Trang chủ » blog » Tổng hợp các công thức kinh tế vi mô

Tổng hợp các công thức kinh tế vi mô

  • TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ Đăng đến ngày : 09 : 42 30-09-2008 Thư mục : HỌC VIỆN TỔNG HỢP Để hoàn toàn có thể trợ giúp mỗi dân chúng dễ dàng học tập, chúng tôi xin mạng lưới hệ thống lại hàng loạt những cơ chế tính, & những ký hiệu vào môn Kinh tế vi mô. Có khuyết điểm gì mỗi mỗi con người góp ý. P : báo giá của loại sản phẩm -> PE : Giá cân đối Thị Phần I : nguồn thu Q. : khối lượng D : cầu về sản phẩm & hàng hóa -> QD : Lượng cầu QD = – aP + b ( a > 0 ) giỏi PD = – cQ + d ( c > 0 ) S : cung về sản phẩm & hàng hóa -> Qs : Lượng cung Qs = cP + d ( c > 0 ) tốt Ps = aQ + b ( a > 0 ) ∆ P. / ∆ Q. : thông số góc Cân bằng Thị Phần QD = Qs, PD = Ps CS : thặng dư của quần chúng chi tiêu và sử dụng PS : thặng dư của quần chúng chế tạo máy tính : giá trần PS : giá sàn tD : được xem là nấc thuế quần chúng hạt tiêu dung gánh chịu bên trên 1 mẫu sản phẩm -> tD = PD1 – Po ( PD1 : gi á địa cầu sắm đưa sau thuế, Po : báo giá Thị trường cũ ) TD : tổng thuế dân chúng hạt tiêu dung gánh chịu -> TD = tD. Q1 tS : được xem là nút thuế loài người chế tạo gánh chịu -> tS = Po – PS1 TS : tổng thuế loài người chế tạo gánh chịu -> TS = tS. Q1 t : thuế chính phủ nhận đc bên trên 1 mẫu sản phẩm -> t = tD + tS T : tổng thuế chính phủ nhận đc -> T = t. Q1 TR : doanh thu của Doanh Nghiệp -> TR = P.Q AR : lệch giá trung bình của tổ chức -> AR = TR / Q. = P MR : lệch giá cải thiện đính thêm của Doanh Nghiệp ( lệch giá biên ) -> MR = ∆ TR / ∆ Q = ( TR ) ’ Q = P TC : tổng phí của công ty -> TC = VC + FC FC : mong muốn hoang phí ( ngân sách cố định và thắt chặt ) VC ; trở thành phung phí ( ngân sách biến hóa đồng biến có sản lượng ) ae.888
    : ngân sách cố định và thắt chặt trung bình -> AFC = FC / Q. AVC : ngân sách biến hóa trung bình -> AVC = VC / Q. AC : ngân sách trung bình -> AC = TC / Q. = AVC = AFC MC : ngân sách biên -> MC = ∆ TC / ∆ Q = ( TC ) ’ Q = ∆ VC / ∆ Q = ( VC ) ’ Q Πmax : doanh thu cao nhất -> Πmax = MR = MC £ : thông số sức khỏe cạnh tranh đối đầu của Doanh Nghiệp ( 0 < £ < một ) -> £ = P-MC / P.
  • Post navigation

    Leave a Comment

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *