Trang chủ » blog » Bài tập đầu tư tài chính – PHẦN II 200 BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ****** I: BÀI TẬP VỀ – Studocu

Bài tập đầu tư tài chính – PHẦN II 200 BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ****** I: BÀI TẬP VỀ – Studocu

PHẦN II
200 BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
******
I: BÀI TẬP VỀ DÒNG TIỀN

thong tin coin
một : Quý Khách mong muốn tới lúc về hưu ( 15 năm khác ) ngoại trừ lương thuởng hưu trung bình mọi mon khách tham quan có đính một tr. đồng nhằm phao phí. Từ ni tới khi về hưu mọi năm du khách buộc phải đưa trong tiết kiệm chi phí bao lăm nhằm khi về hưu số tiền xu tích góp đấy của du khách có nút sanh lời thỏa mãn nhu cầu ý định của các bạn. G / s vào 15 năm đến quốc gia vào quy trình tiến độ tăng trưởng phải l / s trung bình sống nút quá cao được xem là 9 % năm, vẫn từ bỏ lúc hành khách về hưu kinh tế tài chính sẽ tăng trưởng không thay đổi phải l / s chỉ sống nút 0,5 % mon. Bài giải : Đây được xem là vấn đề tính trị giá ngày nay của cái nguồn thu vào mai sau. B1 : Cần nên tính đc lượng tiền ảo nên cần có vào mai sau. Với l / s 0,5 % mon, nhằm dìm đc một tr / mon thì phải có ST được xem là : 1/0, 5 % = 200 tr. B2 : Công thức GT ngày nay của 1 đồng vào mai sau được xem là : PV1 = FVA1 ( n, r ) GT ngày nay của C đồng vào mai sau tiếp tục được xem là : PV ( C ) = C  FVA1 ( n, r ) 200 = C  FVA1 ( 15,9 % ) ( coi phụ lục C SGK ) 200 = c  29,361  C = 200 / 29,631 = 6,811757 trđ. Bài 2 : Gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí tám $ vào 15 năm mang l / s 15 % sau 15 năm có bao lăm tiền vàng ? Bài giải : FV1 ( n, r ) = PV1 ( 1 + r ) n = tám  ( 1 + r ) 15 = tám  tám = 65 $ ( coi phụ lục A SGK )

II: BÀI TẬP VỀ TRÁI PHIẾU

Bài một : ( Thành Phố l / khẩu phần ưu đãi ) : Công trái dạy dỗ có MG được xem là 200 đ, thời hạn đáo hạn được xem là bốn năm, l / s gộp 40 % / bốn năm, vẫn còn ba năm tiếp theo đáo hạn đang được cung cấp sống bảng giá 220 đ, l / s tiết kiệm chi phí lâu dài nhì năm đang được được xem là tám % / năm. Trên cách nhìn giá cả Thành Phố, có buộc phải tậu Thành Phố bên trên ko ? Vì sao ? Bài giải : Để suy xét có bắt buộc tậu Thành Phố bên trên giỏi ko thì buộc phải của GT ngày nay của số nguồn thu lúc Thành Phố đáo hạn sở hữu báo giá buôn bán ngày nay. Đối với những bài Thành Phố buộc phải bắt buộc vẽ mẫu tiền vàng ra. một —— 2 —— ba —— bốn Po P1 P2 P3 = 200 + 80 Phần nguồn thu lúc đáo hạn = MT + tiền trong game lãi = 200 + 40 %  200 = 280. Po = 280  PV1 ( 3,8 % ) ( coi phụ lục bảng B SGK ) Po = 280  0 = 222,32 > 220  bắt buộc sắm Bài 2 : ( Thành Phố l / khẩu phần coupon ) : Trái phiếu cổ phần ban hành trong đến ngày 25/11/05, F = 100, C = tám, M = 5, l / s = 9 %. Viết ba cơ chế cấu thành giá Thành Phố trong đúng ngày thời điểm ngày hôm nay ( 10/5/07 ) tám tám tám tám + 100 15/11/05 25/11/06 25/11/07 25/11/08 25/11/09 25/11 /10/5 / P-1 P0 P1 P2 P3 P

Tính từ bỏ Trong ngày 10/5/07 tới đúng ngày 25/11/07 được xem là : 198 vào ngày. Đặt  = 198 / 365. Bước một :một 2 tamtám tám tám tám 100 Po một, 09  1,09   1,09   1,09      

Cách 2: Po P  1 1,09 1  

một 2 ba bốntám tám tám tám tám 100 P một 1,09 1,09 1,09 1,09 một ,      

Cách 3: Po P1/1,09 

một 2 tam

8 8 8 100

P 1

1,09 1,09 1,

   

Bài tam : Một người mua đang được mong muốn đầu tư trong Thành Phố A có những thông số kỹ thuật sau :

 • Thời gian đáo hạn n = 4 năm, f = 100
 • Trái phiếu zero coupon
 • Lợi suất yêu cầu của khách hàng là r = 9%
  Bạn hãy giúp khách hàng xác định:
  a) Giá TP mà nhà NĐT mua.
  b) Thời gian đáo hạn bình quân (D)
  c) Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh (MD)
  d) Độ lồi K
  e) Giá TP biến đổi bao nhiêu % theo D và K nếu lợi suất yêu cầu của khách hàng tăng 1%.
  Bài giải:
  a) Tính giá của TP ls chiết khấu
  Po = F/(1 + r)n = 100/1 4 = 100  0 = 70.
  b) Thời gian đáo hạn bình quân của TP l/s chiết khấu = tg đáo hạn của TP đó = 4 năm.
  c) MD = -D/1 + r = -4/1 = -3.
  d) Độ lồi

    nmột 2 n 2 t một

1 t t 1 C n n 1 F

K

P 1 r  1 r 

   

   

   

Đây được xem là Thành Phố l / s CK phải C = 0     n 2 6một n n một F một bốn bốn một 100 K 16. P một r  70 1 .        c ) Giá Thành Phố biến hóa đi theo D & K đi theo cơ chế sau : dP = dP ( K ) + dP ( D ) 2 p r

1

d K K d

2

  

Lúc l / s cải thiện một % ta có cơ chế :   2 P

1

d K 16 0 0.

2

   

d DP MD dr 3 0 0.

dP = – 0. lúc L / s cải thiện một % báo giá Thành Phố tránh ba %. Bài bốn ( hạng mục 2 Thành Phố ) Một căn nhà ĐT có lượng tiền trong game 10 tr. đồng & dự tính đầu tư vào thời gian 2 năm trong hạng mục có những Thành Phố cũng như sau :

 • TP A: TP CK, thời hạn đáo hạn 3 năm, F = 100 ng đồng
 • TP P: TP có C = 6%, thời hạn đáo hạn 2 năm, F = 100 ng đồng
  L/s thi trường r = 10%. Bạn hãy xác định giúp NĐT một danh mục 2 TP nêu trên để đạt mục
  tiêu đề ra và phòng tranh được rủi ro.
  Bài giải:
  Gọi WA, WB là tỷ trọng đầu tư TP A, TP B.
  DA, DB là thời gian đáo hạn bình quân của A, B.
  Ta có hệ pt: WA + WB = 1
  DA WA + DB WB = 2,
  B1: Tính thời gian đáo hạn bình quân (D)
III: BÀI TẬP VỀ CỔ TỨC VÀ CỔ PHIẾU

Bài một : shop A có lợi suất nhu yếu được xem là 16 % & cổ tức là tam đ. Nếu GT ngày nay được xem là 55. đ / cổ phần, tỷ suất phát triển cổ tức là bao lăm ? Ta có những tài liệu : r = 16 %, Do = ba, Po = 55. Tính g .Xuất phát trường đoản cú cơ chế Mô hình Gordon :

Do 1 g 

Po

r g

rPo Do

g

Do Po

0 55 3

g 0.

3 55

 

 

xuất xắc g = 10 % .Bài 2 : Tỷ lệ phát triển cổ tức của một trung tâm tư vấn du học 10 % & gia hạn vào mai sau. Tỷ lệ khuyến mãi cái nguồn thu được xem là 15 %. P / E được xem là 5,5 %. Dự báo năng lực đưa cổ tức : Ta có những dự liệu : P / E = 5 g = 105 = 0 r = 15 %. Tính D / E = một – b ( nguồn thu nhằm lại ). Khi trung tâm tư vấn du học có g phát triển hầu như, vận dụng Mô hình Gordon :

1 b 1 g  

P / E

r g

 

  

P / E r g

1 b

1 g

 

 

5 0 0   một b 0. một 0 .    xuất xắc năng lực mang cổ tức của trung tâm tư vấn du học được xem là 25 % .Bài ba : Một công ty du học có tỷ suất nợ so sánh mang tổng TS được xem là 0,4, tổng nợ được xem là 200 tr, lãi ròng sau thuế được xem là 30 tr. Tính ROE. Ta có những dự liệu : Tổng nợ / TTS = 0, Tổng nợ = 200, LN ròng rã = 30Công thức tính :       LNrßng LNrßng 30 ROE 0. VCSH tiến sỹ N 500 300tốt 10 % .Bài bốn : Một ngân hàng nhà nước có tổng TS được xem là 200 tỷ, vào ấy bản chất vay mượn 150 tỷ, lãi thuần 15 tỷ. Tỷ lệ cổ tức dự định được xem là tam tỷ. Hãy đoán trước phát triển cổ tức vào mai sau. g = ROE  b b được xem là tỷ suất nguồn thu nhằm lạiCông vật dụng tính :LNrßng LNrßng 15 ROE 0. VCSH tiến sỹ N 200 150       

15 3

b 0.

15

 

g = 0  0 = 0 tốt 24 %. Bài 5 : Tỷ lệ phát triển cổ tích của một công ty tư vấn du học g = 11,25 %, thông số trả bản chất CSH ROE = 15 %. Dự báo năng lực đưa cổ tức. Khả năng mang cổ tức = một – b Từ cơ chế g = ROE  b  b = g / ROE = 11/15 = 0.  một – b = 0 xuất xắc 25 %. Bài 6 : cửa hàng A Dự kiến phân chia cổ tức ba $ vào vòng bốn năm đến, sau ấy vận tốc phát triển cổ tức là 7,5 % dãy năm. G / s l / s khuyến mãi được xem là 12 %. Hãy cấu thành giá cổ phần nè. Tính đi theo chiêu thức ưu tiên luồng cổ tức tích hợp Mô hình Gordon .Mô hình Gordon :

DiV 1 1 g DiV 0

Po

r g r g

 

 

Po = Pv ( Dt ) + PV ( Pn )   n một i i một

DiV

PV Dt

 1 r

       n 0 n n

P 1 g DiV

PV Pn

1 r r g 1 r

 

  

Po = Pv ( D bốn ) + PV ( P 4 )    2 ba bốn bốn

3 3 3 3 3 1 0.

Po

1 1 1 1 0 0 1.

    

Bài 7 : chúng tôi XYZ có nút phát triển ba năm đầu được xem là g1 = g2 = g3 = 2,5 % ; các năm tiếp theo sau có vận tốc phát triển cổ tức không thay đổi sống nút 7 %. Cổ tức đợt mang sắp hàng đầu được xem là một USD. L / s nhu yếu của NĐT được xem là 12,4 %. Hãy xác lập báo giá cổ phần nhưng mà NĐT đồng ý. Tính đi theo giải pháp khuyến mãi luồng cổ tức tích hợp Mô hình Gordon. Po = Pv ( D ba ) + PV ( P 3 ) 3  112233DiV DiV DiV PV D một một 1 .   Cần bắt buộc tính DiVt đến 2 quy trình tiến độ có vận tốc phát triển khác biệt nhau tam năm đầu phát triển 2,5 % DiV một = DiV 0 ( một + g một ) một = một  một một DiV 2 = DiV 0 ( một + g 2 ) 2 = một  một 2 DiV ba = DiV 0 ( một + g ba ) ba = một  một tam Bắt đầu năm thiết bị bốn vận tốc phát triển 7 % DiV bốn = DiV tam ( một + g bốn ) = một  một ba  1 .

  

       tam bốn 33 n baP DiV một một 1. PV P một r r g một r 0 0 1 .        

IV: BÀI TẬP VỀ RỦI RO VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Bài một : ( Rủi ro của 1CP ) : Giá CP REE ngày nay được xem là 28 USD, nhằm Dự kiến cổ phần vào một năm sau, bởi giải pháp tìm hiểu một số ít chuyên viên nghiên cứu và phân tích sàn chứng khoán nhân loại sẽ có tài liệu cũng như sau : Hãy đoán trước nút rủi ro đáng tiếc đầu tư trong REE có tài liệu …………………….. tác dụng. Nhắc lại triết lý * > Đây được xem là Dự kiến rủi ro đáng tiếc đi theo số liệu hoạch toán, buộc phải vấn đề giám sát nên đi theo nguyên tắc hoạch toán.  So sánh đi theo một kỳ nơi bắt đầu. Nếu được xem là số liệu vào kí vãng : xác lập nấc sanh lời trung bình ( sài giải pháp bình quân số học ) & dùng chúng nhằm xác lập nút chênh lệch của mỗi năm so sánh mang nút trung bình. Nếu được xem là số liệu dự đoán : xác lập nấc sanh lời hy vọng bởi chiêu thức bình quân gia quyền & dùng chúng nhằm xác lập nút chênh lệch của mỗi năm so sánh có nấc hy vọng. * * > Theo khái niệm về rủi ro đáng tiếc vào đầu tư CK : đấy được xem là sự giao động cả nhị chiều vào nấc sanh lời phải quả đât bình phương những chênh lệch nhằm triệt tiêu số âm & vô hiệu Việc tổng những chênh lệch bằng không .Nếu số liệu kí vãng :  n 2 2i một

1

Ri R

n 1

  

c )       A A B B CoV A, B   Wi Ei  Er Ei  Er= 0,2  ( 14-4, tám ) ( 20-6, tám ) + 0,4 ( – 5-4 ) ( – 2-6 ) + 0 ( – 5-4 ) ( – 2-6 ) +

 • 0(10-4)(9-6) = 63.

d ) A B

CoV A,B 63.

0 1

8 8.

    

  

hoàn toàn có thể phối hợp nhằm giảm đi rủi ro đáng tiếc màhiệu suất cao ko quá cao vì thế sắp bởi 1. Bài tam : quý khách hàng đang được quan tâm đến nhằm đầu tư trong 1 cổ phần có lợi suất mong chờ được xem là 14 %, l / s Thành Phố ngân khố được xem là 7 %, thông số rủi ro đáng tiếc  của CP đang được cân nhắc được xem là 2, nút bù rủi ro đáng tiếc của cổ phần được xem là bốn %. Bạn hoàn toàn có thể đầu tư trong cổ phần nào là ko ? Vì sao ? Rf = 7 % ; RM – Rf = bốn ;  = 2 RA = Fr +  ( RM – Rf ) = 7 + 2  bốn = 15 % > lợi suất mong chờ 14 %  ko buộc phải ĐT. Bài bốn : ( hạng mục rủi ro đáng tiếc + phi rủi ro đáng tiếc ) Quỹ đầu tư VF1 dự định có hạng mục đầu tư cũng như sau : – Chứng khoán giá niêm yết : trăng tròn % bản chất ( a ) – Chứng khoán không giá niêm yết : 15 % bản chất ( b ) – Trái phiếu cơ quan chính phủ : 55 % ( c ) – Số bản chất vẫn lại đầu tư khác nhau ( d ) Giả sử ta có thông báo về rủi ro đáng tiếc cũng như sau :  a = tám % ;  b = 12 % ;  d = 15 % & những thông báo về tích không đúng cũng như sau : Cov ( a, b ) = 96, cov ( a, c ) = 0, cov ( a, d ) = – 110 ; cov ( b, c ) = – 140 ; cov ( c, d ) = 0

Hãy dự báo rủi ro của VF1 theo các tư liệu giả định trên.

Wi  i a 0 0. b 0 0. c 0 0 d 0 0 .Cov ( i, j ) =   i  j Cov ( a, b ) = 96, cov ( a, c ) = 0, cov ( a, d ) = – Cov ( b, c ) = 0. cov ( b, d ) = – cov ( c, d ) = 0 Áp dụng cơ chế : n n n 2 2 2 P i i một i một i một

wi wiwj cov i,j

  

   

Thay khoản & ta có :   2 2 2 2 2 2 2 2 2

A 0 0 0 0 0 0 0 0.

2 0 0 96 2 0 0 110 2 0 0 140

        

            

Bài 5: Ngân hàng của bạn có nghĩa vụ trả nợ theo thời hạn và giá

trị theo bảng sau:

Sau Lượng tiền ảo bắt buộc mang nợ đ một năm 10,000, 2 năm 40,000, tam năm 38,000, bốn năm 60,000 ,Để lợi dụng Power bản chất ngân hàng nhà nước muốn sài kế hoạch đầu tư trong hạng mục Thành Phố sở hữu những hình dáng Thành Phố hiện tại có cũng như sau : Thành Phố coupon một năm có C = 9 %, F = 100. Thành Phố ưu tiên 2 năm có C = 0, F = 100. Thành Phố coupon tam năm có C = tám %, F = 100. Thành Phố zero coupon bốn năm có F = 100. Bạn nên trợ giúp chỉ huy xác lập 1 hạng mục đầu tư sao đến tổng tiền ảo chỉ ra mang đến hạng mục nào là được xem là nhỏ bé số 1 ( chỉ nhu yếu lập vấn đề ), xác định r = 7 %. Cần cần vẽ luồng tiền xu mang đến mỗi năm x1 ————— x2 ————— ——————– x3 —————- tám ——————– 8 ——————— 108 x4 ————— ——————– ———————- ——————– Tính bảng giá của mọi thứ hạng Thành Phố P1 = 109 / một = 101 P2 = 100 / một = 87. P3 = 8/1 + 8/1 = 102 P4 = 100 / một = 76. Ta có hệ pt : chọn x1, x2, x3, x4 thỏa mãn nhu cầu : 109×1 + 8×3 = trăng tròn. 102×2 + 8×3 = 40 108×3 = 38 100×4 = 60 & 101 + 102 + 76 min .V : BÀI TẬP TỔNG HỢP Câu một : Sau 15 năm khác nữa hành khách về hưu, không tính lương thuởng hưu khách du lịch mong muốn có đính trung bình mọi mon tam trđ trường đoản cú tiền ảo chuyển tiết kiệm ngân sách và chi phí nhằm tiêu dùng. Hiện tại hành khách không có đồng làm sao dự phòng. Trong 15 năm đến nền kinh tế tài chính vào thế hệ tăng trưởng nhanh chóng sở hữu lãi suất vay tiền ảo chuyển đạt nút 9 % năm & đề cập từ bỏ lúc khách tham quan về hưu lãi suất vay tiền ảo đưa nà chỉ đạt 6 % năm. Nếu khách du lịch mong muốn đạt tiềm năng bên trên thì từ bỏ ni, dãy năm du khách nên quăng quật ra một lượng tiết kiệm ngân sách và chi phí được xem là bao lăm tiền ảo ? TL : gọi lượng tiền vàng đấy được xem là C. Hàng năm mang lại tới lúc về hưu, hành khách tiếp tục vứt C đ trong TK nhằm dưỡng già. Trong thời hạn nà, lãi suất vay tiền trong game đưa đạt 9 % / năm. Vấn đề này, tới lúc về hưu, khách du lịch tiếp tục có một số tiền trong game được xem là C. FVA1 ( 15,9 % ). Khi về hưu, dãy mon các bạn hạt tiêu ba trđ. Điều này một năm các bạn hạt tiêu 36 trđ. Bạn không hề Dự kiến khách du lịch ở đc bao lâu lúc về hưu  xem n  . Vào thời gian nào, lãi suất vay đạt 6 % / năm Giá trị của lượng tiền vàng ấy trên thời gian về hưu được xem là 36 trđ / 6 % Vấn đề này : C  29 = 600 trđ  C = 20.435 đ. Câu 2 : Một ngân hàng nhà nước CP có tổng tài sản được xem là 200 tỷ đồng, vào đấy bản chất vay mượn được xem là 150 tỷ đồng. Lãi thuần của NH ấy năm ni hoàn toàn có thể được xem là đôi mươi tỷ đồng. Cổ tức dự định bỏ ra được xem là ba tỷ đồng. Bạn phải đoán trước nút phát triển của cổ tức vào mai sau bởi những thông báo ấy. TL : g = ROE  ( một – DIV / EPS ) ROE = LN / ( Tổng bản chất – bản chất vay mượn ) = 0. g = 0  ( một – 3/20 ) = 0  g = 34 %. Câu tam : Giả sử ngân hàng nhà nước du khách đang được chiếm hữu một lượng trái khoán chính phủ nước nhà, ký hiệu CP1 – 0102 ban hành Trong ngày 18/1/2002. GĐ của du khách đang được có ý đồ phân phối nó trong đúng ngày hôm các bạn làm cho bài thi ( năm ni ko nên năm nhuận 23/3/2007 ). Biết rằng F = 100 đ ; C = 7 % ; Mác = 10 năm ; lãi suất vay lâu năm nhằm khuyến mãi được xem là tám %. Bạn có thể trợ giúp gia đình của các bạn cấu thành giá Tp bên trên ( chỉ nên viết lách ba cơ chế cấu thành giá ) ( vẽ hình ) Từ 18/1/07 – 23/3/07 có 65 đến ngày .hotline

65

365

 

 1. CK trực tiếp

01255

7400 7400 7400 100.

P …

1  1  1  1 

    

một năm 12. 2 năm trăng tròn. ba năm 18. 4 năm 40 .Để lợi dụng Power bản chất, NH định sử dụng kế hoạch đầu tư trong DM trái khoán có những phong cách trái khoán hiện nay có cũng như sau : Thành Phố coupon một năm có C = 9 %, F = 100. Thành Phố khuyến mãi 2 năm F = 100. Thành Phố coupon ba năm có C = 10 %, F = 100. Thành Phố zero coupon bốn năm có F = 100. Tỷ lệ CK được xem là 9 %. Bạn cần trợ giúp chỉ huy xác lập 1 DM đầu tư sao đến tổng cộng tiền ảo đưa ra ra đến DM nào là được xem là bé dại hàng đầu ( chỉ nhu yếu lập câu hỏi )

TL: Gọi việc đầu tư vào mỗi TP lần lượt là z1, x2, x3, x

Thành Phố LN một năm LN 2 năm LN ba năm LN bốn năm Giá Thành Phố một 107 98. 2 0 100 84. ba 10 10 110 102. bốn 0 0 0 100 70 .98 x1 + 84 x2 + 105 x3 + 70 x4  min 107 x1 + 10 x3 = 12. 100 x2 + 10 x3 = trăng tròn. 110 x3 = 18. 100 x4 = 40. Câu 7 : shop CP XYZ tiếp tục có nấc phát triển cổ tức vào bốn năm tiếp theo sau được xem là đôi mươi % / năm. Những năm sau đấy có vận tốc phát triển cổ tức không thay đổi sống nút 7 %. Cổ tức vừa mang được xem là 35. Lãi suất nhu yếu của NĐT mang cổ phần nào được xem là 15 %. Hãy xác lập bảng giá cổ phần nè bốn năm sau. TL : g = trăng tròn % g5 = 7 % DIV 0 = 3 $ r = 15 %   bốn 0 5 bốn 5

DIV 1 g 1 g

P 83.

r g

   

 

Câu tám : Lúc trong website investinginbonds & thay cho những thông số kỹ thuật của Thành Phố nước ngoài bởi việt nam vừa ban hành thì dìm đc những thông báo sau ( báo giá Thành Phố nè được xem là 98 $ )

 • YTM: 7 (lãi suất đáo hạn bình quân)
 • Duration: 7 (thời gian đáo hạn bình quân)
 • Convexity: 64 (độ lồi)
 1. Hãy tính thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh của TP này
 2. Nếu lãi suất TT tăng 1% thì giá TP giảm bao nhiêu $?
  TL: P = 98.
  r = 7,13%
  D = 7,
  K = 64,
  a) Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh MD = -D/(1 + r) = 7.
  b) dP/P(MD) = -MD  dr
  dP/P (K) = 1/2 K (dr) 2
  % thay đổi giá = -MD  dr + 1/2 K (dr) 2 = -0  -6%
  Như vậy, nếu LSTT tăng 1% thì giá TP giảm 6580$

Câu 9 : Trên trung tâm có 2 kiểu CK sở hữu thông số kỹ thuật cũng như sau : Xác xuất 60 % 40 % Lợi suất CK A đôi mươi % bốn % Lợi suất CK B 2 % 24 %quý khách có thể xác lập lợi suất hy vọng & rủi ro đáng tiếc đầu tư trong 2 CK bên trên đi theo những giải pháp cũng như sau : a. 100 % trong CK A b. 100 % trong CK B c. 50 % trong A & 50 % trong B quý khách hàng có review gì ko về tác dụng bên trên ? PA1 : 100 % trong A : E ( r ) = 0,6  trăng tròn + 04  bốn = 13 %  2 = 0,6  ( đôi mươi – 13 ) 2 + 0  ( bốn – 13 ) 2 = 61.  =  2 = 7 %PA2 : 100 % trong B : E ( r ) = 0,6  2 + 04  24 = 10 %  2 = 0,6  ( 2 – 10 ) 2 + 0  ( 24 – 10 ) 2 = 116.  =  2 = 10 %PA3 : 50 % trong A, 50 % trong B : EAB = EA WA + EB WB = 12 % COVAB = 0 ( trăng tròn – 13 ) ( 2 – 10 ) + 0 ( bốn – 13 ) ( 24 – 10 ) = – 84. 2 2 2 2 2

 P A AW  B BW 2W W Cov1 2 AB2.

2

   P P 1%

KL : PA3, một nửa đầu tư trong A, một nửa đầu tư trong B được xem là có lợi số 1 vì như thế lợi suất tránh ko rộng rãi cơ mà rủi ro đáng tiếc lại hạn chế đáng chú ý. Câu 10 : Giả sử du khách tậu CP BT6 trong đúng ngày 26/7/2006 có bảng giá 42,8 nghìn đồng & sau ấy tới đến ngày 31/7 được xem là đúng ngày thanh toán giao dịch ko tận hưởng quyền sắm vào dịp ban hành thế hệ có tỷ suất 5 : một ( 5 CP đc sắm một CP thế hệ có báo giá 33,6 nghìn đồng ). Giá CP vào ngày trong phiên trước 13/7 được xem là 45 nghìn đồng. Giá CP nào trong đúng ngày 4/10 được xem là 55 nghìn đồng. Bạn phải tính tỷ khẩu phần sanh lời của hành khách vào thời hạn bên trên ( 26/7  4/10 ) lúc đầu tư trong BT6. Biết rằng số liệu bên trên được xem là số liệu thật & vào thời hạn đấy BT 6 có mang cổ tức 800 đ đến 1 CP. Lời giải Po = 42,8 ngđ P1 = 55 ngđ DIV = 800 đ Quyền sắm CP = 45 – 33,6 ngđ = 11,4 ngđ Tỷ khẩu phần sanh lời = ( Div + ( P1 – Po ) + quyền tậu cổ phần ) / Po = 2.4400 / 45 = 57 % Câu 11 : Giả sử NH của du khách có VTC được xem là 500 tỷ & bản chất vay mượn được xem là 190, bản chất vay mượn có thời hạn đáo hạn trung bình được xem là 6 mon. Giả sử GĐ NH nào kinh doanh thương mại nguy hiểm & sài tổng thể bản chất bên trên nhằm đến vay mượn đầu tư những hạng mục đầu tư lâu dài có thời hạn đáo hạn trung bình D = 15 năm. Lãi suất ngày nay được xem là tám %. Hãy xác lập nơi vỡ lẽ của ngân hàng nhà nước nào là. Câu12 : khi làm sao trang Web http:investinginbonds/calcs/tipscalulator & thay cho những thông số kỹ thuật của Thành Phố nước ngoài bởi vì việt nam vừa ban hành, thì dấn đc những thông báo sau : ( Giá Thành Phố nà được xem là 98,228 $ ) .

 • YTM: 7,13 (lãi suất đáo hạn bình quân)
 • Duration: 7,525 (thời gian đáo hạn bình quân)
 • Convexity: 64,953 (độ lồi)
 1. Hãy tính thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh của TP này
– 6,49%) 2 + 0,2 ((50 – 37/37) – 6,49%) 2 + 0,2((50 – 37/37) – 6,49%) 2

So sánh tỷ số phương ai bên trên E ( R ) – ví như > một được xem là nấc rủi ro đáng tiếc quá cao .

Câu 21: Trên thị trường có 2 loại chứng khoán với thông số như

sau:

Xác xuất 60 % 40 % Lợi suất CK A trăng tròn % bốn % Lợi suất CK B 2 % 24 %Quý khách hàng nên xác lập lợi suất hy vọng & rủi ro đáng tiếc đầu tư trong 2 CK bên trên đi theo những giải pháp đầu tư cũng như sau : a. 100 % trong CK A b. 100 % trong CK B c. 50 % trong A & 50 % trong B quý khách hàng có đánh giá gì ko về hiệu quả tính đc ? Lời giải a : EA =  KA  P = 13 % 2   A  RB  EB   P 7,83 %b : EB =  RB  P = 10 % 2   B  RB  EB   P 10,77 %c : EAB = EA WA + EB WB = 0,122 = 12,2 %

AB RAEA RBEB P 0,

Câu 22: Công ty A, B có xác suất mức sinh lời các năm tới như sau:

Tình trạng kinh tế tài chính Xác xuất Wi Khả năng sanh lời của A % EAKhả năng sanh lời của B % EB Tăng trưởng nút một 0 – 12 tám Tăng trưởng nấc 2 0 18 – Tăng trưởng nút tam 0 24 -a ) Mức sanh lời mong chờ của A & B. E ( Ra ) = Pi Ri = 0,2 ( – 12 ) + 0,4 ( 18 ) + 0,4 ( 24 ) = 144 E ( RB ) = Pi Ri = 0,2 ( tám ) + ( 0,4 ) ( – 2 ) + 0,4 ( – 10 ) = – tam, b ) Đánh giá rủi ro đáng tiếc đầu tư đến mọi cổ phần = Pi ( Ria  E ( Ra ) ) 2 = 0,2 ( – 12 – 14,4 ) 2 + 0,4 ( 18 – 14,4 ) 2

 • 0,4(24 – 14,4) 2 = 181,44 = 13%.
  = Pi (Rib  E (Rb)) 2 = 0,2 (8 – (-3,2)) 2 + 0,4(-2 – (-3,2) 2
 • 0,4 (-10 – (3,2)) 2 = 44,15 = 6,64%
  c) Covar a, b = Pio ((Ria  E (rb) (Rib  E (rb)) = 0,2 (-12 – 14,4) (8 + 3,2) + 0,4 (18 – 14,4)
  (-2  (-3,2) + 0,4 (24  14,4) (-10 – (-3,2) = -83,
  Nêu Covar (A, B) < 0 lợi suất A, B ngược chiều  kết hợp nhau.

Câu 23: Bạn đang sở hữu danh mục đầu tư gồm 4 cổ phiếu và T số

Loại CP Giá thị trường ( đ ) Pi Mức sanh lời A 10.000 0,1 10 % B 20.000 0,2 14 % C 30.000 0,3 16 % D 40.000 0,4 15 %A. Mức sanh lời tổng thể và toàn diện của du khách E ( r ) = Pi Ri = 0,1  10 + 0,2  14 + 0,3  16 + 0,4  15 + 14,6 % Câu 24 : cửa hàng của khách tham quan đang được quan tâm đến nhằm đầu tư trong 1 giao diện CP có lợi suất mong chờ được xem là 25 %. Lợi suất của tín phiếu ngân khố được xem là tám %, nấc bù rủi ro đáng tiếc lúc đầu tư trong Thị phần CP được xem là 9 %, CP đang được suy xét có thông số đen đủi ri  = 2. quý khách răn dạy chỉ huy trường hợp : a. Đầu tư b. Không đầu tư E ( R ) = FR +  ( Rm – Rf ) = 0 + 0 ( 0 – 0 ) = 10 % Câu 25 : Một hạng mục có lợi suất ước lượng được xem là đôi mươi %, độ lệch chuẩn chỉnh đôi mươi %. Tín phiếu ngân khố lợi suất được xem là 7 %. Nhà đầu tư có thông số sợ rủi ro đáng tiếc A = 6 E = đôi mươi %,  = trăng tròn %, Rf = 7 %, A = 6 Áp dụng CT tính chừng độ gật đầu giải pháp đầu tư U = E ( p )  0 * A *  2 = tám % > Rf = 7 %  đồng ý đầu tư. Câu 26 : Giả sử chỉ số VN-Index ngày nay được xem là 540 nơi, nhằm Dự kiến đc chỉ số nà trong cuối năm ni, bởi giải pháp tìm hiểu một số ít chuyên viên nghiên cứu và phân tích sàn chứng khoán, tất cả chúng ta có tài liệu cũng như sau :VN-Index sau một năm Số con người Dự kiến 500 trăng tròn 550 trăng tròn 600 30 650 đôi mươi 700 10a. Hãy đoán trước nấc sanh lời hy vọng lúc đầu tư trong VN-Index b. Hãy dự đoán chừng độ rủi ro đáng tiếc lúc đầu tư trong VN-Index Lời giải :

Pi = Số người trên TS người = 20 trên 100% = 0,

% cải thiện tránh VN-Index Tỷ trọng ( Pi ) – 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 .E ( R ) =  R  P = 0 = 9 % =   2   R Er   2   P 0 11 % Câu 27 : Trái phiếu chính phủ nước nhà ban hành Trong ngày 15/7/2002, đang được cung cấp trong đến ngày 22/11/2004, F = 100 đ, C = 9 %, Mác = 5 năm, lãi suất vay lâu dài nhằm ưu đãi được xem là tám %. Viết cơ chế cấu thành giá quả phiéu. 15/7/2002 15/7/2003 15/7/2004 15/7/2005 15/7/2006 15/7 / 22/11 /

 • Số ngày còn lại của TP m = (30-22+1) + (4th  30 ng + 1) = 130 ngày
 • Số lần trả lãi còn lại = 2007 – 2005 + 1 = 3
 • Áp dụng công thức tính lãi suất theo ngày (từ 22/11/2004  15/7/2005)
  (1 + r)Mác/365 = a.
  PV1 = C/(1 + R) 1 + C(1 + R) 2 + C/(1 + R) 3 + F//(1 + R) 3 == Po = P1/(1 + r)a

Câu 28 : Công trái dạy dỗ có mệnh giá được xem là 500 đ, thời hạn đáo hạn 5 năm, lãi suất vay gộp = 40 % / năm, vẫn còn 2 năm đáo hạn đang được cung cấp sống báo giá 600 đ, lãi suất vay tiết kiệm chi phí lâu dài 2 năm đang được được xem là tám % ,Một công ty tư vấn du học Y Dự kiến phân tách cổ tức 2 USD mang đến 1 CP mọi năm vào vòng tam năm đến & sau đấy vận tốc phát triển cổ tức là 6 % mọi năm. Giả sử ls ưu tiên 10 %. Tính báo giá CP ? DIV = 2 USD vào ba năm G bốn = 6 % r = 10 % P 0 = ? P 0 = PV ( D tam ) + PV ( P ba ) PV ( D ba ) = 2 / ( một + 0 ) + 2 / ( một ) 2 + 2 / ( một ) ba = bốn. P tam = D bốn / ( r-g ) = D ba ( một + g bốn ) / ( r-g bốn ) ( 1 + r ) tam = 2 ( một + 0 ) / ( 0.1 – 0 ) ( một ) tam = 39. P 0 = bốn + 39 = 44. Cõu 33 : Nếu hành khách sắm 1 CP sở hữu bảng giá 40 USD, lúc bấy giờ dự trù cổ phần đc tận hưởng cổ tức 2 USD trong cuối năm T1 & cổ tức đc Dự kiến tiếp tục cải thiện phần đa 7 % dãy năm. Hãy tính tỷ suất lợi nhuận mong chờ bên trên CP P 0 = 40 USD DIV một = 2 USD g = 7 % r = ? P 0 = DIV một / ( r-g )  r = DIV một / P 0 + g = 2/40 + 7 % = 5 % + 7 % = 12 % Cõu 34 : Một công ty tư vấn du học ABC Dự kiến phân tách cổ tức tam USD / 1CP vào vòng bốn năm đến sau ấy vận tốc phát triển cổ tức là 7 % dãy năm. Giả sử lãi suất vay khuyến mãi 12 %. Tính báo giá CP. G 5 = 7 % r = 12 % P 0 = ? P 0 = PV ( D bốn ) + PV ( P 4 ) PV ( D bốn ) = DIV một / ( 1 + r ) + DIV 2 / ( 1 + r ) 2 + DIV ba / ( 1 + r ) tam + DIV bốn / ( 1 + r ) bốn ( a ) P bốn = DIV 5 / ( r-g ) = DIV bốn ( một + g 5 ) / ( r-g ) ( b ) 3/1 + 3/1 2 + 3/1 ba + 3/1 bốn 31 / ( 0.12 – 0 ) * một bốn = 54 USDCõu 35 : cửa hàng CP XYZ có nấc phát triển cổ tức vào tam năm đầu được xem là 25 %, các năm tiếp sau vận tốc phát triển không thay đổi sống nút 7 %. Cổ tức vào dịp ra giá sắp số 1 được xem là một USD, lãi suất vay đi theo nhu yếu 12 %. Hãy xác lập bảng giá cổ phần đúng ngày thời điểm ngày hôm nay ? g = 25 % DIV 0 = một USD g bốn = 7 % r = 12 % P 0 = ? P 0 = PV ( D ba ) + PV ( P tam ) = DIV một / ( 1 + r ) + DIV 2 / ( 1 + r ) 2 + DIV tam / ( 1 + r ) tam + P tam / ( 1 + r ) ba = DIV 0 ( 1 + g ) / ( 1 + r ) + DIV 0 ( 1 + g ) 2 / ( 1 + r ) 2 + DIV 0 ( 1 + g ) ba. ( một + g bốn ) / ( 1 + r ) ba. ( một – g bốn ) = 37. Cõu 36 : Giả sử Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank sau lúc CPH trong đầu năm 2007 & giả cổ tức vào 3000 đ / CP sống cuối năm ni & có nấc phát triển cổ tức vào cha năm tiếp sau được xem là 50 % / năm, các năm sau đấy vận tốc phát triển cổ tức sống nấc 10 %. LS nhu yếu của khách tham quan so với cổ phần nào được xem là trăng tròn %. Hãy cấu thành giá CP VCB trong đầu năm đến có những thông báo đoán trước bên trên. Lời giải : D 0 = 2 ngàn đ g một = 50 % n một = tam năm g = 10 % ; r = đôi mươi % D một = D 0 ( một + g một ) = 4500 D 2 = D 0 ( một + g một ) 2 = 6750 D tam = D 0 ( một + g một ) tam = 10125 D bốn = D 0 ( một + g một ) bốn ( một + g 2 ) = D tam ( một + g 2 ) = 11, P tam = D bốn / ( r + g 2 ) = 111. P 0 = D một / ( 1 + r ) + D một / ( 1 + r ) 2 + P ba / ( 1 + r ) tam = 78. Câu 37 : shop XYZ có nút phát triển cổ tức vào ba năm đầu được xem là 25 %, các năm tiếp có vận tốc phát triển có cổ tức không thay đổi được xem là 7 %. Cổ tức vào đợt đưa sắp số 1 được xem là một USD. Lãi suất nhu yếu của chủ đầu tư của dự án sở hữu CP nè được xem là 12 %. Xác định CP nhưng chủ đầu tư dự án gật đầu sắm. G ( một  ba ) = 25 %, r = 12,4 %, g ( bốn ) = 7 %, Do = 1,2 $Cổ tức đc phân tách vào bốn năm tuần tự mỗi năm cũng như sau : D1 = Do ( một + G ) = 1,2 ( một + 0,25 ) = một, D2 = D1 ( một + G ) = 1,5 ( một + 0,25 ) = một, D3 = D2 ( một + G ) = 1,875 ( một + 0,25 ) = 2, D4 = D3 ( một + G ) = 2,3437 ( một + 0,07 ) = 2, Giá CP mà lại chủ đầu tư dự án gật đầu sắm P4 = D4 / ( r-g4 ) = 2,5078 / 0,124  0,07 = 46, Câu 38 : Năm ngoái chúng tôi A mang cổ tức 6000 đ / cổ phần, cổ tức nào cải thiện hầu như 5 % vào các năm đi qua & có năng lực cải thiện cũng như chũm vào mai sau. Nếu doanh thu nhu yếu của du khách có CP được xem là 13 %, cổ phần đang được đc chào bán có báo giá 72 đ. Trên ý kiến giá cả cung cấp có cần sắm cổ phần nào ko ? Ta có D1 = D0 ( 1 + g ) một = 6000 ( một + 0,05 ) một = 6300 Po = D1 / ( r-g ) = 6300 / ( 0,13 – 0,05 ) = 78. Nhà đầu tư cần sắm vì thế 78750 > 72000 đ Câu 39 ; Tỷ lệ phát triển cổ tức của một cửa hàng 10 % & hoàn toàn có thể bảo trì cũng như cố gắng vào mai sau : tỷ suất ưu đãi cái nguồn thu được xem là 15 %. P / E của shop được xem là 5. Ta hoàn toàn có thể đoán trước năng lực mang cổ tức của công ty du học trường đoản cú những thông báo được xem là : ( một – b ) = DIV / EPS = năng lực giả cổ tức g = 10 %, P / E = 5, r = 15 % P / E = ( một – b ) ( 1 + g ) / ( r-g ) = = = ( một – b ) = 25 %. Câu 40 : Một công ty tư vấn du học có tỷ suất nợ / Tổng tiến sỹ = 0, tổng nợ = 200 tr bên trên lãi ròng sau thuế được xem là 30 tr, ROE = ? ROE = Tn ròng rã / Vốn CSH = 30 / 300 = 10 % Tổng nợ / Tổng tài sản = 0, Vốn CSH = Tổng TS – Tổng nợ = 300 Câu 41 : Tỷ lệ phát triển cổ tức của cửa hàng = 11 %, thông số trả bản chất CSH được xem là 15 %, năng lực giả cổ tức là : g = 11 %, ROE = 15 % g = ROEb–b = g / ROE = 0 — ( một – b ) = 25 % Câu 42 : Tỷ lệ phân chia cổ tức của một công ty tư vấn du học được xem là 2 %, thông số trả bản chất chủ sở hữu được xem là 15 %. Dự báo năng lực phát triển của công ty tư vấn du học được xem là : G = ROE  b = 25 % ( một – 15 % ) = 21,25 % Trong đấy ROE : năng lực sanh lời của bản chất Câu 43 : cửa hàng A có lãi suất vay nhu yếu 16 % có cổ tức ngày nay được xem là 3000 đ, trường hợp báo giá ngày nay của CP nào là được xem là 55000 đ, giả như tỷ suất phát triển cổ tức hầu hết thì phát triển cổ tức là bao lăm ? Po = Do ( 1 + g ) / r – g  g = Po ( r – g ) / Do – một Câu 44 : một ngân hàng nhà nước có tổng tài sản được xem là 200 tỷ, vào đấy bản chất vay mượn được xem là 150 tỷ, lãi thuần của ngân hàng nhà nước đấy năm ni hoàn toàn có thể được xem là 15 tỷ, tỷ suất cổ tức dự định chỉ được xem là ba tỷ. Bạn đoán trước nút phát triển của cổ tức vào mai sau g = ROE  b = ( TN rong / VCSH ) ( một – DPS / éP ) = ( 15 / ( 200 – 150 ) ) ( 1-3 / 15 ) = 0 = 24 %. Câu 45 : Ngân hàng các bạn có tổng tài sản được xem là 1900 tỷ đồng, vào ấy bản chất vay mượn được xem là 900 tỷ đồng, lãi thuần của ngân hàng nhà nước đấy năm ni hoàn toàn có thể được xem là 420 tỷ d, cổ tức dự định đưa ra được xem là 190 tỷ đồng, hành khách có thể dự đoán nút phát triển của cổ tức vào mai sau bởi những thông báo bên trên. Lời giải  tiến sỹ = 1900 tỷ  Nợ = 900 tỷ  Vốn CSH = 1900 – 900 = 1000 ROE = 420 / 1000 = 0, Lợi nhuận thuần = 420 tỷ Cổ tức đưa ra = 190 tỷ g = ROE  tỷ suất giữ lại lại = 0,42  ( một – 190 / 420 ) = 0,23 = 23 %thiết bị tam. DIVn = DIV 0 ( 1 + g ) n DIV một = 1,2 * 1,25 = 1,5 DIV 2 = … = 1,875 DIV ba = … = 2, DIV bốn = DIV ba * ( một + g bốn ) = 2,341,07 = 2, P ba = DIV bốn / ( r – g bốn ) = 2,5078 / ( 0,124 – 0,07 ) = 46, P 0 = PV ( D ba ) + PV ( P tam ) = DIV 0 ( một – g ) / ( 1 + r ) + DIV 0 * ( 1 + g ) 2 / ( 1 + r ) 2 + DIV 0 * ( 1 + g ) ba / ( 1 + r ) tam + DIV tam * ( một + g bốn ) / ) ( r-g bốn ) ( 1 + r ) ba = 37, Câu 52 : Vào website … & thay cho những thông số kỹ thuật của Thành Phố nước ngoài vì việt nam vừa ban hành, ta dìm đc những thông báo sau ( bảng giá Thành Phố được xem là 98,228 $ ) : YTM : 7,13 ( LS đáo hạn trung bình ; Duration : 7,525 ( thời hạn đáo hạn trung bình ) ; Convexti : 64,953 ( độ lồi ). Hãy tính thời hạn đáo hạn trung bình kiểm soát và điều chỉnh của Thành Phố nào là. Nếu LS Thị phần cải thiện một % thì báo giá Thành Phố hạn chế bao lăm USD. a. Modified duration MD = D / ( 1 + r ) = 7,525 / ( một + 0,0713 ) = 7, Vậy thời hạn đáo hạn trung bình kiểm soát và điều chỉnh được xem là 7,024 năm. b. $ D = MD  bảng giá = 7,024  98,228 = 689,8995 $ Vậy trường hợp lãi suất vay Thị Trường cải thiện một % thì bảng giá Thành Phố hạn chế 6,8995 $. Câu 53 : NH có nghĩa vụ và trách nhiệm giả nợ đi theo thời gian & trị giá đi theo bảng sau : Sau Lượng tiền ảo nên đưa nợ Để lợi dụng Power nguồn bản chất, NH định sài kế hoạch ĐT trong DMTP sở hữu những thứ hạng Thành Phố hiện nay có cũng như sau :

 • TP coupon 1 năm C = 9%, F = 100000
 • TP chiết khấu 2 năm C = 0, F = 100000
 • TP coupon 3 năm C = 8%, F = 100000
 • TP zero coupon 4 năm, F = 100000
  Y = 7%
  Hãy xác định một DM ĐT sao cho tổng số tiền chi ra
  cho DM này là bé nhất (chỉ cần lập bài toán)

một năm đôi mươi. 2 năm 40. ba năm 38. 4 năm 60 .Giải : Dòng tiền trong game :
Dòng tiền trong game năm một : 109 x một + tám x tam = trăng tròn. 2 : 100 x 2 + tám x ba = 40. tam : 108 x ba = 38. bốn : 100 x bốn = 60. Giá những mẫu mã trái khoán : P một = 109 / 1,07 = 101,87 P ba = 8/1, 07 + 8/1, 07 2 + 108 / 1,07 ba = 102, P 2 = 100 / 1,07 2 = 87,34 P bốn = 100 / 1,07 bốn = 76, Điều kiện : V = min V = 101,87 x một + 87,34 x 2 + 102,62 x tam + 76,29 x bốn = min Câu 54 : Có nhị mẫu mã CK có thông số kỹ thuật sau : Xác xuất 60 % 40 % Hãy xác lập LS hy vọng & rủi ro đáng tiếc đầu tư trong 2 CK bên trên đi theo những giải pháp đầu tư cũng như sau : a ) 100 % CK A b ) 100 % trong CK B c ) 50 % trong A & 50 % trong B Có Đánh Giá gì về hiệu quảLợi suất CK A đôi mươi % bốn % Lợi suất CK B 2 % 24 % Er ( AB ) 11 % 14 %Phương án một : 100 % A Phương án 2 : 100 % B ErA = 0,6 * đôi mươi + 0,4 * bốn = 13,6 % ErB = 0,6 * 2 + 0,4 * 24 = 10,8 %  A 2 = 0,6 ( 20-13, 6 ) 2 + 0,4 ( 4-13, 6 ) 2  B 2 = 0,6 ( 2-10, tám ) 2 + 0,4 ( 24-10, tám ) 2  A =  B =Phương án tam : Er ( AB ) = 0,6 * 11 + 0,4 * 14 = 12,  AB 2 = 0,6 ( 11-12, 2 ) 2 + 0,4 * ( 14-12, 2 ) 2  AB = Câu 55 : Một NH có 30 tỷ vốn tự có, bản chất vay mượn được xem là 150 tỷ. Vốn vay mượn có thời hạn đáo hạn trung bình được xem là 6 mon. GĐ kinh doanh thương mại giả mạo đọc & sài toàn bộ bản chất nhằm đến vay mượn đầu tư trong những DM ĐT lâu năm có thời hạn đáo hạn trung bình D = 15 năm. Lãi suất ưu đãi ngày nay được xem là tám %. Hãy xác lập nơi tan vỡ của ngân hàng nhà nước nè. DA = 200 tỷ PA = 15 năm r = tám % DL = 150 tỷ PL = 6 mon = 6/12 = 0 ,Ta có $ DL =

1

1 r

DL = 10,5150 / 1,08 = 64,44 tỷ

$DA =

1

1 r

DA = 115200 / 1,08 = 2777,78 tỷ

 1. Lãi suất tăng 1% TS nợ giảm 69,
 2. Lãi suất tăng 1% thì TS có giảm 2,
  Khi lãi suất tăng r  TS nợ giảm 69,44; giá trị tài sản nợ = 150 – 69,44r
  Khi lãi suất tăng r  TS nợ giảm 2777,78; giá trị tài sản có = 200-2777,78r
  NH đổ vỡ khi tài sản tự có = 0  150 – 69,44r = 200 – 2777,78r
   r = 1,
  Vậy khi LS đạt 8 + 1,85 = 9,85 thì NH mất khả năng thanh toán. Điểm đổ vỡ của ngân hàng là
  9,85%.
  Câu 56: Giả sử Vietcombank sau khi cổ phần hoá (đầu 2006) và trả cổ tức ở cuối năm này và
  có mức tăng trưởng cổ tức trong 4 năm tiếp theo là 20%/năm, những năm sau có tốc độ tăng trưởng cổ
  tức ổn định ở mức 8%. LS yêu cầu của bạn đối với CP này là 15%. Tính giá CP Vietcombank vào lúc
  CPH đầu năm tới với các thông tin trên.
  Po = DIVttrên(1+r)t + M/(1+r)t
  = {100,2/1,15 + 100,2*(1+0,2)/1,15 2 + 100,2(1,2 2 )/(1,15 3 ) + 100,2(1,2 3 )/(1,15 4 ) +
  100,2(1,2 4 )/(1,15 5 ) + 100,2(1+0,08) + … + 100,21,2 4 (1,08n)/(1,15(n+5)
  = 7,42% + (1/(1,15 4 ))(4,187/(15%-8%)) = 41.
  Câu 57: CP A và B có xác suất mức sinh lời như sau cho các năm tới:

Tình trạng KT Xác xuấtKhả năng sanh lời AKhả năng sanh lời Ba ) Tính nút SL mong chờ của A & b ) Đánh giá rủi ro đáng tiếc đầu tư trong mọi cổ phần c ) Tính tích không đúng mong chờ của LN A&B d ) Tính thông số đối sánh tương quan của LN A&B. A&B hoàn toàn có thể phối hợp nhằm trừ khử rủi ro đáng tiếc vào DM ĐT tốt ko ? Vì sao ?Tăng trưởng nút một

0,2 -12 8

Tăng trưởng nút 2

0,4 18 –

Tăng trưởng nấc tam

0,4 24 –

a ) ERA =  Wi = 0,2 * ( – 12 ) + 0,418 + 0,424 = 14, ERB =  Wi = 0,28 + 0,4 ( – 2 ) + 0,4 * ( – 10 ) = – tam, b )  A 2 =  Wi * ( RiA – ERA ) 2 = 0,2 * ( – 12-14, bốn ) 2 + 0,4 * ( 18-14, bốn ) 2 + 0,4 * ( 24-14, bốn ) 2 = 181,44   A = 13,  B 2 =  Wi * ( RiB – ERB ) 2 = 0,2 * ( tám + 3,2 ) 2 + 0,4 * ( 2 + 3,2 ) 2 + 0,4 * ( – 10 + 3,2 ) 2 = 44,16   B = 6, c ) CovAB =  Wi * ( RiA – ERA ) * ( RiB – ERB ) = 0,2 * ( – 12-14, bốn ) ( tám + 3,2 ) + 0,4 ( 18-14, bốn ) ( 2 + 3,2 ) + 0,4 ( 24-14, bốn ) * ( – 10 + 3,2 ) = – 83 ,

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *