Trang chủ » blog » Bài tập kiểm toán tài chính – Chương I : KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KIỂM TOÁN II. CHỌN CÂU – Studocu

Bài tập kiểm toán tài chính – Chương I : KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KIỂM TOÁN II. CHỌN CÂU – Studocu

Chương I : thong tin coin
TOÁN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KIỂM TOÁNII. CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG HAY SAU CHO CÁC TÌNH HUỐNG SAU VÀ GIẢI THÍCH1, Bảng khai tài chính biến thành đối tượng người tiêu dùng kiểm toán được xem là bởi vì pháp luật thiết yếu vào quy định kế toán tài chính

 Sai. Bảng khai tài chính biến thành đối tượng người tiêu dùng kiểm toán được xem là vì nhu yếu Thị Trường2, Những thế giới trước kia sẽ được xem là nhân viên cấp dưới của người mua kiểm toán nào làm cho mang lại trung tâm tư vấn du học kiểm toán thì ko đc phép nhập cuộc trong cuộc kiểm toán của các kì cơ mà chúng ta sẽ làm cho đến người mua kiểm toán . Sai. Theo lao lý của quy tắc sở hữu các tình huống KTV nhưng vẫn đc kiểm toán. ví dụ như, nếu KTV ấy mỗi liên đới dựng nên phải BCTC của trung tâm tư vấn du học đc kiểm toán thì ko đc kiểm toán, vẫn còn nếu KTV mỗi có tác dụng sống các địa điểm ko liên đới dựng nên bắt buộc BCTC thì nhưng vẫn đc kiểm toán .tam, Trong cuộc kiểm toán tài chính, những KTV đặc biệt quan trọng quan tâm đến những năng lực sai phạm hoàn toàn có thể xảy ra được xem là khai hạn chế những lượng nợ bắt buộc đưa & khai cải thiện gia tài . Đúng. Do DN mong muốn làm cho xinh BCTC buộc phải những Doanh Nghiệp khai hạn chế nợ nên đưa & khai cải thiện gia tài bắt buộc KTV bắt buộc chú ý quan tâm những tiêu chuẩn nè

 1. Khái niệm về “ tính độc lập “ là một khái niệm tuyệt đối. Điều đó có đúng không? Tại sao?

 Sai. Khái niệm về “ tính hòa bình ” được xem là định nghĩa kha khá. Vì tính chủ quyền bao gồm mang : Độc lập về tâm lý ( được xem là tinh thần tâm lý được cho phép giả ra Tóm lại không bị ảnh hưởng tác động vì các nhân tố sở hữu ảnh hưởng tác động tới xét đoán trình độ ) & hòa bình về lao lý (

 1. Nếu một khách hàng kiểm toán nợ phí kiểm toán đối với các dịch vụ mà công ty kiểm toán
  đã cung cấp cho những năm trước thì điều này có làm ảnh hưởng tới sự độc lập của công ty
  kiểm toán trong việc chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho khách hàng này hay không?
  Tại sao?

 Không ảnh hưởng tác động đến sự chủ quyền của công ty du học kiểm toán. Bởi vì đi theo quy định đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc kế toán tài chính kiểm toán lao lý KTV bắt buộc bảo vệ tính chủ quyền so với đơn vị chức năng đc kiểm toán. Tính hòa bình sống phía trên gồm có chủ quyền về nguyên tắc & hòa bình về tâm lý. Qua trường hợp hoàn toàn có thể nhìn thấy đơn vị chức năng đc kiểm toán được xem là người mua cũ của công ty tư vấn du học & đang được nợ chi phí kiểm toán có công ty du học cho nên vì thế về bên điều khoản & tâm lý ta hoàn toàn có thể nhìn thấy không mang mọi nạt đi dạo như thế nào ảnh hưởng tác động đến tính cương trực dị kì quan liêu & thể hiện thái độ không tin nghề nghiệp và công việc của Doanh Nghiệp .

 1. Một chút phần hùn hoặc một nhân viên của công ty kiểm toán nhận một món quà đắt tiền từ
  khách hàng kiểm toán. Vậy tính độc lập của công ty kiểm toán có bị ảnh hưởng hay không?

 Có tác động ảnh hưởng. Vì lúc dấn món kim cương mắc tiền vàng trường đoản cú người mua hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng tới tính chủ quyền về qui định

 1. Nếu một công ty kiểm toán đã từng tư vấn cho một công ty khách hàng về việc thiết kế một
  hệ thống kế toán thì công ty kiểm toán đó có được phép thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài
  chính do công ty khách hàng này không? Vì sao?

 Có. Vì trung tâm tư vấn du học kiểm toán chỉ support phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống kiểm toán chứ ko liên đới tương quan tới Việc tạo dựng BCTC

 1. Nếu một kiểm toán viên độc lập cung cấp rất nhiều dịch vụ tư vấn quan trọng trong một
  khách hàng kiểm toán trong một thời gian lâu dài thì có ảnh hưởng tới tính độc lập của công
  ty kiểm toán hay không khi tiến hành cuộc kiểm toán báo cáo tài chính?

 Không. Nếu KTV phân phối rất đầy đủ cá nhu yếu vào quy tắc kiểm toán BCTC thì nhưng vẫn đc thực thi cuộc kiểm toán BCTC

 1. Có người nói: ‘Những công ty kiểm toán chỉ nên thực hiện những dịch vụ chuyên môn mà
  công ty có năng lực.’ Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về vấn đề trên

 Sai. chúng tôi kiểm toán hoàn toàn có thể triển khai đa dạng chuyên dịch vụ tương thích mang pháp luật của pháp lý & nên bảo vệ công ty tư vấn du học sở hữu đầy đủ năng lượng triển khai các chuyên dịch vụ đấy

 1. Kiểm toán viên không phải báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng kiểm
  toán cho cơ quan luật pháp.

 Sai. Trong 1 số ít tình huống đơn cử KTV bắt buộc thông tin đến những cơ quan chức năng về hành động phạm luật pháp lý của người mua kiểm toán

 1. Tính liêm chính của ban quản lý công ty khách hàng không có ảnh hưởng tới quyết định
  của KTV về việc quyết định chấp nhận kiểm toán.

 Sai. Vì tính liêm chính của phiên bản quản trị công ty du học người mua chỉ làm cho cải thiện độ tin cậy của KTV trong công ty du học & thuận tiện tiếp đón kiểm toán rộng

 1. Kiểm toán tài chính được tiến hành chủ yếu bởi KTV nội bộ.

 Sai. Kiểm toán tài chính đc thực thi hầu hết vì KTV tự do .

 1. Trong kiểm toán tài chính, KTV sử dụng thử nghiệm kiểm soát để kiểm tra độ tin cậy của
  thông tin tài chính trên tài liệu kế toán.

 Sai. Vì thử nghiệm trấn áp xoàng xĩnh sài nhằm đánh giá tính hữu dụng của hoạt động giải trí trấn áp

 1. Trong kiểm toán tài chính, KTV chủ yếu sử dụng các thực nghiệm kiểm soát để kiểm tra
  độ tin cậy của thông tin tài chính trên tài liệu kế toán.

 Sai. Chủ yếu sài thí nghiệm căn bản

 1. Trắc nghiệm trực tiếp các số dư là cách thức và trình tự kiểm tra các thủ tục về quản lý và
  thủ tục kế toán tại đơn vị được kiểm toán

=> Sai. Trắc nghiệm việc làm được xem là phương pháp & lớp lang đánh giá những giấy tờ thủ tục về quản trị & giấy tờ thủ tục kế toán tài chính trên đơn vị chức năng đc kiểm toán

 1. Trắc nghiệm đạt hiệu quả yêu cầu của công việc được tiến hành trong trường hợp KTV
  đáh giá rủi ro kiểm soát của đơn vị ở mức độ tối đa

=> Sai. Trắc nghiệm đạt hiệu suất cao nhu yếu của việc làm đc triển khai vào tình huống KTV đáh báo giá rủi ro đáng tiếc trấn áp của đơn vị chức năng sống chừng độ phải chăng

 1. Điểm khác biệt giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động là về đối tượng kiểm toán
  và mục tiêu kiểm toán

=> Đúng .Kiểm toán tài chính Kiểm toán hoạt động giải trí Mục tiêu Xác minh về tính sống động & hài hòa và hợp lý của những thông tun trình diễn trê bảng khai tàiTính kinh tế tài chính, hiệu suất cao, hiệu lực thực thi hiện hànhcủa Doanh Nghiệp, mà lại vào quy trình kiểm toán, bởi những kinh nghiệm nhiệm vụ kiểm toán thường thì, nếu bắt gặp bất kể sự yếu kém, không đủ hiệu suất cao vào mạng lưới hệ thống quản trị thì cùng theo đó có báo cáo giải trình kiểm toán, KTV cần mang ra quan điểm, Đánh Giá, nhìn nhận .

 • Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán là mối quan hệ tác động qua lại, tương tác với nhau.
  Kiểm toán cụ thể trong tình huống này là kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh và bày tỏ
  ý kiến về các bảng khai tài chính của các thực thể kinh tế do các KTV có trình độ nghiệp vụ
  tương xứng đảm nhận và dựa trên hệ thống pháp lý có hiệu lực đó, kết quả của hoạt động
  kế toán là cơ sở cho hoạt động kiểm toán. Kế toán cung cấp cơ sở cho hoạt động kiểm toán.
  Cụ thể, trong trường hợp của công ty Roberton Ltd, KTV đã dựa trên BCTC, cụ thể là
  BCKQKD, xem xét đánh giá khoản mục chi phí để phát hiện ra công ty đã sử dụng công nghệ
  của 1 bên đối tác 3 phát minh mà chưa có bản quyền công nghệ, KTV đã kiểm tra theo hướng
  thực hiện các thử nghiệm cơ bản, cụ thể với khoản mục chi phí, đồng thời tiến hành các thủ
  tục phân tích như đánh giá tính hợp lý của các khoản chi phí phát sinh, phân tích xu hướng
  biến động của các khoản mục chi phí để phát hiện ra sự tăng lên trong chi phí và có những
  khoản chi phí klq đến các tài sản mà DN sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Sau đó,
  tiến hành các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ như điều tra, phỏng vấn,… để xác định
  được chi phí đó là do đâu phát sinh, từ đấy xác định được nguyên nhân là do công ty đang sử
  dụng 1 công nghệ chưa có bản quyền và chưa được ghi nhận vào tài sản vô hình của công ty.

Dựa trong các nguyên lý kế toán tài chính, hoàn toàn có thể xác lập đc rằng, công ty du học nảy sinh 1 lượng nợ tiềm ẩn, lượng ngân sách tiềm ẩn bởi câu hỏi dùng bản quyền công nghệ tiên tiến mà lại không đc được cho phép. Hành động nè dẫn tới 1 sự bồi hoàn, tổn thất về kinh tế tài chính vào mai sau, mặc dù vậy không xác lập đc đúng chuẩn mất mát. Do đó, Doanh Nghiệp nên cần mang ứng dụng thuyết minh về số rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn nè vào thuyết minh BCTC của doanh nghiệpính vì thế, khi nào là, KTV lại tác động ảnh hưởng ngược quay về ban chủ tịch & kế toán viên, cảnh báo nhắc nhở về thành quả vào mai sau cũng cũng như trả ra quan điểm về vấn đề bổ trợ rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn đấy trong Thuyết minh BCTC & tậu bản quyền công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu rủi ro đáng tiếc, sau cuối được xem là ban hành Báo cáo kiểm toán ra sức chúngư ráng, kế toán tài chính phân phối các đại lý đến kiểm toán nhằm toeén hành kiểm toán đi qua đấy giả ra Kết luận kiểm toán cũng cũng như quan điểm đề xuất kiến nghị ảnh hưởng tác động ngược quay về kế toán tài chính, nhằm kế toán tài chính kiểm soát và điều chỉnh, bảo vệ tính sống động, hợp lí & hài hòa và hợp lý của những BCTC .Bài tam :

 1. Thử nghiệm kiểm soát

Trắc nghiệm việc làm – TN nút đạt nhu yếu của việc làm

 1. Thử nghiệm kiểm soát

Trắc nghiệm việc làm – TN nấc đạt nhu yếu của việc làm

 1. Thử nghiệm cơ bản

Trắc nghiệm nghiên cứu và phân tích

 1. Thử nghiệm kiểm soát

Trắc nghiệm việc làm – TN độ đáng tin cậy

 1. Thử nghiệm cơ bản

Trắc nghiệm nghiên cứu và phân tích

 1. Thử nghiệm cơ bản

Trắc nghiệm nghiên cứu và phân tích

 1. Thử nghiệm cơ bản

Trắc nghiệm khoản dư

 1. Thử nghiệm cơ bản

Trắc nghiệm nghiên cứu và phân tích

 1. Thử nghiệm cơ bản

Trắc nghiệm lượng dư

 1. Thử nghiệm cơ bản

Trắc nghiệm việc làmBài 5Do BCTC 2 năm sắp hàng đầu vì thông báo tài chính 2 năm sắp hàng đầu tiếp tục đến trợ giúp ngân hàng nhà nước cầm đc thực trạng tài chính ngày nay & dự đoán đúng mực số 1 mục tiêu tài chính vào mai sau của công ty tư vấn du học. Chủ thể kiểm toán được xem là kiểm toán hòa bình vì kiểm toán BCTC của công ty du học X mong muốn sở hữu lại sự đáng tin cậy so với ngân hàng nhà nước thì cần vì 1 phía đồ vật ba triển khai, ấy được xem là KTV hòa bìnhKTV phải tập trung chuyên sâu trongChương II : MỤC TIÊU KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 1. Sai. Mục tiêu tổng quát Kiểm toán tài chính là tìm kiếm bằng chứng kiểm toán để đưa
  ra ý kiến về tính trung thực, hợp lý của thông tin trình bày trên Bảng khai tài chính của
  DN ở mức độ tương đối không đảm bảo được tính chính xác tuyệt đối
 2. Sai. các mục tiêu kiểm toán chung được xây dựng dựa trên các yếu tố của hệ thống kế
  toán (phương pháp kế toán), (các mục tiêu cơ bản của kiểm soát và quản lý phát sinh
  từ quy trình công nghệ kế toán).

3. Đúng, Nếu nhà quản lý đơn vị được kiểm toán từ chối xác nhận theo yêu

cầu của kiểm toán viên thì ktv có thể nghi ngờ tính chính trực của ban

giám đốc -> từ chối kiểm toán

 1. Sai. Kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần khi kiểm toán viên cho rằng
  BCTC của đơn vị được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý dựa trên các khía
  cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán cũng như kết quả,
  dòng tiền của đơn vị và trình bày phù hợp với chế độ tài chính kế toán hiện hành hoặc
  những nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi. Trong trường hợp này xác nhận
  của ban giám đốc không thể thay thế các loại bằng chứng khác như hoá đơn, quyết
  toán,… Do đó, KTV không thu thập được đầy đủ bằng chứng làm cơ sở kết luận =>
  không thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần
 2. D
 3. Đúng. Để xác minh tính đầy đủ, KTV chỉ cần dựa vào các sổ sách sẵn có trong doanh
  nghiệp nên dễ dàng hơn, chủ động hơn và chi phí thấp. Để xác minh tính hiện hữu,
  ngoài việc dựa vào chứng từ sổ sách trong doanh nghiệp, KTV còn cần phải thực hiện
  thêm các kỹ thuật thu thập bằng chứng khác như: kiểm kê, gửi thư xác nhận, … mất
  nhiều chi phí thời gian và phức tạp hơn.
 4. Đúng: Xác nhận về quyền và nghĩa vụ là sự cam kết trong các bảng khai tài chính đã
  phản ánh trung thực các tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng lâu dài của đơn vị và
  công nợ thuộc nghĩa vụ thanh toán của đơn vị tại thời điểm lập bảng
 5. Sai. Mỗi mục tiêu kiểm toán chung tương ứng với một hoặc nhiều mục tiêu kiểm toán
  đặc thù tuỳ vào từng tình huống cụ thể, đặc điểm của đối tượng kiểm toán…
 6. Sai: KTV có thể đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hoặc từ chối, không nhất thiết mọi
  trường hợp KTV phải từ chối

Khấu hao được tính theo phương pháp phù hợp

và được tính đúng

Đánh giá và phân bổ

Những biến động về giá trị của tài sản cố định

được ghi nhận trong tài khoản phản ánh tài sản

cố định

Đánh giá và phân bổ

Công ty có quyền sử dụng đối với tài sản cố định

thuê

Quyền và nghĩa vụ

Giá trị cộng dồn của tài sản cố định cuối kỳ là

đúng

Đánh giá và phân bổ

Bài 2 :

a, Phân biệt 2 mục tiêu đặc thù nói trên.

 Mục tiêu “ các khoản phải trả biểu thị các giá trị liên quan đến các hóa

đơn thực “ là xác minh tính có thực của số tiền trên các khoản mục phải

trả, hướng tới tính đúng đắn về nội dung kinh tế của khoản mục phải trả.

Kiểm toán viên xác minh xem các khoản phải trả đã thực phát sinh hay

không

● Mục tiêu “ không có khoản phải trả không được ghi nhận “ là xác minh

xem tất cả các khoản phải trả của doanh nghiệp đã được ghi sổ đầy đủ

hay chưa? có bỏ sót hay khai thiếu khoản mục nợ phải trả nào không?

b, Mục tiêu đặc thù nào liên quan đến mục tiêu chung về hiện hữu, mục tiêu

chung về đầy đủ?

 Mục tiêu “ các tài khoản phải trả biểu thị các giá trị liên quan đến hóa đơn

thực “ liên quan đến mục tiêu chung về tồn tại vì nó hướng đến việc xác

minh tính có thật của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

● Mục tiêu “ không có khoản phải trả không được ghi nhận “ liên quan đến

mục tiêu chung về đầy đủ vì nó hướng đến xác minh đầy đủ về số tiền ghi

trên các khoản mục.

c, Mục tiêu nào là quan trọng hơn khi kiểm toán tài khoản phải trả?

-> Khi kiểm toán tài khoản phải trả thì mục tiêu “ không có khoản phải trả

không được ghi nhận “ quan trọng hơn.

Vì:

Đối với khoản phải trả các doanh nghiệp thường có xu hướng khai giảm

các khoản phải trả do đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có

khoản nợ lớn chứng tỏ khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp kém. Do đó

các doanh nghiệp thường khai giảm khoản nợ phải trả trong báo cáo tài chính

nhằm tăng niềm tin cho khách hàng. Đây là khoản mục hay xảy ra sai phạm khai

thiếu hoặc giảm khoản phải trả vì vậy khi kiểm toán tài khoản phải trả kiểm toán

viên thường quan tâm hơn đến việc xác minh tính đầy đủ về thành phần cấu

thành số tiền ghi trên khoản mục này, xác minh xem tất cả các nghiệp vụ liên

quan đến tài khoản phải trả đã được ghi chép và phản ánh đầy đủ hay chưa và có

ghi thiếu khoản mục nào không?

Bài 3:

Mục tiêu kiểm toán đặc thùcơ sở dẫn liệu

Không có khoản phải thu không được ghi nhận Đầy đủ

Các khoản phải thu khó đòi được lập dự phòng Đánh giá và phân

bổ

Các khoản phải thu không thu hồi được đã được xóa sổ Đầy đủ

Tất cả các khoản phải thu ghi sổ được kỳ vọng là sẽ thu

được trong 1 năm

Đầy đủ

Các nghiệp vụ bán hàng được phân loại đúng kỳ phân loại

Các khoản phải thu không bị tính giảm giá trị Đánh giá và phân

bổ

Tất cả các khoản ràng buộc đối với khoản thu được thuyết

minh đầy đủ

Đầy đủ

Các khoản phải thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh thông

thường, không phải từ các bên hữu quan

Bài bốn :

a. Các thông tin trên thuộc phần hành công nợ phải thu

b .

Cơ sở dẫn liệu

1. Mọi khoản phải thu khách hàng đều được ghi

nhận đầy đủ trên sổ kế toán.

Tính đầy đủ

hạch toán hết vào doanh thu trong năm.

e, Kế toán hạch toán thiếu khoản CPBH, CPQLDN

năm trước mà đơn vị quyết định kết chuyển sang

năm nay.

Tính đúng chuẩn kì

f, Do việc theo dõi tình hình biến động của tỷ giá

ngoại tệ trong năm của các nghiệp vụ liên quan đến

công nợ không tốt nên kế toán đơn vị đã ghi nhận

tăng doanh thu tài chính.

Tính đúng chuẩn

g, Đơn vị có thanh lý một TSCĐ với nguyên giá 50

triệu, đã hao mòn lũy kế 40 triệu. Thu từ thanh lý

bằng tiền mặt 3 triệu, chi từ thanh lý bằng tiền mặt là

2 triệu. Kế toán chỉ ghi nhận bút toán xóa sổ TSCĐ

vào sổ sách.

Tính không thiếuBài 7 :Vi phạm DataBase

Khách hàng kiểm toán không phản ánh số HTK mà

đơn vị đó cho các đơn vị khác vay trên báo cáo tài

chính.

Tính không thiếu

Khách hàng kiểm toán có một số lớn hàng hóa bị

hỏng mà vẫn được ghi theo giá gốc.

tính đánh giá và phân bổ

Khách hàng đã ghi chép các khoản phải thu thực tế

chưa xảy ra.

Tính hiện diện

Đơn vị định khoản sai nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính chính xác

Nguyên giá TSCĐ bị ghi thiếu các chi phí khác có

liên quan để cho tài sản này sẵn sàng đi vào hoạt

động.

Tính đúng mực

Các nghiệp vụ bán hàng ngày 5/1/N+1 bị ghi nhận

vào báo cáo tài chính của năm N

tính đúng kỳ

Chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm được hạch

toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

tính phân loại

Đơn vị không trình bày chính sách kế toán liên quan

đến HTK trên thuyết minh báo cáo tài chính.

tính đầy đủ

Đơn vị không tiến hành kiểm kê TSCĐ cuối năm tài

chính

Tính đầy đủ

Một số ước tính kế toán được áp dụng chưa có cơ sở

hợp lý

Tính chính xác

Đơn vị tính khấu hao nhà cửa ở mức 80%/năm trong

khi đó theo quy định của cơ quan thuế là 10% đến

20%/năm.

Tính chính xác

Bài tám :

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *