Trang chủ » blog » Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thời trang hanosimex đến năm 2020

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thời trang hanosimex đến năm 2020

Ngày đăng : 21/11/2016, 14 : 07 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ HỘI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TRƯƠNG HỒNG HÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO bóp da nam đẹp
ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP. Hà Nội – năm nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ HỘI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TRƯƠNG HỒNG HÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HANOSIMEX ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS – tiến sỹ TRẦN THỊ BÍCH NGỌC TP. Hà Nội – năm nay MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN III LỜI CẢM ƠN IV DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VII DANH MỤC CÁC BẢNG VIII PHẦN MỞ ĐẦU IX CHƯƠNG I : CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, đặc thù tầm quan trọng kế hoạch kinh doanh thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạch định kế hoạch kế hoạch kinh doanh thương mại 1.1.2 khác lại kế hoạch kinh doanh thương mại đơn vị : 1.1.3 Vai trò kế hoạch kinh doanh thương mại tổ chức Quá trình hoạch định kế hoạch kinh doanh thương mại công ty 1.2.1 Xác định mạng lưới hệ thống tiềm năng công ty 1.2.2 Phân tích môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại 1.2.3 Phân tích nội công ty ( thiên nhiên và môi trường phía vào ). 17 1.2.4 Hình thành, chọn lựa kế hoạch kinh doanh thương mại yêu cầu chiến thuật 21 1.3 Các lao lý thiết kế xây dựng kế hoạch kinh doanh thương mại 24 1.3.1. Ma trận nhìn nhận nhân tố phía ( EFE ) 24 1.3.2 Ma trận nhìn nhận nhân tố phía ( IFE ). 26 1.3.3 Ma trận SWOT 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HANOSIMEX 30 2.1 Một số thông báo tất cả lịch sử vẻ vang dựng nên đặc thù tổ chức 30 2.1.1 tin tức phổ quát đơn vị 30 2.1.2 Khái quát lịch sử dân tộc thế hệ đơn vị. 30 I 2.1.3 Một số đặc thù công ty 31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức triển khai công ty chức trách nhiệm đơn vị chức năng 33 2.2 Phân tích ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên mô hình lớn tới hoạch định kế hoạch đơn vị 38 2.2.1 Các nhân tố kinh tế tài chính. 38 2.2.2 Các nhân tố chữa trị, pháp lý 43 2.2.3 Các nhân tố cộng đồng, thoải mái và tự nhiên 44 2.2.4 Các nhân tố công nghệ tiên tiến. 45 2.3 Phân tích tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường vi mô ( môi trường tự nhiên ngành dệt may ) tới hoạch định kế hoạch tổ chức 45 2.3.1 Phân tích áp lực đè nén trường đoản cú ngôi nhà đáp ứng 45 2.3.2 Phân tích áp lực đè nén từ bỏ người mua. 50 2.3.3 Phân tích áp lực đè nén tự đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu 52 2.3.4 Phân tích áp lực đè nén trường đoản cú đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu chứa đựng 60 2.3.5 Phân tích áp lực đè nén tự mẫu sản phẩm thay cho 60 2.4 Phân tích thiên nhiên và môi trường nội Công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex 61 2.4.1 Hoạt động quản lý 61 2.4.2 Hoạt động Marketing 62 2.4.3 Hoạt động tài 68 2.4.4 Hoạt động chế tạo tác nghiệp 76 2.4.5 Hoạt động điều tra và nghiên cứu tăng trưởng : 77 2.4.6 Nguồn lực lượng lao động 77 2.4.7 Hệ thống thông báo 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 CHƯƠNG : HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HANOSIMEX ĐẾN NĂM 2020 84 3.1 Các dựng nên kế hoạch. 84 3.2 Xác định mạng lưới hệ thống tiềm năng công ty thế hệ hoạch định 85 3.2.1 Hình thành tiềm năng phác họa công ty tới năm 2020 85 II 3.2.2 Một số hạt tiêu kinh tế tài chính thiết kế xây dựng mang đến công ty tới năm 2020. 86 3.3 Sử dụng ma trận SWOT nhằm dựng nên kế hoạch 86 3.4 Các kế hoạch kinh doanh thương mại đến công ty 89 3.5 Phân tích, chọn lựa kế hoạch mang lại quá trình hoạch định 89 3.5.1 Phân tích kế hoạch đề xuất kiến nghị : 89 3.5.2 Lựa chọn kế hoạch kinh doanh thương mại đến công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex tới năm 2020 91 3.6 Giải pháp thật đến kế hoạch kinh doanh thương mại Công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex tự năm nay tới 2020 91 3.6.1. Giải pháp thật đến kế hoạch thâm nhập tăng trưởng Thị trường : 91 3.6.2 Giải pháp thật mang lại kế hoạch Nâng tăng cao lực unique phong cách thiết kế 97 3.6.3 Các chiến thuật mang đến kế hoạch tổ chức triển khai quản lý có lợi kênh đáp ứng 103 KẾT LUẬN CHƯƠNG 108 KẾT LUẬN CHUNG 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 111 PHẦN PHỤ LỤC 112 III LỜI CAM ĐOAN Tên Trương Hồng Hà, học sinh lớp Cao học Quản trị kinh doanh thương mại khóa 2014B, Trường Đại học Bách khoa TP. Hà Nội Tôi xin cam kết ràng buộc Những content luận văn thật chỉ dẫn Cô giáo PGS – tiến sỹ Trần Thị Bích Ngọc Mọi tìm hiểu thêm sài luận văn trích dẫn xuất xứ rõ nét Các content điều tra và nghiên cứu kết chủ đề chân thực không ra mắt khu công trình Xin trân trọng cám ơn ! TP.HN, vào ngày đôi mươi mon năm năm nay Người thật TRƯƠNG HỒNG HÀ IV LỜI CẢM ƠN Trong thời hạn thật chủ đề : “ Hoạch định kế hoạch kinh doanh thương mại đến Công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex tới năm 2020 ”, tích góp rộng rãi kỹ kinh nghiệm tay nghề thực tế phần mềm kiến thức và kỹ năng huấn luyện và đào tạo trường học trong thực tiễn Hoàn thành chủ đề nè, chỉ dẫn trợ giúp tận tâm, truyền tải gắn rộng rãi kỹ năng và kiến thức kinh nghiệm tay nghề Cô giáo PGS tiến sỹ Trần Thị Bích Ngọc giáo viên Viện Kinh tế Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa TP. Hà Nội Tôi xin chuyển đến Cô giáo lời cảm ơn thực lòng Tôi xin tâm thành cảm ơn thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý tâm huyết trợ giúp xuyên suốt trình học hành Xin tình thật cảm ơn Ban chỉ huy Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội Ban chỉ huy, giới tính Công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex, bạn hữu trợ giúp trình thật luận văn Xin trân trọng cám ơn ! Thành Phố Hà Nội, Trong ngày đôi mươi mon năm năm nay Học viên TRƯƠNG HỒNG HÀ V DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ý NGHĨA KÝ HIỆU ATLĐ An toàn công huân BKS Ban trấn áp CBCNV Cán công nhân viên CHGTSP Thương hiệu ra mắt mẫu sản phẩm CP Cổ phần ĐHĐCĐ Đại hội đồng người đóng cổ phần giá trị gia tăng Giá trị ngày càng tăng HDQT Hội đồng quản trị Ngân Hàng Nhà Nước Ngân hàng Chính phủ 10 SXKD Sản xuất kinh doanh thương mại 11 TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn member 12 TSNH Tài sản thời gian ngắn 13 CPI Consumer Price Index – Chỉ số chi tiêu và sử dụng 14 EFE 15 GDP 16 IFE External Factor Evaluation Matrix – Ma trận nhìn nhận nhân tố thiên nhiên và môi trường phía Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội Internal Factor Evaluation – Ma trận nhìn nhận nhân tố môi trường tự nhiên phía Strength Weakness Opportunity Threat Ma trận nghiên cứu và phân tích nơi to gan lớn mật, nơi yếu ớt, hội thử thách 17 SWOT – S : Strength ( nơi khỏe mạnh ) – W : Weakness ( nơi yếu đuối ) – O : Opportunity ( thời cơ ) – T : Threat ( rình rập đe dọa ) VI STT Ý NGHĨA KÝ HIỆU 18 TPP 19 UNDP đôi mươi WTO Trans – Pacific Partnership Ageement – Hiệp định đối tác chiến lược xoi Thái Bình Dương United Nations Development Programme – Chương trình tăng trưởng Liên hợp quốc World Trade Organization – Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT NỘI DUNG TRANG Hình 1.1 Mô hình hoạch định kế hoạch kinh doanh thương mại 06 Hình 1.2 Ba Lever môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại 09 Hình 1.3 Mô hinh tác lực Michel E Porter 12 Hình 1.4 Mô hình ma trận SWOT 27 Hình 2.1 Một số biệu tượng công ty mẫu sản phẩm công ty 31 Hình 2.2 Bức Ảnh tên thương hiệu đặc quyền 32 Hình 2.3 Sơ đồ tổ chức triển khai Công ty 32 Hình 2.4 Biểu đồ vận tốc phát triển GDP 2011 – năm ngoái 37 Hình 2.5 Biểu đồ thị trường dệt may trong nước 53 10 Hình 2.6 Sơ đồ kênh cung ứng Hanosimex Fashion 66 11 Hình 2.7 Biểu đồ lệch giá doanh thu công ty 2011 – năm ngoái 71 VII DANH MỤC CÁC BẢNG STT NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1 Tỷ lệ lạm phát kinh tế Việt nam giao mẩu 2011 – năm ngoái 38 Bảng 2.2 Tỷ lệ thất nghiệp Nước Ta quá trình 2011 – năm ngoái 39 Bảng 2.3 Tỷ giá $ / VND quá trình 2011 tới năm ngoái 41 Bảng 2.4 Danh sách ngôi nhà đáp ứng nguyên vật liệu 45 Bảng 2.5 Danh sách căn nhà đáp ứng phụ liệu may, vật liệu phụ 46 tùng Bảng 2.6 Các đơn vị chức năng gia công may bổ trợ 46 Bảng 2.7 Các ngôi nhà đáp ứng mẫu sản phẩm, thành quả 47 Bảng 2.8 Các đơn vị chức năng mang đến mướn mặt phẳng, shop, kho báu 48 Bảng 2.9 Danh sách shop GTSP 50 10 Bảng 2.10 Danh sách đại lý phân phối to 51 Bảng 2.11 So sánh tiêu chuẩn mẫu sản phẩm công ty sở hữu đối 60 11 thủ cạnh tranh đối đầu 12 Bảng 2.12 Báo cáo hạt tiêu SXKD tự năm 2011 – năm ngoái 71 13 Bảng 2.13 Cơ cấu Power nguồn bản chất 72 14 Bảng 2.14 Cơ cấu gia tài 73 15 Bảng 2.15 Tóm tắt khoản tài công ty 2011 – năm ngoái 74 16 Bảng 2.16 Cơ cấu cần lao công ty 78 17 Bảng 3.1 Các hạt tiêu kinh tế tài chính Hanosimex tới năm 2020 87 18 Bảng 3.2 Mô hình SWOT dựng nên kế hoạch 88 19 Bảng 3.3 Tổng hợp quan điểm tìm hiểu thêm chuyên viên 92 VIII PHỤ LỤC MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU CÔNG TY cổ phần THỜI TRANG ISO 9001 : 2008 HANOSIMEX QUY ĐỊNH Đo lường thỏa mãn nhu cầu người mua ( QĐ-5. 2 ) HANOSIMEX FASHION MỤC ĐÍCH : Quy định phương pháp thống giám sát thỏa mãn nhu cầu người mua chú ý đến trì thỏa mãn nhu cầu nhu yếu người mua PHẠM VI ÁP DỤNG : Áp dụng vớ đơn vị chức năng toàn Công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex TÀI LIỆU THAM KHẢO : – Tài liệu TCVN ISO 9001 : 2008 – Quy trình giải quyết và khắc phục dự phòng ĐỊNH NGHĨA : – người dùng : người mua phía nội đơn vị chức năng Công ty – tin tức đồng ý : reviews, lời khen chứng minh người mua thỏa mãn nhu cầu – tin tức phải giải quyết và khắc phục thông báo phản chiếu ko tương thích, không thỏa mãn nhu cầu nhu yếu người mua bắt buộc giải quyết và khắc phục NỘI DUNG : 119 Lưu đồ thống kê giám sát thỏa mãn nhu cầu người mua : Tiếp nhận quan điểm bình luận tin tức Cải tiến đồng ý tin tức giải quyết và khắc phục Báo cáo chỉ huy, giải quyết và xử lý thông tin tới đối chọi Phân tích nguyên do ế Khách Tổ chức Chấp nhận thực Khách ko đồng ý Giải đi theo thỏa thuận hợp tác HĐ Khắc phục, dự phòng Lưu làm hồ sơ 5.1 Tiếp nhận quan điểm người mua Mọi quan điểm người mua đơn vị chức năng ghi trong : “ Sổ đảm nhiệm quan điểm người mua ” ( BM-5. 2 \ 01 \ 01 ) Đơn vị tiếp đón thông báo xứ lý gửi thông báo mang đến đơn vị chức năng với nghĩa vụ và trách nhiệm giải báo cáo giải trình GĐ / quần chúng. # chuyển nhượng ủy quyền tương quan tới người mua phía 120 – Sổ đảm nhiệm quan điểm bình luận người mua khu vực : + khách hàng đề đạt con số, quality, loại sản phẩm, nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa, thời gian bàn giao dãy, thể hiện thái độ ship hàng, … + Thông qua thị trường, hội nghị người mua – Phiếu thăm dò ý kiến người mua Đối với mạng lưới hệ thống shop GTSP : 02 đợt / năm trong tháng3 tháng8 + Đối với mạng lưới hệ thống đại lý phân phối : 01 dịp / năm trong mon 12 – Sổ tiếp đón quan điểm : Ngày 25 mon cuối quý nơi bh thu sổ khu vực trung tâm Phòng trung tâm tổ hợp quý / dịp – Phòng Bảo hành đưa phiếu dò hỏi … BM-5. 2/01/02 GĐ phê chuẩn Thư ghi rõ rệt vào ngày dấn lại sở hữu kèm phong bì-tem ghi sẵn địa công ty ( giả dụ xa ) 5.2 Xem xét nghiên cứu và phân tích thông báo – Đơn vị nhấn thông báo xác thực bài toán thừa nhận quan điểm người mua – Sau Trong ngày đơn vị chức năng sở hữu ko tương thích nghiên cứu và phân tích nguyên do, mang chiến lược giải quyết và khắc phục ngừa, báo cáo giải trình chỉ huy, chuyển mang lại đơn vị chức năng đảm nhiệm thông báo từ bỏ người mua 5.3 Phương án giải Trong vòng đến ngày thao tác đề cập tự dìm bình luận người mua, đơn vị chức năng thừa nhận bình luận mang nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin lại sở hữu người mua giải pháp giải quyết và xử lý, giải quyết và khắc phục ngừa, nâng cấp cải tiến đi theo đạo GĐ 5.3.1 Nếu quan điểm gợi nhắc, vấn đáp câu hỏi hấp thụ quan điểm đề giải pháp giải quyết và khắc phục 5.3.2 Nếu quan điểm khách hàng nhu yếu sửa chữa thay thế, đền bù GĐ ý muốn giải pháp giải Đơn vị đảm nhiệm thông báo thống có người mua báo cáo giải trình GĐ kết giải BIỂU MẪU – BM-5. 2 \ 01 \ 01 : Số đảm nhiệm quan điểm người mua – BM-5. 2 \ 01 \ 02 : Phiếu thăm dò ý kiến người mua HỒ SƠ 121 Mọi làm hồ sơ dựng nên trình giám sát thỏa mãn nhu cầu người mua lập lưu giữ trừ thành cứng tệp tin máy vi tính buộc phải tuân đi theo quy trình tiến độ trấn áp làm hồ sơ ( QT-4. 2.4 ) Người soạn thảo Người khám nghiệm Người xem xét Đào Văn Thành Nguyễn Thị Thu Hà Vũ Thị Ngọc Lan Ngày phát hành : 01/01/2011 Lần phát hành : 01 122 Trang / tổng cộng trang : 3/3 CÔNG TY cổ phần THỜI TRANG HANOSIMEX BM-5. 2 \ 02 Phiếu thăm dò ý kiến người mua HANOSIMEX FASHION Ngày … … mon … năm … … Kínhgửi : … … … … … … … … … … … Công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex xin thật tình cảm ơn quý khách chăm sóc tới loại sản phẩm công ty thời hạn đi qua Để công ty cổ phần Thời Trang đúng ngày tăng trưởng ship hàng người mua có lợi rộng, kiếng đề xuất người sử dụng hợp tác ký kết góp phần quan điểm nhằm công ty triển khai xong công tác làm việc chăm nom ship hàng người mua I Khả cung ứng nhu yếu khách hàng : Tốt / Chưa tốt Số lượng dãy cung ứng mùa vụ : Chất lượng loại sản phẩm : Mẫu mã phong phú, tương thích Thị phần : Giá mang tương thích : Khả Giao hàng nhân viên cấp dưới : II Quan hệ công ty có người mua : Công ty nắm rõ nhu yếu người mua : Mức độ chăm sóc đến người sử dụng : Khả phân phối nhu yếu người mua : I Ý kiến người mua công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Công ty mong ước dìm lại phiếu trước Trong ngày … … … … … … … Xin cảm ơn người sử dụng dành riêng thời hạn mang lại BM-5. 2 \ 02 Lần phát hành : 01 Trang / tổng cộng trang : một / một 123 CÔNG TY cổ phần THỜI TRANG HANOSIMEX PHIẾU KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG A : tin tức khách hàng Họ thương hiệu người mua : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tuổi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Giới tính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … B : Content điều tra khảo sát quý khách với xuất xắc sắm mẫu sản phẩm Công ty cổ phần Thời trang Hanosimex ko ? Rất phổ biến Bình thường hầu hết Ít quý khách sở hữu rõ được thương hiệu sau ? Có Không Hanosimex Doximex Wonnerfun Canifa Bạn tậu mẫu sản phẩm lượng nhãn dãy sau : Canifa Wonnerfun Doximex Hanosimex – Quý Khách nhìn thấy mẫu, kiểu dáng loại sản phẩm thương hiệu sau như thế nào ? Phong phú, tuyệt phần lớn, khối lượng Ít mẫu, Nghèo nàn sở hữu kiểu kiểu trung kiểu biến hóa mẫu bình ( 2 ) ( một ) Hanosimex Doximex Wonnerfun Canifa 124 kiểu ( tam ) ( bốn ) Hàng China quý khách nhìn thấy mẫu mã mẫu sản phẩm mang thương hiệu sau ? Rất xinh Đẹp Bình thường Xấu ( một ) ( 2 ) ( ba ) ( bốn ) Hanosimex Doximex Wonnerfun Canifa Hàng China quý khách sở hữu Đánh Giá giá cả mẫu sản phẩm thương hiệu đấy ? Rẻ Bình Thường Đắt Rất mắc ( một ) ( 2 ) ( ba ) ( bốn ) Hanosimex Doximex Wonnerfun Canifa Hàng Trung Hoa quý khách nhìn thấy vật liệu mẫu sản phẩm thương hiệu sau như thế nào ? Rất có lợi Tốt Bình thường Hanosimex Doximex Wonnerfun Canifa Hàng Trung Hoa tám – Ý kiến khách du lịch mẫu sản phẩm chuyên dịch vụ Hanosimex : Xin trân trọng cảm ơn ! 125 Kém CÔNG TY cổ phần THỜI TRANG HANOSIMEX SỔ TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG HANOSIMEX FASHION TT Ngày tháng BM5. 2 \ 01 \ 01 Hình thức dìm tin Tên người mua quan điểm bình luận người mua Ban hành đợt : 126 Cán tiếp đón giải quyết và xử lý quan điểm phản hồi Trang : 1/1 Báo cáo chỉ huy CÔNG TY cổ phần THỜI TRANG ISO 9001 : 2008 HANOSIMEX QUY ĐỊNH BẢO TOÀN SẢN PHẨM ( QĐ03-QĐBTSP. ) HANOSIMEX FASHION 1. MỤC ĐÍCH : Đề nguyên lý, nhu yếu bảo toàn tương thích loại sản phẩm trình tậu trong, phân phối ra, nội bàn giao mẫu sản phẩm Công ty PHẠM VI ÁP DỤNG Quy định vận dụng mang đến loại sản phẩm gồm có : Vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp kết quả loại sản phẩm Công ty ĐỊNH NGHĨA Bảo toàn loại sản phẩm hoạt động giải trí nhận ra, xếp dỡ, lưu lại nhà kho, dữ gìn và bảo vệ, giao nhận loại sản phẩm nhằm ngăn chặn hỏng hóc, tránh trị giá dùng loại sản phẩm không đúng mục tiêu NỘI DUNG 4.1 Nhập nhà chứa mẫu sản phẩm : – Phòng kinh doanh thương mại ( PKD ) thông tin chiến lược nhập dãy đơn cử đi theo mã dãy đơn vị chức năng – Thủ kho bình chọn làm hồ sơ tật từ bỏ, tật nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa : + Thủ tục hợp thức, chủ kho đến gửi mẫu sản phẩm trong nhà chứa làm cho giấy tờ thủ tục nhập nhà chứa + Thủ tục ko hợp thức, chủ kho thông tin giả lại giấy tờ thủ tục làm hồ sơ mang đến đơn vị chức năng mang nhu yếu nhập loại sản phẩm 127 – Thủ kho đánh giá sản phẩm & hàng hóa vật liệu mẫu mã, con số, khối lượng sau chứng thực trong hóa đơn ( giá trị gia tăng ) – sản vật nhập nhà chứa cần sở hữu biên quality – Hàng nhập nhà chứa nên bao gói nguyên đai khiếu nại, ghi rõ rệt con số SP, thương hiệu mẫu sản phẩm, lượng kilogam / khiếu nại, đúng ngày mon năm đóng kiện, đơn vị chức năng chế tạo – Nếu phạt ko tương thích chủ kho lập biên mang chứng thực phía bàn giao dãy, P.KD, P.TCNS – Thủ kho bóc riêng biệt loại sản phẩm ko tương thích trung tâm ( đơn vị chức năng gia công tái chế Công ty ) giả lại mang đến đơn vị chức năng gia công tái chế – Mọi thắc mắc tương quan tới câu hỏi nhập dãy đơn vị chức năng gia công báo cáo giải trình chỉ huy liên đới quản trị ngay lúc này – Nhân viên hoạch toán trong hóa đơn cung cấp dãy với xác thực chủ kho lập phiếu nhập nhà kho – Nhân viên hoạch toán gửi lại phiếu nhập nhà kho đến Thủ kho – Thủ kho chất vấn card nhà kho vật dụng đưa phiếu đến phận TCNS 4.2 Xếp dỡ, lưu giữ nhà kho, dữ gìn và bảo vệ loại sản phẩm – sản vật nhập nhà kho bao gói nhu yếu nhân viên sửa chữa, quy tắc mang đến kiểu dáng đi theo lao lý công ty, người mua luật định – sản vật nhập nhà chứa cần xếp bảng giá kệ bảo vệ chiều quá cao, khoảng cách đụn, bí quyết tường, nai lưng kho đi theo nội quy ATLĐ PCCC mang lại kiểu dáng nhà chứa – Kho nên mang đầy đủ nội quy nhà chứa, lược đồ nhà kho, lược đồ thoát nạn – nội quy phòng cháy chữa cháy, tiến trình chữa cháy ; đồ vật chữa trị cháy khét … Theo pháp luật Chính phủ Công ty 128 – Kho nên bảo vệ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn ( phòng tránh cháy khét nổ, ngăn chặn bão lụt, thoáng mát, ráo mát, mang khóa cửa ngõ bảo đảm an toàn ) – Lao động nhà chứa Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ câu hỏi sài phương tiện công sức tương thích, tiện lợi bảo đảm an toàn mang lại trái đất sản phẩm & hàng hóa – Thủ kho với chiến lược hòn đảo gửi mẫu sản phẩm nhà chứa nhằm bảo vệ tương thích loại sản phẩm so sánh mang nhu yếu, sau hòn đảo gửi nên biên chép trong sổ theo dấu hòn đảo gửi loại sản phẩm – Thủ kho lập sổ theo dấu biên chép thực trạng bình chọn nhà chứa bảo vệ bảo đảm an toàn cuối Trong ngày với ký kết chứng thực đảm bảo, niêm phong nhà kho trước – Thủ kho đơn vị chức năng tương quan thật kiểm kê thời hạn, đi theo lao lý Chính phủ đợt / năm lập biên kiểm kê sản phẩm & hàng hóa tồn dư trong thời gian đúng ngày 1/1 1/7 dãy năm – Nếu vạc ko tương thích, lập biên báo cáo giải trình mang đến vấn đề mẫu sản phẩm quá không đủ hỏng hóc … ( trường hợp sở hữu ) – Toàn biên kiểm kê nên sở hữu rất đầy đủ bút ký cá thể nhập cuộc kiểm kê, chỉ huy đơn vị chức năng tương quan trình GĐ cẩn thận 4.3 Xuất nhà chứa loại sản phẩm – Thương hiệu xuất nhà chứa : Kế hoạch chế tạo dãy mon ( tiếp tục / bất ngờ ), Thông báo GĐ Cty, hóa đơn xuất nhà chứa, HĐ kinh tế tài chính, nhu yếu tậu dãy người mua Giám Đốc toàn cầu ủy quyền cam kết ưng chuẩn – Trước xuất dãy vớ làm hồ sơ, chứng chỉ soát sổ quần chúng. # sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm : + Đối với người mua đại lý phân phối CHGTSP Công ty loại sản phẩm may mặc, với nhu yếu người mua sắm dãy nơi 129 kiểu phận buôn bán dãy nhà kho mẫu sản phẩm Công ty đi theo chỉ dẫn nhân viên cấp dưới đảm nhiệm chủ kho + Nếu ko hài hòa và hợp lý phủ nhận xuất dãy – Đối với xuất chào bán nhà chứa loại sản phẩm trong nước : + Nhân viên đảm nhiệm nơi kiểu, CHGTSP, hoạch toán theo dấu cửa hàng đại lý con gà dãy mang đến khách hàng sau gửi đến hoạch toán tiến hành xuống nhà kho + Thủ kho chuyển giao mang đến CN tìm dãy Sau tìm kết thúc dãy, Thủ kho nhập mã loại sản phẩm đi qua mạng lưới hệ thống Fast + Thống kê viết lách hóa 1-1 trị giá ngày càng tăng phiếu xuất nhà chứa kiêm luân chuyển nội – Đối với solo dãy thức giấc xa : + Thống kê thông tin tiền xu dãy mang đến khách hàng, sau nhấn tiền ảo hoạch toán viết lách hóa đơn giá trị gia tăng + Thủ kho trong gà hóa đối chọi trị giá ngày càng tăng triển khai xuất dãy + Công nhân bàn giao nhân dãy : thừa nhận dãy gửi dãy bến xe mang đến khách hàng lúc chuyển dãy bắt buộc với danh sách kèm đi theo ghi lượng trật tự kiện hàng khoản kilogam / khiếu nại + Thủ kho, phụ nhà kho cần lao chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm câu hỏi xuất dãy mang đến khách hàng + Thủ kho chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm mang hóa đối chọi sản phẩm & hàng hóa xuất nhà kho + Thủ kho Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm sản phẩm & hàng hóa tồn dư + Công nhân giao nhận dãy Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm phần luân chuyển dãy tự nhà chứa bến bãi rộng lớn – Thủ kho xuất dãy đi theo hóa đơn xuất dãy nhu yếu người mua Lúc dãy ngoài Quanh Vùng nhà kho với xác thực đảm bảo – Thống kê giao 01 niên mang đến chủ kho nhằm kiểm soát card nhà kho thứ, sau chủ kho bàn giao lại đến phận TCNS nhằm theo dấu 130 Người soạn thảo Người soát sổ Người chu đáo Lê Thị Thúy Hương Bùi Thị Phương Nhung Bùi Quốc Chính Nơi dìm PTCNS PTK Thống kê Kho Ngày dìm Ký nhận Ban hành đợt 02 : Trong ngày 01/01/2015 131 Trang : / Kế hoạch PHỤ LỤC CÁC GIẢI THƯỞNG VỀ SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU Tổng công ty cổ phần Dệt May TP.HN Công ty cổ phần THời Trang Hanosimex DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HANOSIMEX * * * * * * * * * * * * * * một – 03 huy chương xoàn “ Made in Viet phái mạnh 2003 “ 2 – Chứng nhận quyền dùng thương hiệu Hangd Việt nam giới quality tăng cao tương thích chuẩn mức, xây cất trung tâm thương mại “ Made in Viet phái mạnh 2003 “ ba – 01 quắp dành riêng đến tổ chức tiêu biểu vượt trội trung tâm thương mại ‘ ’ Quốc tế dãy công nghiệp Việt phái nam 2003 ’ ’ bốn – Trao Giải Sao Vàng Đất Việt 5 – Cúp Sen vàng nhóm chợ xuất nhập chi tiêu và sử dụng năm 2004 6 – Trao Giải Chân dung Bạch Thái Bưởi thị trường xuất nhập chi tiêu và sử dụng năm 2004 7 – Trao Giải Sao Vàng khu đất Việt tám – Chứng nhận phần thưởng thời trang Hội chợ Thời Trang Viêt năm 2.000 9 – Chứng nhận phần thưởng thời trang Hội chợ Thời Trang Việt năm 2001 10 – Chứng nhận phần thưởng thời trang Hội chợ Thời Trang Việt năm 2002 11 – Chứng nhận phần thưởng thời trang Hội chợ Thời Trang Việt năm 2003 12 – Chứng nhận phần thưởng thời trang Hội chợ Thời Trang Việt năm 2004 13 – Hai huy chương xoàn huy chương bạc trung tâm thương mại ” Quốc tế dãy Công nghiệp Nước Ta 2006 ’ ’ 14 – Hai huy chương rubi nhì khen thị trường ‘ ’ Hàng tiêu dùng mang unique ở 2007 ” 15 – Hai huy chương xoàn thị trường dãy Chất lượng tăng cao 2010 132 16 – Chứng nhận Top ngành dãy yêu thương say đắm Thời Báo Kinh Tế Hồ Chí Minh bầu chọn 17 – Chứng nhận dãy Việt phái nam Chất lượng tăng cao con người chi tiêu và sử dụng bầu chọn Báo TP HCM Tiếp Thị tổ chức triển khai 18 – Bằng khen Bộ Trưởng Sở Công Thương ( công ty tiêu biểu vượt trội, mang phổ biến thành công hoạt động giải trí SXKD, năm 2010 ) 19 – Chứng nhận dãy Nước Ta unique quá cao, ( năm 2010-2011-2012 – năm ngoái ) trăng tròn – Đứng đầu 500 tên thương hiệu số 1 Nước Ta 21 – Chứng nhận mẫu sản phẩm an toàn và đáng tin cậy, thương hiệu ưa sử dụng năm 2012 22 – Thương hiệu rubi năm 2012 23 – TOP 300 tên thương hiệu số 1 Nước Ta, năm năm trước 24 – TOP 300 loại sản phẩm quần chúng. # chi tiêu và sử dụng mếm mộ năm ngoái Thời gian update sắp ĐƠN VỊ CẬP NHẬT Ngày 15 mon 12 năm năm ngoái Bộ phận tên thương hiệu – PHÒNG BÁN HÀNG 133

– Xem thêm – Xem gắn : Hoạch định kế hoạch kinh doanh thương mại mang đến công ty cổ phần thời trang hanosimex tới năm 2020, Hoạch định kế hoạch kinh doanh thương mại mang lại công ty cổ phần thời trang hanosimex tới năm 2020, , Bảng 3.3 Tổng hợp quan điểm tìm hiểu thêm của chuyên viên., CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, – Chiến lược không thay đổi :, PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HANOSIMEX, một. Một số thông báo toàn vẹn về lịch sử dân tộc dựng nên & đặc thù của tổ chức, HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HANOSIMEX ĐẾN NĂM 2020., 5. Phân tích, chọn lựa kế hoạch mang đến tiến trình hoạch định, KẾT LUẬN CHƯƠNG tam, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *