 Câu 19 giá thành Chính phủ thặng dư lúc : A Thu trường đoản cú thuế > tiêu tốn bao phủ B Thu từ bỏ thuế < tiêu tốn lấp C Tổng thu chi phí < tổng chi chi phí D Tổng thu chi phí > tổng chi chi phí Câu 20 giá thành Chính phủ kinh tế thị trường nhằm mục đích : A Bảo đảm tiềm năng kinh tế tài chính – cộng đồng C Trả lương mang đến quần chúng. # công huân B Bảo đảm bản chất mang lại Doanh Nghiệp hoạt động giải trí D Trả nợ lớp nước Câu 21 Nguyên tắc tài khóa đá quý hỗ trợ vốn thâm hụt NSNN được xem là : A Phát hành trái khoán B Bán gia tài vương quốc C nhà nước khơng buộc phải vay mượn nhằm tiêu tốn nhưng sài mang đến góp vốn đầu tư tăng trưởng D Vay nợ ngồi lớp nước CHƯƠNG bốn : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu Đây chương trình bản chất ở trong quyền sở hữu nhà công ty, tổ chức sở hữu quyền sở hữu, sài định đoạt A Vốn vay mượn C Các lượng nợ bắt buộc mang B Vốn chiếm hữu có lí D Vốn chủ sở hữu Câu Căn trong hình hài biểu lộ, bản chất kinh doanh thương mại Doanh Nghiệp gồm có : A Vốn hữu hình, bản chất cố định và thắt chặt B Vốn hữu hình, bản chất vơ hình C Vốn lưu động, bản chất vơ hình D Vốn cố định và thắt chặt, bản chất lưu động Câu Hạ giá thành loại sản phẩm với chân thành và ý nghĩa không thể, vì thế : A Tạo điều kiện kèm theo nhằm Doanh Nghiệp thật có lợi vấn đề tiêu hao loại sản phẩm B Giúp Doanh Nghiệp cải thiện doanh thu tránh ngân sách C Tăng nguồn thu đến mọi người công phu D Giảm chi phí sản xuất mang lại Doanh Nghiệp Câu Vai trò bản chất Doanh Nghiệp : A Điều kiện nền móng, bảo vệ tồn không thay đổi tăng trưởng B Điều kiện nhằm Doanh Nghiệp thế hệ thắng lợi cạnh tranh đối đầu C Điều kiện nhằm Doanh Nghiệp chế tạo kinh doanh thương mại diễn tiếp tục không thay đổi D Điều kiện nhằm Doanh Nghiệp góp vốn đầu tư tăng trưởng Câu Theo nguyên tắc phổ thông, bản chất lưu động Doanh Nghiệp gọi được xem là : A Giá trị toàn tài sản lưu động Doanh Nghiệp B Giá trị gia tài lưu động khoản gia tài khác lạ với thời hạn vận chuyển tự tới 10 năm C Giá trị cách thức cần lao nguyên nhiên vật tư mang thời hạn sài ngắn D Giá trị gia tài lưu động, ý tưởng sáng tạo kiểu sàn chứng khoán Câu Vốn cố định và thắt chặt đi theo nguyên tắc phổ biến gọi được xem là : A Giá trị toàn tài sản cố định và thắt chặt, đất đai, xưởng sản xuất lượng góp vốn đầu tư tài lâu năm Doanh Nghiệp B Giá trị trang thiết bị dòng thiết bị, xưởng sản xuất góp vốn đầu tư lâu dài Doanh Nghiệp C Giá trị gia tài cố định và thắt chặt hữu hình vơ hình Doanh Nghiệp D Theo pháp luật đơn cử lớp nước thế hệ Câu Đây tài liệu chế tạo chuyên sử dụng chế tạo kinh doanh thương mại, với trị giá Khủng sài trong phổ biến chu kì chế tạo A Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình B Tài sản cố định và thắt chặt C Tài sản cố định và thắt chặt vơ hình D Tài sản lưu động Câu Nguồn vốn thiết yếu cung ứng nhu yếu góp vốn đầu tư tăng trưởng đại hóa DN Nước Ta được xem là : A Vốn chủ sở hữu B NSNN tương hỗ C Tín dụng trung lâu năm trường đoản cú ngân hàng nhà nước thương nghiệp D Nguồn bản chất thảnh thơi sẵn với những tầng lớp cư dân Câu Ý nghĩa bài toán nghiên cứu và điều tra độc lạ bản chất cố định và thắt chặt bản chất lưu động Doanh Nghiệp được xem là : A Tìm giải pháp quản trị, thật khấu hao gia tài thời gian nhanh B Tìm giải pháp nhằm quản trị cải thiện nhanh chóng vòng xoay bản chất C Tìm giải pháp nhằm sài tiết kiệm chi phí Power bản chất D Tìm giải pháp quản trị, dùng hiệu mẫu mã bản chất Câu 10 Tiêu chuẩn gia tài cố định và thắt chặt hữu hình được xem là : A Khơng phải thu quyền lợi kinh tế tài chính mai sau B Nguyên giá gia tài cần xác lập bí quyết an toàn và đáng tin cậy với giá cả từ bỏ 30 triệu đồng trở lên trên C Có thời hạn sài năm ; D Nguyên giá gia tài cần xác lập bí quyết an toàn và đáng tin cậy mang giá cả tự 10 triệu đồng trở lên trên Câu 11 Theo chỉ thị chỉ dẫn chính sách quản trị, sài trích khấu hao TSCĐ số 45/2013 / TT-BTC ( đến ngày 25/4/2013 ), chuẩn mức TSCĐ hữu hình với thời hạn sài trường đoản cú : A mon trở lên trên B năm trở lên C năm trở lên D 10 năm trở lên Câu 12 Đây Power nguồn bản chất sở hữu đặc thù trong thời điểm tạm thời, Doanh Nghiệp sài thời hạn ngắn với điểm mạnh nhảy Doanh Nghiệp khơng cần giả ngân sách sài bản chất A Vốn chiếm hữu có lí C Vốn vay mượn B Vốn chủ sở hữu D Vốn điều lệ Câu 13 vì sao tạo hao mòn hữu hình TSCĐ : A Sự tiến công nghệ công nghệ tiên tiến B Bằng ý tưởng, sáng tạo lỗi thời C DN chấm hết chu kỳ luân hồi ở mẫu sản phẩm có tác dụng mang đến TSCĐ bị hạn chế trị giá D Tác động nhân tố thoải mái và tự nhiên : nhiệt độ, thời tiết, điều kiện thời tiết, … Câu 14 : TSCĐ bị hạn chế trị giá phỏng vấn trao đổi mang TSCĐ sắm có bảng giá cũ lại triển khai xong bên nhân viên kỹ thuật Đây biểu hao mòn : A Hữu hình B Tài sản lưu động C Tài sản cố định và thắt chặt D Vơ hình Câu 15 : Theo chỉ thị chỉ dẫn chính sách quản trị, sài trích khấu hao TSCĐ số 45/2013 / TT-BTC ( đến ngày 25/4/2013 ), chuẩn mức TSCĐ hữu hình nguyên giá gia tài nên xác lập phương pháp an toàn và đáng tin cậy mang giá cả từ bỏ : A triệu VND trở lên B 10 triệu VND trở lên C 20 triệu VND trở lên D 30 triệu VND trở lên Câu 16 : điểm lưu ý gia tài cố định và thắt chặt : A Giá trị vận động và di chuyển toàn trong trị giá loại sản phẩm, chuyên dịch vụ chế tạo B Hình thái cơ sở vật chất bị đổi khác sau chu kỳ luân hồi chế tạo C Giá trị chuyển dời trong giá cả loại sản phẩm, chuyên dịch vụ desgin D Tham gia đợt chu kỳ luân hồi chế tạo mẫu sản phẩm Câu 17 : Nếu xem xét từ bỏ góc nhìn quyền sở hữu bản chất kinh doanh thương mại Doanh Nghiệp dựng nên tự : A Vốn chủ sở hữu bản chất vay mượn B Các lượng nợ nên mang bản chất điều lệ C Vốn chủ sở hữu số nợ buộc phải giả D Vốn vay mượn bản chất điều lệ Câu 18 : Để sở hữu Power nguồn bản chất góp vốn đầu tư đến gia tài cố định và thắt chặt thế hệ, nhu yếu cần với phương pháp tịch thu bản chất gia tài cố định và thắt chặt bị hao mòn q trình chế tạo Phương thức gọi bằng … TSCĐ A Bù đắp ngân sách hao hụt B Tái tạo trị giá C Khấu hao D Thu hồi giá cả Câu 19 : Để triển khai hoạt động giải trí chế tạo kinh doanh thương mại, Doanh Nghiệp buộc phải mang nhân tố : A Sức lao động, tài liệu công lao B Đối tượng công sức, sức lao động C Sức lao động, tài liệu công trạng, đối tượng người tiêu dùng công lao D Tư liệu công trạng, đối tượng người dùng cần lao Câu 20 : Điểm sáng gia tài cố định và thắt chặt : A Tham gia trong chu kỳ luân hồi chế tạo B Hình thái CS vật chất đổi khác sau chu kỳ luân hồi C Tham gia trong rộng rãi chu kỳ luân hồi chế tạo kinh doanh thương mại D Giá trị vận động và di chuyển toàn trong giá tiền mẫu sản phẩm CHƯƠNG 5 : HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Câu một : NHTM đóng góp tầm quan trọng thủ quỹ người mua thật công dụng : A Trung gian tín dụng thanh toán B Phương tiện đựng trữ C Tạo tiền D Trung gian toán Câu 2 : Lúc thực chức trung gian toán NHTM tiếp tục : A Đứng phí đến chủ đề sở hữu thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước B Đứng toán mang lại chủ đề cá thể, Doanh Nghiệp C Đứng phí cá thể có Doanh Nghiệp với thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước D Đứng toán đến cá thể mang thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước Câu ba : Thế Power bản chất NHTM ? A : Là toàn Power nguồn tiền tệ NHTM tạo dựng vay mượn, kinh doanh thương mại B : Là toàn Power nguồn tiền tệ NHTM kiến lập nhằm góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại sàn chứng khoán C : Là toàn Power tiền tệ NHTM tạo dựng vay mượn góp vốn đầu tư D : Là toàn Power tiền tệ NHTM kiến lập vay mượn, góp vốn đầu tư thật chuyên dịch vụ Câu bốn : Chức định chế tài được xem là : A Điều tiết bản chất trường đoản cú cá thể quá bản chất quý phái cá thể không đủ bản chất B Điều tiết bản chất từ bỏ Doanh Nghiệp quá bản chất sang trọng cá thể không đủ bản chất C Điều tiết bản chất trường đoản cú chủ đề quá bản chất quý phái chủ đề không đủ bản chất D Điều tiết bản chất từ bỏ cá thể quá bản chất quý phái Doanh Nghiệp không đủ bản chất Câu 5 : Trường hợp phương pháp giao vận bản chất gián tiếp được xem là : A chúng tôi bảo đảm Bảo Việt mang đến công ty tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn Honda Nước Ta vay mượn bản chất B quý khách tậu trái khoán ngân hàng nhà nước C Quý khách hàng mượn 50 triệu VND tự hành khách giữa D Quý Khách vay mượn ngân hàng nhà nước TMCP Đông Á 100 triệu VND Câu 6 : Bản chất NHTW được xem là : A Luôn thường trực lấp B Độc quyền ban hành giấy bạc ngân hàng nhà nước C Hoạt động tiềm năng doanh thu D giao hoán mang công chúng Câu Giả định nhân tố đặc trưng ko đổi khác, lãi suất vay Thị trường hạn chế, thị giá trái khoán tiếp tục : A Tăng C Không đổi khác B Giảm D Thay đổi đi theo sách NHTM Câu Vốn chủ sở hữu NHTM gì ? A : Là Power bản chất cơ mà công ty NHTM cần mang nhằm mở màn hoạt động giải trí B : Là Power nguồn bản chất công ty NHTM góp phần C : Là Power bản chất trực thuộc sở hữu NHTM D : Là Power nguồn bản chất Chính phủ cấp cho Câu Vốn kêu gọi NHTM bao gồm giao diện làm sao ? A : Tiền đưa, bản chất vay mượn tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác lạ NHTW ; bản chất vay mượn Thị Phần bản chất, Power nguồn bản chất khác lạ B : Tiền chuyển, bản chất vay mượn NHTM ; vay mượn chi phí Chính phủ ; bản chất chi phí cấp cho bổ trợ C : Tiền đưa, bản chất vay mượn tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không giống nhau ; chi phí Chính phủ cung cấp dãy năm D : Tiền đưa, bản chất vay mượn NHTW ; bản chất vay mượn chi phí, Power bản chất nổi trội Câu 10 Vốn kêu gọi trường đoản cú tiền đưa gồm có phận làm sao ? A : Tiền chuyển toán ( tiền chuyển khơng kỳ hạn ), tiền chuyển với kỳ hạn, tiền vay mượn NHTW B : Tiền đưa toán, tiền chuyển mang kỳ hạn, tiền đưa tiết kiệm ngân sách và chi phí, tiền vay mượn TCTD khác thường C : Tiền đưa phí, tiền chuyển sở hữu kỳ hạn, tiền chuyển tiết kiệm chi phí, tiền đưa khác nhau D : Tiền chuyển toán, tiền đưa tiết kiệm ngân sách và chi phí, tiền đưa nổi bật Câu 11 Mơ hình tổ chức triển khai NHTW Nước Ta mơ hình : A Trực thuộc B Độc lập C Vừa hòa bình vừa thường trực D Phức tạp Câu 12 Content định nghĩa tín dụng thanh toán xác hàng đầu ? A : Chuyển nhượng tạm thời thời lượng giá cả B : Chuyển nhượng nhất thời thời lượng giá cả, thời gian chuyển nhượng ủy quyền C : Chuyển nhượng tạm thời thời lượng trị giá, tính hồn đưa D : Chuyển nhượng quyền dùng lâm thời thời lượng trị giá, thời gian chuyển nhượng ủy quyền, tính hồn đưa Câu 13 Chính sách tiền tệ quan lại phụ trách ? A NHTM C NHTW B nhà nước D Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Câu 14 Trong mơ hình NHTW tự do có che … … … … tồn quyền định câu hỏi thiết kế xây dựng thật thi sách tiền tệ A NHTW C nhà nước B NHTM D nhà nước NHTW Câu 15 Lãi suất đến vay mượn ngân hàng nhà nước vay mượn dị thường kì cục nhau, lãi suất vay đến vay mượn nhờ vào trong : A Mức độ rủi ro đáng tiếc vay mượn B Giới tính người mua C Vị trí địa lý người mua D khách hàng nằm trong đối tượng người tiêu dùng ưu ái Câu 16 Lý khiến đến vỡ nợ NHTM coi rất lớn kinh tế tài chính : A Một ngân hàng nhà nước vỡ nợ xây dừng tâm ý sợ hãi vỡ nợ đồng loạt NH đặc trưng B Các vỡ nợ ngân hàng nhà nước làm cho tránh khối lượng tiền đáp ứng kinh tế tài chính C Một con số mong muốn Doanh Nghiệp công chúng bị mất mát D Suy giảm toàn kinh tế tài chính quốc gia Câu 17 Để có hạn thực trạng nợ bần, NHTM bắt buộc nên : A Cho vay có lợi B Cho vay mượn rộng rãi có lợi C Tn thủ ngun tắc, tiến trình tín dụng thanh toán đánh giá và thẩm định giá cả gia tài bảo vệ D Chỉ mang lại vay mượn người mua thân thương Câu 18 Đây báo giá quyền dùng bản chất : A Hạn mức tín dụng thanh toán B Phí C Hoa hồng D Lãi suất Câu 19 Trong team nguyên do dẫn tới rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán đội ngun nhân xem cần yếu team nguyên do nằm trong về : A nhà nước B Thương Hội ngân hàng nhà nước giới C Bản thân ngân hàng nhà nước D khách hàng Câu 20 Sự bảo đảm an toàn hiệu kinh doanh thương mại NHTM đọc được xem là : A Tuân thủ bí quyết tráng lệ vớ pháp luật NHTW B Có tỷ suất lợi nhuận 10 % năm nợ hạn tám % C Không sở hữu nợ bần nợ q hạn q trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại D Hoạt động đi theo pháp luật pháp lý, sở hữu doanh thu tỷ suất nợ hạn, nợ bựa nấc được cho phép Câu 21 Chức trung gian tín dụng thanh toán NHTM đọc được xem là : A Làm cầu nối trái đất vay mượn nhân dân mang đến vay mượn B Làm cầu nối đối tượng người dùng người mua sở giao dịch sàn chứng khoán C Cung cấp vớ chuyên dịch vụ tài chính, tín dụng thanh toán đi theo lao lý pháp lý D Biến lượng bản chất với thời gian ngắn thành số bản chất góp vốn đầu tư lâu năm Câu 22 Theo pháp luật hành Vệt Nam, đối tượng người tiêu dùng đến vay mượn tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước được xem là : A : Là vớ nhu yếu vay mượn bản chất kinh tế tài chính – cộng đồng B : Là nhu yếu vay mượn bản chất thời gian ngắn, trung lâu dài kinh tế tài chính – cộng đồng C : Là nhu yếu vay mượn bản chất hợp lý đi theo pháp luật pháp lý D : Là nhu yếu vay mượn bản chất đơn vị, cá thể, tổ chức triển khai cộng đồng Câu 23 Rủi ro TD xoàng xĩnh nguyên do đa phần như thế nào ? vì sao bất khả kháng, môi trường tự nhiên kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường pháp luật, sách Chính phủ, nguyên do tự bên dân chúng vay mượn nguyên nhân bất khả kháng, thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính, mơi ngôi trường pháp luật, sách Chính phủ, ngun nhân từ bỏ bên quần chúng vay mượn, nguyên nhân thân NH vì sao bất khả kháng, môi trường tự nhiên kinh tế tài chính, mơi ngôi trường pháp luật, sách Chính phủ, ngun nhân từ bỏ bên loài người vay mượn, nguyên nhân thân NH, nguyên do từ bỏ bảo vệ tại sao bất khả kháng, thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính, môi trường tự nhiên pháp luật, sách Chính phủ, nguyên do trường đoản cú bên thế giới vay mượn, nguyên do tự bảo vệ Câu 24 Theo yếu tố bốn, dụng cụ TCTD đến ngày 16/10/2010 : “ NHTM mô hình NH thật vớ hoạt động giải trí NH hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác lạ đi theo quy định luật TCTD nhằm mục đích tiềm năng doanh thu ” Các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đặc biệt gồm có : A Chiết khấu C Cung cấp chuyên dịch vụ toán B Bảo lãnh D Kinh doanh quà, kim cương Câu 25 Theo Luật dân sự, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khơng đến vay mượn có lãi suất vay tăng cao gấp rút … … đợt lãi suất vay A B 2,5 C D 1,5 Câu 26 : Tín dụng ngân hàng nhà nước mang nguyên lý làm sao ? A : Tiền vay mượn dùng mục tiêu thỏa thuận hợp tác với gia tài bảo vệ mang đến bản chất vay mượn B : Tiền vay mượn dùng mục tiêu thỏa thuận hợp tác ; tiền vay mượn hồn đưa hạn cội lãi C : Tiền vay mượn dùng mục tiêu thỏa thuận hợp tác, sở hữu gia tài có tác dụng bảo vệ, giả nợ hạn D : Tiền vay mượn sài mục tiêu thỏa thuận hợp tác, với gia tài làm cho bảo vệ, giả hạn nơi bắt đầu lãi Câu 27 : Tiền tạo đi theo chức gây ra tiền NHTM dạng : A Hóa tệ phi sắt kẽm kim loại B Bút tệ C Tín tệ sắt kẽm kim loại D Tiền giấy Câu 28 : Cho vay khơng với bảo vệ gia tài dựa trong tiêu chuẩn làm sao ? A : Dựa trong lực tài người mua B : Dựa trong đáng tin cậy người mua C : Khả trả lại nơi bắt đầu lãi hạn D : Sử dụng bản chất vay mượn với hiệu Câu 29 : Vốn điều lệ ngân hàng nhà nước thương nghiệp … … … … pháp luật A Nhà nước B Ngân hàng TW C Thương Hội ngân hàng nhà nước D Ngân hàng thương nghiệp Câu 30 Điểm độc lạ tiền chuyển tiết kiệm ngân sách và chi phí ko kỳ hạn tiền đưa toán được xem là : A Tiền chuyển tiết kiệm ngân sách và chi phí khơng kỳ hạn tháo khi nào ; tiền chuyển toán bỏ trong cuối mon B Tiền chuyển tiết kiệm ngân sách và chi phí khơng kỳ hạn tính lãi khi nào, tiền đưa hao tính lãi trong cuối mon C Tiền chuyển toán thương hiệu Gọi dị thường tiền chuyển tiết kiệm chi phí ko kỳ hạn D Tiền chuyển toán mở nhằm mục đích mục đích thực phí đi qua ngân hàng nhà nước khơng nhằm mục đích mục tiêu tận hưởng lãi tiền đưa tiết kiệm ngân sách và chi phí khơng kỳ hạn Câu 31 Quy trình mang lại vay mượn đi theo dự án Bất Động Sản thường thì gồm có bước làm sao ? Tiếp nhận làm hồ sơ xin vay mượn, đánh giá và thẩm định muốn đến vay mượn, ký cam kết HĐ tín dụng thanh toán Tiếp nhận làm hồ sơ xin vay mượn, đánh giá và thẩm định muốn mang đến vay mượn, ký kết hợp đồngTD, giải ngân cho vay Tiếp nhận làm hồ sơ xin vay mượn, đánh giá và thẩm định ý định mang đến vay mượn, ký kết hợp đồngTD, giải ngân cho vay, đo lường và tính toán trình sài bản chất Tiếp nhận làm hồ sơ xin vay mượn, đánh giá và thẩm định mong muốn mang lại vay mượn, ký kết hợp đồngTD, giải ngân cho vay, thống kê giám sát trình sài bản chất, lý HĐ Câu 32 khách hàng vay mượn bản chất bắt buộc bảo vệ nguyên lý mang lại vay mượn ngân hàng nhà nước vì thế : A Nhằm bảo vệ khả đưa nợ ngân hàng nhà nước B Nhằm bảo vệ khả giả nợ người mua C Nhằm bảo vệ khả thu hồi nợ ngân hàng nhà nước D Nhằm bảo vệ tiềm năng sách tín dụng thanh toán khả thu hồi nợ NH Câu 33 Ngân hàng mô hình đơn vị đặc biệt quan trọng mẫu sản phẩm mà lại ngân hàng nhà nước kinh doanh thương mại được xem là : A Tiền B Quyền dùng bản chất C Tiền sàn chứng khoán D Các sách vở mang báo giá Câu 34 BIDV ngân hàng nhà nước nằm trong mô hình : A Ngân hàng Chính phủ B Ngân hàng thương nghiệp CP C Ngân hàng liên kết kinh doanh D Ngân hàng 100 % bản chất lớp nước Câu 35 Thẻ ATM nằm trong loại sản phẩm … … … NHTM A Tiền chuyển B Dịch Vụ Thương Mại toán C Bảo lãnh D Cho vay Câu 36 ATM ( card ngân hàng nhà nước ) viết lách ngừng của : A Auto Tellers Machine B Automatic Tellers Machine C At The Money D Amount The Money Câu 37 Đây lượng tiền cơ mà người mua buộc phải giả ngân hàng nhà nước thực nghiệp vụ môi giới đến người mua A Hoa hồng B Phí C Lãi suất D Lệ phí Câu 38 : Đây số tiền mà lại người mua cần giả dùng chuyên dịch vụ ngân hàng nhà nước A Hoa hồng B Phí C Lãi suất D Lệ phí Câu 39 : Đối với loại sản phẩm tiền đưa ngân hàng nhà nước, người mua bỏ trước hạn hưởng trọn nút lãi suất vay : A Kì hạn B Khơng hưởng lãi C Khơng kì hạn D Khơng gỡ trước hạn Câu 40 : Quan điểm kiến thiết xây dựng mơ hình NHTW tự do mang bao phủ nhằm : A Phối hợp cách đồng nhất, hiệu mang đậy B Thiết lập mọt mối quan hệ mang đậy C nhà nước quản lý tiềm năng sách tiền tệ D Hạn chế tác động bao phủ tận dụng ban hành tiền nhằm bù đắp bội chi NSNN Câu 41 : Ưu điểm mơ hình tổ chức triển khai NHTW phụ thuộc vào che được xem là : A NHTW phủ nhận tiềm năng thâm hụt NSNN B NHTW toàn quyền mong muốn câu hỏi kiến thiết xây dựng thật sách tiền tệ C nhà nước thuận tiện kết hợp can thiệp trong sách tiền tệ D NHTW cải thiện tính dữ thế chủ động hạn chế độ trễ sách tiền tệ Câu 42 : Nhược điểm mơ hình tổ chức triển khai NHTW tự do bao phủ được xem là : A Khó phối hợp hài hòa sách tiền tệ sách tài khóa B NHTW tính dữ thế chủ động vấn đề thiết kế xây dựng thật CSTT C nhà nước tận dụng khí cụ ban hành tiền nhằm bù đắp thâm hụt NSNN D NHTW dễ dàng bị ngăn cách tiềm năng lâu năm Câu 43 : Cho vay chi tiêu và sử dụng sở hữu đặc thù gì ? A Nhu cầu TD đa dạng chủng loại, phong phú, mục tiêu dùng bản chất linh động B.Nhu cầu TD đa dạng và phong phú, phong phú, mục tiêu sài bản chất linh động, với rủi ro đáng tiếc tăng cao đẳng cấp TD khác lại C Nhu cầu TD phong phú và đa dạng, phong phú, mục tiêu sài bản chất linh động, mang rủi ro đáng tiếc quá cao hình dạng TD dị thường, lãi suất vay tầm thường tăng cao TD khác lạ, thời gian đến vay mượn ngắn, trung lâu dài D Nhu cầu TD nhiều mẫu mã, phong phú, mục tiêu sài bản chất linh động, lãi suất vay xoàng xĩnh tăng cao TD khác lạ Câu 44 Phát biểu xác tín dụng thanh toán chi tiêu và sử dụng ? A Đây dạng hình đến vay mượn nhằm cung ứng nhu yếu kinh doanh thương mại chi tiêu và sử dụng mái ấm gia đình B Đây phong cách mang lại vay mượn nhằm cung ứng nhu yếu chi tiêu và sử dụng cá thể nhu yếu kinh doanh thương mại hộ mái ấm gia đình C Đây hình dạng mang đến vay mượn nhằm cung ứng nhu yếu kinh doanh thương mại cá thể hộ mái ấm gia đình D Đây kiểu mang đến vay mượn nhằm phân phối nhu yếu chi tiêu và sử dụng cá thể hộ mái ấm gia đình Câu 45 Tín dụng chi tiêu và sử dụng với đặc thù làm sao ? A Nhu cầu tín dụng thanh toán đa dạng chủng loại, phong phú ; thời gian mang lại vay mượn ngắn B Mục đích tín dụng thanh toán chi tiêu và sử dụng linh động ; rủi ro đáng tiếc phải chăng C Lãi suất đến vay mượn kém quá cao so sánh có lượng mang lại vay mượn thời gian đặc biệt D Lãi suất mang lại vay mượn xoàng xĩnh tăng cao so sánh mang lượng mang lại vay mượn thời gian không giống nhau ; nhu yếu tín dụng thanh toán phong phú và đa dạng, phong phú ; mục tiêu linh động ; rủi ro đáng tiếc tăng cao ; thời gian vay mượn ngắn, trung lâu năm Câu 46 Tổ chức tín dụng thanh toán định nghĩa … … … … so sánh sở hữu ngân hàng nhà nước A Như B Hẹp C Khác D Rộng Câu 47 Ngân hàng TNHH Indovina ( IVB ) trực thuộc mô hình : A Ngân hàng thương nghiệp Chính phủ B Ngân hàng thương nghiệp CP C Ngân hàng liên kết kinh doanh D Ngân hàng 100 % bản chất lớp nước ngồi Câu 48 Đây vấn đề sắm mang kỳ hạn tậu với bảo lưu quyền tróc nã đòi cơng thế chuyển nhượng ủy quyền, sách vở mang báo giá dị kì quả đât hưởng lợi trước tới hạn toán A Chiết khấu B Bảo lãnh C Tài trợ thương nghiệp D Cầm cố Câu 49 Thế tín dụng thanh toán chi tiêu và sử dụng trả dần dần ? Tín dụng chi tiêu và sử dụng trả dần hình dạng tín dụng thanh toán người ta vay mượn giả nơi bắt đầu đợt trả lãi phổ biến đợt Tín dụng chi tiêu và sử dụng trả dần hình dạng tín dụng thanh toán mọi người vay mượn mang nơi bắt đầu đa dạng dịp trả lãi dịp Tín dụng chi tiêu và sử dụng trả dần đẳng cấp tín dụng thanh toán thế giới vay mượn giả nơi bắt đầu lãi có tác dụng rộng rãi dịp, đi theo kỳ hạn định thời gian vay mượn Tín dụng chi tiêu và sử dụng trả dần hình dáng tín dụng thanh toán toàn cầu vay mượn giả nơi bắt đầu lãi ko đi theo kỳ hạn định Câu 50 Tại Nước Ta ni, hình dạng rủi ro đáng tiếc giật tỷ lệ béo kiểu rủi ro đáng tiếc ? A Rủi ro lãi suất vay B Rủi ro lượng C Rủi ro ăn năn đối D Rủi ro tín dụng thanh toán Câu 51 Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước phép : A Cấp tín dụng thanh toán kinh tế tài chính B Nhận tiền chuyển cá thể C Cung cấp chuyên dịch vụ toán D Nhận tiền đưa đơn vị Câu 52 Phân tán rủi ro đáng tiếc cấp cho tín dụng thanh toán NHTM thực như thế nào ? A NHTM ko tập trung chuyên sâu đến vay mượn vài ba nghành, Quanh Vùng tập trung chuyên sâu đến vay mượn người mua Khủng B NHTM đến vay mượn khoản người mua sở hữu đáng tin cậy C NHTM khơng thật mang lại vay mượn thích hợp bản chất D Không cần mang lại vay mượn vài ba nghành, Khu Vực, vài ba người mua, bức tốc đến vay mượn phù hợp bản chất ; đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư Câu 53 : Ngồi giải pháp kêu gọi bản chất đi qua thông tin tài khoản tiền đưa ngân hàng nhà nước thương nghiệp kêu gọi bản chất bí quyết như thế nào ? A Phát hành tín phiếu trái khoán ngân khố B Phát hành kỳ phiếu trái khoán ngân hàng nhà nước C Phát hành sách vở sở hữu bảng giá D Phát hành tật tiền chuyển Câu 54 Dự trữ tất yêu NHTM Nước Ta nên chuyển trên : A Ngân hàng giới B Quỹ tiền tệ nước ngoài C Ngân hàng Chính phủ Nước Ta D Ngân hàng to Mỹ Câu 55 Phát biểu chuẩn ? A NHTM đến vay mượn bổ trợ bản chất lưu động không đủ tổ chức B NHTM đến vay mượn vớ nhu yếu vay mượn bản chất người mua không đủ bản chất C NHTM mang lại vay mượn nhu yếu vay mượn bản chất hợp lý người mua sở hữu đầy đủ điều kiện kèm theo D NHTM đến người mua vay mượn bản chất mang gia tài bảo vệ Câu 56 Hạn chế Việc sài card ATM được xem là : A cũng có thể rút tiền ngồi hành B Khơng buộc phải nên tới quầy thanh toán giao dịch C Được cung ứng chuyên dịch vụ tác dụng kèm đi theo D Đơi phòng ATM không còn tiền ; bị hỏng nhân viên kỹ thuật rút tiền Câu 57 Chính sách tiền tệ NHTW khơng triển khai đi qua cách thức được xem là : A Lãi suất B Thị trường ân hận đối C Hạn mức tín dụng thanh toán D Thuế Câu 58 : NHTW ban hành tiền đi qua kênh : A Trực tiếp mang lại Doanh Nghiệp cư dân B Thị trường ngoại hối C nhà nước, người dân D Cơng ty tài Câu 59 Lãi suất kêu gọi bản chất NHTM định ? A Do NHTM pháp luật B Do NHTW định C Do NHTM kiến thiết xây dựng trình NHTW định D Do NHTM định Câu 60 NHTW bỏ kém tiền giao thông bí quyết : A Mua ngoại tệ C Giảm lãi suất vay ưu đãi B Mua trái khoán đậy D Tăng dự phòng tất yêu Câu 61 Có giải pháp ngăn chặn, có hạn rủi ro đáng tiếc TD như thế nào ? A Xây dựng sách TD hài hòa và hợp lý, nghiên cứu và phân tích TD thống kê giám sát chừng độ rủi ro đáng tiếc, thật có lợi bảo vệ TD B Xây dựng sách TD hài hòa và hợp lý, nghiên cứu và phân tích TD thống kê giám sát chừng độ rủi ro đáng tiếc, thật có lợi bảo vệ TD, thật có lợi bài toán đo lường TD C Xây dựng sách TD hài hòa và hợp lý, nghiên cứu và phân tích TD thống kê giám sát chừng độ rủi ro đáng tiếc, thật có lợi bảo vệ TD, thật có lợi vấn đề tính toán TD, thật phân tán rủi ro đáng tiếc D Xây dựng sách TD hài hòa và hợp lý, nghiên cứu và phân tích TD giám sát chừng độ rủi ro đáng tiếc, thật có lợi bảo vệ TD, thật có lợi bài toán đo lường TD, thật phân tán rủi ro đáng tiếc, dùng HĐ mai sau HĐ quyền tậu Câu 62 Ngày NHTW ban hành tiền trong đi lại dựa sở làm sao ? A Dựa sở mang bảo vệ đá quý B Dựa sở sở hữu bảo vệ vàng bạc, kim loại rubi C Dựa sở với bảo vệ vận tốc lạm phát kinh tế D Dựa sở sở hữu bảo vệ sản phẩm & hàng hóa, chuyên dịch vụ Câu 63 Một chức hầu hết NHTW được xem là : A Kinh doanh tiền tệ B Quản lý điều chỉnh khối lượng tiền tệ cộng đồng C Ngân hàng phần tử cộng đồng D Thủ quỹ tổ chức Câu 64 Vốn pháp định NHTM lao lý ? A Do ngân hàng nhà nước thương nghiệp tự động lao lý B Do ngân hàng nhà nước thương nghiệp lao lý C Do NHTM thiết kế xây dựng trình lên NHTW chăm nom D Do Chính phủ lao lý Câu 65 Thế chấp gia tài vận dụng gia tài được xem là : A động sản B Những sách vở sở hữu tương quan tới BDS C sách vở sở hữu tương quan tới nhà đất D Động sản sách vở sở hữu tương quan tới động sản Câu 66 Nếu NHTW mong muốn cải thiện cung tiền ( M ) sài cơng chũm : A Giảm tỷ suất dự phòng cần yếu C Tăng lãi suất vay tái cung cấp bản chất B Tăng lãi suất vay tiền đưa D Bán sách vở mang báo giá Câu 67 Phát biểu chuẩn ? A Vốn điều lệ NHTM ít nhất vốn pháp định nhưng mà Chính phủ pháp luật mang lại NHTM B Vốn điều lệ NHTM ốm vốn pháp định nhưng Chính phủ lao lý mang đến NHTM C Vốn điều lệ NHTM buộc phải mập bản chất pháp định nhưng mà Chính phủ lao lý mang lại NHTM D Vốn điều lệ NHTM nên vốn pháp định mà lại Chính phủ pháp luật mang lại NHTM Câu 68 Nguồn bản chất kêu gọi NHTM mang lãi suất vay rẻ hàng đầu ? A Tiền đưa với kỳ hạn B Tiền đưa tiết kiệm ngân sách và chi phí khơng kỳ hạn C Tiền đưa toán D Chứng tiền chuyển Câu 69 khi NHTW cung cấp khối lượng tín phiếu ngân khố thị phần mở, khối lượng tiền đáp ứng ( M ) tiếp tục : A cũng có thể cải thiện C Chắc chắn hạn chế B cũng có thể hạn chế D Chắc chắn cải thiện CHƯƠNG 6 : THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Câu Theo giải pháp tật khốn 2006, bệnh khốn khơng gồm có : A Hối phiếu C Trái phiếu B Cổ phiếu D Chứng quỹ Câu Lúc này, sở giao dịch sàn chứng khoán TP. Hà Nội sở giao dịch sàn chứng khoán khu phố Hồ Chí Minh thường trực : A nhà nước C Sở tài B Ủy ban sàn chứng khoán Chính phủ D Ngân hàng Chính phủ Câu tam : Lý mang câu hỏi phân phối khống sàn chứng khoán : A Ngăn chặn thua lỗ B Hưởng lợi từ bỏ vấn đề sụt giá sàn chứng khoán C Hưởng lợi trường đoản cú câu hỏi đội giá sàn chứng khoán D Hạn chế rủi ro đáng tiếc tỷ giá Câu Đây đẳng cấp bệnh khốn chứng thực quyền lợi ích hợp lí nhân loại sở hữu phần bản chất nợ tổ chức triển khai ban hành A Kỳ phiếu C Cổ phiếu B Tín phiếu D Trái phiếu Câu Phát biểu mang Thị Trường sơ cấp được xem là : A Làm cải thiện khối lượng bản chất góp vốn đầu tư mang lại kinh tế tài chính B Làm cải thiện khối lượng tiền giao thông C Không ảnh hưởng tác động khối lượng tiền giao thông D Giá phát hành mối quan hệ cung và cầu mong muốn Câu Những loài người cuối chia phần sau lý tài sản tình huống trung tâm tư vấn du học CP bị vỡ nợ được xem là : A Nhà nước C Các chủ nợ B Cổ đông xoàng xĩnh D Cổ đông tặng thêm Câu Chọn tuyên bố chuẩn : A / Trái phiếu sàn chứng khoán bản chất B / Để kêu gọi bản chất vay mượn, tổ chức ban hành CP C / Lãi suất báo giá quyền sài bản chất D / Chủ thể mang quyền dùng bản chất với quyền chiếm hữu bản chất Câu Phát biểu người đóng cổ phần khuyễn mãi thêm : A Không quyền biểu họp người đóng cổ phần B Cổ tức nhờ vào trong kết kinh doanh thương mại trung tâm tư vấn du học C Được phân tách gia tài cuối công ty tư vấn du học vỡ nợ D Được phân chia cổ tức cuối Câu Thị trường tiền tệ địa điểm thanh toán giao dịch giao diện bản chất : A Ngắn hạn C Trung hạn B Dài hạn D Trung hạn lâu năm Câu 10 Cổ đông cấp cho giấy xác thực chiếm hữu CP gọi bằng : A Cổ phần C Trái phiếu B Cổ tức D Cổ phiếu Câu 11 : Mệnh giá trái khoán ban hành công chúng Nước Ta được xem là : A Tối thiểu 100.000 đồng bội số 100.000 đồng B Tối thiểu 100.000 đồng C Tối thiểu 200.000 đồng D Tối thiểu 500.000 đồng Câu 12 cửa hàng CP cấp thiết cần mang : A Cổ phiếu phổ thơng B Cổ phiếu khuyến mại C Trái phiếu D Hối phiếu Câu 13 Trong nhận định và đánh giá sau, nhận định và đánh giá không nên đầu tư và chứng khoán vật dụng cấp cho được xem là : A Thị trường trang bị cấp cho địa điểm thanh toán giao dịch sàn chứng khoán unique B Thị trường thứ cấp xây cất tính số mang lại CP xuất hiện C Thị trường thiết bị cấp cho desgin mang lại thế giới sở hữu chứng khoán hội nhằm gỡ bản chất góp vốn đầu tư D Thị trường vật dụng cấp cho phát hành đến chủ đầu tư hội cấu lại hạng mục góp vốn đầu tư Câu 14 Mệnh giá tật khốn kính chào cung cấp cơng nó chủ quyền lãnh thổ lớp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi bởi : A Đôla Mỹ B Đôla Mỹ đồng Nước Ta C Đôla Úc D Đồng Việt Nam Câu 15 Trả cổ tức CP, có tác dụng : A Tăng quyền hạn đi theo tỷ suất người đóng cổ phần B Không biến hóa tỷ suất quyền hạn người đóng cổ phần C Giảm quyền lợi và nghĩa vụ đi theo tỷ suất người đóng cổ phần D Tăng mối quan hệ khăng khít cổ đơng Câu 16 Thị trường tài gồm có : A Thị trường tiền tệ Thị Phần bản chất B Thị trường hối đoái thị phần bản chất C Thị trường sàn chứng khoán Thị Trường tiền tệ D Thị phần mướn tậu Thị trường bản chất Câu 17 Căn trong vận chuyển Power nguồn bản chất, kinh doanh thị trường chứng khoán phân chia thành : A Thị trường nợ Thị Phần trái khoán B Thị trường tập trung chuyên sâu ngôi trường phi tập trung chuyên sâu C Thị trường sơ cấp Thị Phần thiết bị cấp cho D Thị trường sơ cấp thị phần tập trung chuyên sâu Câu 18 Căn trong phương pháp hoạt động giải trí, kinh doanh thị trường chứng khoán phân chia có tác dụng : A Thị trường nợ Thị Phần trái khoán B Thị trường tập trung chuyên sâu Thị Trường phi tập trung chuyên sâu C Thị trường sơ cấp thị phần đồ vật cung cấp D Thị trường sơ cấp Thị Phần tập trung chuyên sâu Câu 19 Đây đầu tư và chứng khoán nhưng mà thanh toán giao dịch đa phần dựa trong thỏa thuận hợp tác thế giới tậu người ta phân phối, khơng với trấn áp trường đoản cú Hội đồng sàn chứng khoán A Thị trường phi tập trung chuyên sâu B Thị trường tập trung chuyên sâu C Thị trường sơ cấp D Thị tường thiết bị cung cấp Câu 20 Đây chương trình doanh thu sau thuế phân tách mang lại người đóng cổ phần trung tâm tư vấn du học CP A Cổ đông C Cổ phiếu B Cổ phần D Cổ tức Câu 21 Đây địa điểm diễn thanh toán giao dịch mua và bán sàn chứng khoán sau ban hành dịp đầu A Thị trường sơ cấp B Thị trường đồ vật cấp cho C Thị trường tiền tệ D Thị trường sàn chứng khoán Câu 22 Phát biểu tật khốn được xem là : A Chứng khốn với độ số quá cao cống phẩm tăng cao B Kỳ hạn tật khốn nhiều năm cống phẩm quá cao C Các tật khốn thời gian ngắn sở hữu độ rủi ro đáng tiếc quá cao sàn chứng khoán lâu năm D Rủi ro kiểu dáng sàn chứng khoán Câu 23 Trên đầu tư và chứng khoán, hành động xấu đi được xem là : A Giao dịch sở hữu CĐT mập B Mua, phân phối CP sở hữu con số C Mua, cung cấp nội gián D Mua, phân phối lại CP công ty du học giá niêm yết Câu 24 Thị trường sơ cấp nhận ra sở hữu thị phần đồ vật cung cấp Thị trường sơ cấp mang chào bán : A Những CP giá cả phải chăng B Những CP không cung cấp trước C Những CP công ty tư vấn du học mập D Những CP sở hữu tiềm sinh lợi tăng cao Câu 25 Thị trường liên ngân hàng nhà nước được xem là : A Thị trường sơ cấp B Thị trường trang bị cung cấp C Thị trường ngoại hối D Thị trường mang lại vay mượn thời gian ngắn ngân hàng nhà nước Câu 26 Người chiếm hữu CP trái khoán tận hưởng : A Lợi tức cố định và thắt chặt B Thu nhập phụ thuộc vào trong kết hoạt động giải trí trung tâm tư vấn du học C Được quyền bầu cử, biểu đại hội người đóng cổ phần D Lợi tức trường đoản cú bản chất nhưng bọn họ góp vốn đầu tư trong công ty tư vấn du học Câu 27 Việc ban hành trái khoán có tác dụng cải thiện công ty A Nợ B Vốn C Lợi nhuận D Thu nhập Câu 28 Thị trường mang đến mướn tài phần tử thị phần … … A Chứng khoán B Tiền tệ C Vốn D Ngoại hối Câu 29 Vốn điều lệ trung tâm tư vấn du học CP phân chia phổ biến phần mềm gọi bằng : A Cổ phiếu C Cổ phần B Cổ đông D Cổ tức Câu 30 Thị trường sàn chứng khoán thiết bị cấp cho được xem là : A Thị trường kêu gọi bản chất B Thị trường thiết kế sản phẩm & hàng hóa bệnh khốn C Thị trường thành lập tính số đến bệnh khốn D Thị trường mua và bán tật khốn cơng ty bé bỏng vừa … Câu 13 Sự kì cục gia tài thực tài sản tài chính : A Tài sản thật mang giá cả gia tài tài B Tài sản thực tài sản hữu hình, gia tài tài khơng C Tài sản tài xuất nhì cân bằng tài chính, gia tài thật xuất … thời sài làm cho tiền Câu 20 : Tiêu chuẩn báo giá tiền tệ được xem là : A Tên gọi tiền tệ dung lượng kim cương đơn vị chức năng tiền tệ B Tên gọi tiền tệ, dung lượng tiến thưởng đơn vị chức năng tiền tệ, tiền ước số C Tên gọi tiền tệ, dung lượng … BẢN VỀ TÀI CHÍNH Câu Tiền đề sở hữu đặc thù ý muốn dòng tồn tài được xem là : A Tiền đề Chính phủ B Tiền đề chế tạo hàng hóa – chuyên dịch vụ C Tiền đề chế tạo hàng hóa – tiền tệ D Tiền đề kinh tế tài chính Câu Chức tài bao

– Xem thêm – Xem gắn thêm : 200 câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ teo dap an,

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *