Trang chủ » blog » 50+ câu đố vui tiếng Anh có đáp án hay, thú vị cho trẻ

50+ câu đố vui tiếng Anh có đáp án hay, thú vị cho trẻ

50+ câu đố vui tiếng Anh có đáp án hay, thú vị cho trẻ

Tổng hợp 50+ câu đố vui bằng tiếng Anh cực lý thú cho dành cho trẻ. Những câu đố vừa nâng cao từ vựng, lại rèn trí thông minh cho bé.

Tiếng Anh được xem là ngôn từ thịnh hành đc dùng thông dụng lúc bấy giờ. Để mang lại bé bỏng thích nghi cũng cũng như dễ dàng chú tâm điều này đc tự vựng cộng tìm hiểu thêm gần 50 + mua rượu hennessy
đố vui tiếng Anh với câu trả lời tuyệt, mê hoặc mang lại con trẻ nhằm kích cầu chiến thuật, trợ giúp bé dại chú tâm điều này chậm nhé !

1Những câu đố chơi chữ bằng tiếng Anh

Những câu đố chơi chữ bằng tiếng Anh

1. Where does June come before May ?

Đáp án : Dictionary ( vì thế vào từ vựng, trường đoản cú June tiếp tục đứng trước từ bỏ May )2. Why is the letter A similar Khủng 12 o’clock ?Đáp án : Vì 12 tiếng được xem là thời hạn thân đúng ngày, vẫn còn chữ A cũng được xem là thân Trong ngày ( chữ A đứng thân tự DAY )tam. What comes twice in a moment, once in a minute & chưa bao giờ in a hundred years ?Đáp án : Letter “ M ” ( 2 chữ M vào tự “ moment ”, 1 chữ M vào trường đoản cú “ minute ” & ko với chữ M vào tự “ a hundred years ” )bốn. Who always drives his customers away ?Đáp án : A taxi-driver5. What is the longest thế giới in the English language ?Đáp án : Smiles, because there is a mile between the beginning và the over of it .6. Why is the letter E so important ?Đáp án : Because it is the beginning of everything7. What has arms but can not hug ?Đáp án : Armchairtám. What month bởi vì soldiers hate ?Đáp án : March ( đụng trường đoản cú mập march được xem là hành binh )9. What makes opening piano so sánh hard ?Đáp án : All the keys are inside .10. What has nothing but a head và a tail ?Đáp án : A coin11. How bởi vì we know the ocean is friendly ?Đáp án : It waves ( wave vừa mang nghĩa được xem là sóng xô, vừa được xem là vẫy tay )12. Which can move faster, heat or cold ?Đáp án : Heat, because you can catch cold. ( catch cold được xem là bị cảm ổm )13. What key does not lock the door ?Đáp án : Key ( lời giải, lời chú giải )14. Why is 10 x 10 = 1000 lượt thích your left eye ?Đáp án : It’s not right .15. What clothing is always sad ?Đáp án : Blue jeans ( Blue vẫn còn được xem là tự biểu lộ tâm cảnh bi thiết )16. Why are dogs afraid Khủng sunbathe ?Đáp án : They don’t want Khủng be hot-dogs .17. Where can you always find money ?Đáp án : In the dictionary18. What has ears but can not hear ?Đáp án : Corn ( an ear of com : một bắp ngô )

2Những câu đố chủ đề bằng tiếng Anh

Những câu đố bằng tiếng Anh về con vật

Những câu đố bằng tiếng Anh về con vật

một. I ’ ve sầu four legs. I live in Africa. I’m big & gray. I live in the river .Đáp án : I’m a hippo .2. I’m a large mammal. I live in the woods. I’ve fur. I stand up và growl when I’m angry .Đáp án : I’m a bear .ba. Out in the field, I talk too much. In the house, I make much noise, but when at the table I’m quiet .Đáp án : I’m a fly .bốn. I hiss. I can be poisonous. I’m long. I’ve a forked tongue .Đáp án : I’m a snake .5. I’m small. I can be scary. I’ve eight legs. I spin the website .Đáp án : I’m a spider .6. I don’t wear a hat. Or fly lượt thích a bat. My name rhymes with flatĐáp án : I’m a mèo .7. I live in Africa. I’m yellow và brown. I eat leaves. I’ve a long neck .Đáp án : I’m Giraffe .tám. I swim in a lake. While asleep và awake. My name rhymes with dishĐáp án : I’m a fish .9. I eat vegetables. I can run fast. I can be a pet. I’ve long ears .Đáp án : I’m a rabbit .10. I can swim & dive. I’ve two legs. I’ve wings. I quackĐáp án : I’m a duck .11. I eat insects. I live in the pond. I can hop. I’m green .Đáp án : I’m a frog .12. If I sit lao dốc I’m high ; if I stand up I’m low .Đáp án : I’m a dog .13. I ’ ve sầu four legs. You can ride me. I’ve tusks. I’ve a long nose .Đáp án : I’m an elephant .14. I’m ever eating garbage & wasteĐáp án : I’m a pig .15. I eat other animals. I’ve a big mouth. I’m green. I live in the waterĐáp án : I’m a crocodile

Tham khảo thêm: Tổng hợp 50 câu đố về con vật có đáp án hay nhất cho bé

Những câu đố bằng tiếng Anh về đồ vật, cuộc sống

1. Feed me và I live. Yet give me a drink & I die. What am I ?Đáp án : Fire .2. People buy me Khủng eat, but không bao giờ eat me. What am I ?Đáp án : A plate .ba. If there are 6 apples & you take away bốn, how many vì you have ?Đáp án : The bốn apples I took .bốn. What is easy mập get into, but hard béo get out of ?Đáp án : Trouble .5. I’m not alive, but I have 5 fingers. What am I ?Đáp án : A glove .6. A girl was ten or her last birthday, & will be twelve on her next birthday. How is this possible ?Đáp án : Today is her birthday .

Những câu đố bằng tiếng Anh về đồ vật, cuộc sống

Những câu đố bằng tiếng Anh về bảng chữ cái

1. Why is the letter “ T ” lượt thích an island ?Đáp án : Because it is in the middle of water .2. In what way can the letter “ A ” help a deaf lady ?Đáp án : It can make “ her ” “ hear .ba. What letter is a European bird ?Đáp án : J ( Jay ) .bốn. What letter is looking for causes ?Đáp án : Y ( why ) .5. What letter is a pronoun lượt thích “ you ” ?Đáp án : The letter ” I “ .6. What letter is a vegetable ?Đáp án : P. ( pea ) .7. What letter of the alphabet is an insect ?Đáp án : B ( bee ) .tám. What letter is a part of the head ?Đáp án : I ( eye ) .9. What letter is a drink ?Đáp án : T ( tea ) .10. What letter is a body toàn thân of water ?Đáp án : C ( sea ) .11. What letter is an exclamation ?Đáp án : O ( oh ! ) .12. What four letters frighten a thief ?Đáp án : O.I.C.U ( Oh I see you ! ) .13. What comes once in a minute, twice in a moment but not once in a thousand years ?Đáp án : The letter “ m ” .14. Which is the loudest vowel ?Đáp án : The letter “ I ”. It is always in the midst of noise .15. What way are the letter “ A ” và “ noon ” alike ?Đáp án : Both of them are in the middle of the “ day ” .

Trên đây là tổng hợp 50+ câu đố vui tiếng Anh có đáp án hay, thú vị cho trẻ mà Bách hóa XANH tổng hợp. Hy vọng những thông tin trên sẽ bổ ích đến bạn.

Chọn mua sữa bột cho bé tại Bách hóa XANH:

Bách hóa XANH

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *