Trang chủ » blog » Chương trình đào tạo ngành Marketing – Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo ngành Marketing – Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Chương trình có thời gian đào tạo 4 năm học chia thành 11 học kỳ với 126 tín chỉ không bao gồm Giáo dục thể chất (5 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng (8 tín chỉ). Khối lượng kiến thức của chương trình bao gồm:

Kiến thức giáo dục dịch vụ seo tổng thể website
cương: 

Bao gồm 13 môn học mang 38 tín chỉ gồm có những khối môn môn học về h Anh tiếp xúc nước ngoài ( EIC ), tin học công sở, chính trị – pháp lý, toán – tin & khối kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích trợ giúp học sinh sinh viên thuận tiện rộng vào Việc học hành, nghiên cứu và điều tra & hội nhập có lợi sở hữu đời sống trong tương lai cũng như Kỹ năng học hành, Kỹ năng tiếp xúc vào kinh doanh thương mại .

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 

Chia thành 2 khối kiến thức và kỹ năng :

  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành
  • Khối kiến thức ngành và chuyên sâu

Bao gồm 24 môn học, 5 mục chính, tập sự tốp nghiệp & khóa luận tốt nghiệp tương tự 88 tín chỉ. Một số môn chuyên ngành tiêu biểu vượt trội :

  • Hành vi khách hàng
  • Quảng cáo
  • Quan hệ công chúng
  • Quản trị thương hiệu
  • Digital marketing

Sinh viên sở hữu thời cơ tậu một vào 2 chính sách đến kỳ tốt nghiệp : có tác dụng khóa luận tốt nghiệp hay học những môn thay thế sửa chữa .
không dừng lại ở đó, vào trong cả hàng loạt chương trình học sinh sinh viên sở hữu rộng rãi thời cơ đi tới tổ chức, những ngôi nhà quản trị trải qua những buổi thăm quan công ty, những hội thảo chiến lược chuyên mục hay những nhu yếu bắt buộc giao tiếp vào cực kỳ rộng rãi đề án môn học nhưng mà học sinh sinh viên buộc phải hoàn thành xong vào thời hạn học trên ngôi trường .
Sinh viên đc khích lệ, tạo điều kiện kèm theo tham gia những cuộc thi học thuật, điều tra và nghiên cứu kỹ thuật nhằm ngày càng tăng kinh nhiệm & kỹ năng và kiến thức đến bản thân mình .

Vui lòng truy cập TẠI ĐÂY để xem thêm thông tin chi tiết chương trình đào tạo cử nhân ngành Marketing

Thông tin tuyển sinh

Mã trường: D340101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 
Đối tượng tuyển sinh: Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thông tin liên quan

Chất lượng đầu ra cử nhân ngành Marketing 
Marketing và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *