Trang chủ » blog » Giới thiệu Học viện Tài chính

Giới thiệu Học viện Tài chính

thong tin coin
viện Tài chính xây dựng đi theo quyết định hành động khoản 120 / 2001 QĐ / TTG đến ngày 17/8/2001 của Thủ tướng chính phủ nước nhà, bên trên đại lý sáp nhập tam đơn vị chức năng : Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hà Nội ( trước kia được xem là Trường cán bộ Tài chính – Kế toán Ngân hàng Trung ương, xây dựng năm 1963 ), Viện Nghiên cứu Tài chính & Cửa hàng Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính .

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Giám đốc Học viện

PGS., TS.Nguyễn Trọng Cơ

Các Phó Giám đốc Học viện

PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt

PGS., TS. Trương Thị Thủy TS. Nguyễn Văn Bình

Logo của Học viện Tài chính (Tải file)

I. THÔNG TIN CHUNG:

1.1. Trụ sở chính: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

1.2. Điện thoại: (024).38 389 326    Fax: (024). 38 388 906

1.3. Email: [email protected]

1.4. Website: https://hvtc.edu.vn

1.5. Sứ mệnh: “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”

1.6. Tầm nhìn: Đến năm 2020 đạt chuẩn chất lượng khu vực Châu Á. Thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội.

1.7. Giá trị cốt lõi: “Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả – Chuyên nghiệp và Hiện đại”.

1.8. Mục tiêu chiến lược: Xây dựng và phát triển Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về Kinh tế – Tài chính – Kế toán hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực.

II. TỔNG QUAN VỀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

2.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 17/8/2001, Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định lượng 120 / 2001 / QĐ-TTg xây dựng Học viện Tài chính bên trên các đại lý sáp nhập tam đơn vị chức năng : Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP.HN ( trước kia được xem là Trường cán bộ Tài chính – Kế toán Ngân hàng Trung ương đc xây dựng năm 1963, năm 1976 thay đổi thương hiệu thành Trường Đại học Tài chính – Kế toán, sau đấy được xem là Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hà Nội ), Viện Nghiên cứu Tài chính ( xây dựng năm 1960 ) & Thương hiệu sửa chữa Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính ( xây dựng năm 1996 ) .
Học viện thực thi tính năng đào tạo và giảng dạy cán bộ chuyên môn Đại học, Sau đại học về những nghành nghề dịch vụ Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh thương mại, Tiếng Anh Tài chính & Tin học Tài chính kế toán tài chính sở hữu bốn mô hình giảng dạy ( Đại học chính quy, Đại học vừa làm cho vừa học, Đại học bởi 2, Liên thông ĐH ) ; Nghiên cứu công nghệ & tu dưỡng công nghệ tiên tiến quản trị về nghành nghề dịch vụ tài chính, kế toán tài chính, quản lý kinh doanh thương mại ship hàng hoạch định chủ trương tài chính, kinh tế tài chính đến ngành & mang đến quốc gia ; ship hàng đào tạo & quản trị ; Bồi dưỡng đi theo chuẩn mức chức vụ & trình độ, nhiệm vụ, công nghệ tiên tiến quản trị về Kinh tế, tài chính – kế toán tài chính .
Đến ni, Học viện Tài chính sẽ đào tạo và giảng dạy đc rộng 300 tiến sỹ, rộng 5.000 thạc sĩ & sắp 100.000 CN kinh tế tài chính mang lại đất nước & sắp 500 CN, thạc sĩ mang đến quốc gia hành khách Lào, Campuchia. Nhiều quần chúng vào khoản họ sẽ & đang được duy trì trách nhiệm cần yếu của Đảng, Nhà nước, những Sở & bản địa .
Học viện sẽ đc Đảng & Nhà nước trao tặng phổ biến giải thưởng cao cả cũng như :

Huân chương Hồ Chí Minh năm 2013.

Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba

Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 năm 2018.

Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba

Huân chương Tự do ISALA hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của nước Cộng hòa DCND Lào.

Và rộng rãi giải thưởng cao cả khác nhau .

2.2. Cơ cấu tổ chức

Học viện bao gồm 31 đơn vị chức năng, vào đấy với 14 khoa ; 12 ban & tương tự ; 5 đơn vị chức năng công danh và sự nghiệp & những Hội đồng support, những tổ chức triển khai đoàn thể chính trị, cộng đồng. Tổng số cán bộ, nhân viên của Học viện tính tới 31/3/2020 được xem là 671, vào ấy sở hữu 446 giáo viên ; 295 cán bộ, nhân viên quản trị & Giao hàng. Có 02 giáo sư, 53 PGS, 146 tiến sỹ, 359 ThS & 04 NGND, 23 NGƯT .

2.3 Định hướng phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035

Trước khuynh hướng toàn thế giới hóa & cuộc cách mệnh 4.0, Học viện Tài chính chính sách tăng trưởng đi theo những khuynh hướng căn bản được xem là :

Thứ nhất: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; khai thác và phát huy tối đa tiềm lực cốt lõi trong đào tạo chất lượng cao, trình độ cao đảm bảo thích ứng và đáp ứng  được yêu cầu của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng 4.0

Thứ hai: Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, đổi mới phương thức tổ chức quản lý đào tạo, trú trọng nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp trong môi trường quốc tế, thúc đẩy tự học qua nghiên cứu sáng tạo và trải nghiệm.

Thứ ba: Chú trọng nâng cao năng lực và thành tích NCKH. Kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai.

Thứ tư: Chủ động hội nhập quốc tế trên các mặt hoạt động của Học viện, trong đó tập trung vào hoạt động đào tạo đại học chính quy, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

Thứ năm: Đổi mới quản trị Đại học gắn liền với tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội, tạo môi trường học thuật cởi mở, sáng tạo và quốc tế; tăng cường thu hút được các thanh niên ưu tú và học giả xuất sắc đến tu nghiệp và nghiên cứu tại Học viện Tài chính.

III. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

3.1 Ngành và chuyên ngành đào tạo

3.2 Kết quả và chất lượng đào tạo

Công tác tuyển sinh những hệ huấn luyện và đào tạo liên tục đc thực thi thành công xuất sắc bên trên cửa hàng Đề án tuyển sinh đc Học viện kiến thiết xây dựng có niềm tin dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, linh động, dính giáp pháp luật của Nhà nước, tương thích mang trong thực tiễn & điều kiện kèm theo của Học viện .
Chất lượng giảng dạy liên tục đc gia hạn & nâng quá cao, đc cộng đồng chấp nhận & đc những bộ phận, tổ chức triển khai, tổ chức nhìn nhận quá cao .

Kết quả tuyển sinh các hệ đào tạo của HVTC giai đoạn 2016-2020

Năm học
Hệ huấn luyện và đào tạo
năm ngoái – năm nay năm nay – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020
đại học chính quy 4.130 4.254 3.993 4.446 4.557
đại học văn bằng nhì 298 105 119 87 78
đại học liên thông 1.293 695 294 154 266
đại học vừa có tác dụng vừa học 80 113 29 75 21
Cao học 776 613 560 463 783
Nghiên cứu sinh 87 86 81 54 15

Tổng

6.664

5.866

5.076

5.279

5.720

Qua hiệu quả điều tra công việc đến nhìn thấy, những khóa học sinh sinh viên tốt nghiệp ra ngôi trường với công việc sau một năm tốt nghiệp, quy trình tiến độ vừa mới qua luôn luôn đạt bên trên 97 % ; thao tác tương thích có ngành huấn luyện và đào tạo đạt bên trên 81 % ; nguồn thu bình quân / mon sau một năm tốt nghiệp ở nút tương đối quá cao ( bên trên 75 % mang nguồn thu trung bình / mon vào khoảng chừng tự 6 triệu tới 12 triệu đồng ) .
Học viện Tài chính vinh hạnh được xem là 1 vào các đại lý dạy dỗ ĐH đứng vào tốp đầu những Đại học, Học viện, ngôi trường đại học sẽ đc xác nhận đạt chuẩn mức Chất lượng dạy dỗ ĐH đi theo Quyết định khoản 10 / QĐ-KĐCLGD của GĐ Cửa hàng kiểm tra quality Giáo dục đào tạo đến ngày 20/02/2017 .

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Thực hiện các nhiệm vụ NCKH

Học viện sẽ tiếp tục chú tâm quan trọng & ưu ái bức tốc con số & unique những dữ liệu học hành cũng như những giáo trình, bài giảng cội nằm trong những chuyên ngành thế hệ, tương hỗ câu hỏi viết lách sách tìm hiểu thêm, bức tốc tiến hành xây cất những giáo trình, bài tập luyện & dữ liệu tìm hiểu thêm nhằm cải thiện đính thêm Power dữ liệu học hành & nghiên cứu và điều tra mang lại học sinh sinh viên, học sinh. Học viện Tài chính cũng được xem là đơn vị chức năng đi đầu vào hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra kỹ thuật về kinh tế tài chính, tài chính, Ngân sách chi tiêu Thị trường ở Nước Ta .

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Học viện giai đoạn 2015 – 2019

STT

Danh mục

2015

2016

2017

2018

2019

một Biên soạn Bài giảng nơi bắt đầu 5 tám 7 bốn 11
2 Biên soạn Giáo trình tám 11 11 17 17
tam Sách bài tập luyện, Hướng dẫn thực hành thực tế 10 10 tám 11 9
bốn Đề tài cấp Bộ, cung cấp Nhà nước tam ba bốn 7 6
5 Đề tài, đề án cấp cho Học viện 113 139 160 120 111
6 Đề tài cung cấp khoa 23 34 26 trăng tròn 35
7 Sách chuyên khảo, tìm hiểu thêm tám tám 15 19

4.2. Công tác tổ chức hội thảo khoa học

Trong quá trình năm ngoái – 2019, Học viện Tài chính sẽ tổ chức triển khai thành công xuất sắc dãy năm sắp 30 hội thảo chiến lược kỹ thuật những cung cấp, vào ấy tía năm sắp phía trên sẽ chu trình tổ chức triển khai 03 hội thảo chiến lược kỹ thuật cấp cho vương quốc & 02 hội thảo chiến lược kỹ thuật nước ngoài hàng năm, lôi cuốn đc phần đông những nhà nghiên cứu, những nhà nha khoa vào & bên cạnh ngành Tài chính, vào lớp nước & nước ngoài nhập cuộc. Tổ chức sắp 50 Hội thảo khoa học sinh viên mang 1.740 bài bác viết lách ; cộng sắp 30 Festival chuyên ngành, sắp trăng tròn cuộc thi Olympic & tọa đàm khoa học sinh viên .

4.3. Công tác xuất bản

Trong quy trình tiến độ 5 năm đi qua, Học viện sẽ soạn & tạo ra rộng rãi giáo trình, dữ liệu học hành & những bài xích thông báo kỹ thuật nước ngoài vào ấy :
+ Gần 70 giáo trình
+ Trên 30 bài bác giảng cội
+ Gần 50 sách chuyên khảo, tìm hiểu thêm & dữ liệu căn bệnh
+ Đã với sắp 80 Bài điều tra và nghiên cứu đc chào làng bên trên những tập san kỹ thuật nước ngoài sở hữu đáng tin cậy .
Định kỳ dãy mon kiến tạo Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán tài chính, Nội san Sinh viên nghiên cứu và điều tra kỹ thuật ; kiến tạo Tạp chí Journal of Finance and Accounting 02 khoản / năm ; chu trình dãy tuần xây dựng Bản tin Thị phần giá thành .

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT

5.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn, kí túc xá

– Tổng diện tích đất của Học viện: 125.556 m2;

– Diện tích sàn kiến thiết xây dựng liên đới ship hàng đào tạo và giảng dạy ở trong chiếm hữu của cửa hàng huấn luyện và đào tạo ( Hội trường, giảng đường, phòng học những giao diện, nơi đa zi năng, nơi thao tác của GS, phó giáo sư, giáo viên cơ hữu, tủ sách, TT học liệu, TT nghiên cứu và điều tra, phòng thí nghiệm, thí nghiệm, đại lý thực hành thực tế, tập sự, rèn luyện ) : 62.133 mét vuông .

– Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 340 phòng.

5.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng học – nghiên cứu và các trang thiết bị

TT

Nội dung

Số lượng

Các trang thiết bị chính

một Phòng thực hành thực tế & thi trắc nghiệm thứ 06 ( mọi nơi 50-60 máy tính xách tay ) Máy tính nhằm bàn thông số kỹ thuật tăng cao, mạng internet vận tốc tăng cao, vật dụng chiếu, camera đo lường và tính toán, loa đài, mic, cỗ lưu giữ năng lượng điện, những dòng thiết bị nghe quan sát khác lại Giao hàng học sinh sinh viên thực hành thực tế & thi trắc nghiệm thiết bị
2 Hội trường, phòng học bự bên trên 500 địa điểm 01 Kết nối mạng mạng internet vận tốc quá cao, vũ khí mạng lưới hệ thống màn hình hiển thị, tiếng động, ánh nắng, máy điều hòa Giao hàng những hoạt động giải trí Khủng của Học viện
tam Phòng học trường đoản cú 100 – 200 địa điểm 06 Kết nối mạng mạng internet vận tốc quá cao, sản phẩm công nghệ chiếu, camera giám sát và đo lường, loa đài, mic, những dòng thiết bị nghe chú ý khác lại ship hàng đào tạo và huấn luyện & học hành
bốn Phòng học tự 50 – 100 vị trí 100
5 Số phòng học bên dưới 50 địa điểm 02
6 Số phòng học Multimedia 08
7 Bể bơi mưu trí 01 Trang bị vừa đủ những dòng thiết bị nhằm Giao hàng đào tạo Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất

VI. THƯ VIỆN

Thư viện Học viện Tài chính bao gồm :
– Hơn 28.731 đầu sách có 197.401 cuốn ; 100.442 file, 1.031.003 trang Ebook ; một đại lý tài liệu ElibraryWB gồm 28 vấn đề chính sở hữu bên trên 30.000 đầu dữ liệu tương quan tới những yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng ; 103 đầu hiển thị, tập san bao gồm 07 đầu giờ Anh, 96 đầu h Việt .
– Không những thế Thư viện vẫn đc vũ trang khoảng chừng 30 máy tính xách tay Giao hàng câu hỏi kiếm tìm tài liệu & truy vấn Internet của học sinh sinh viên. 02 phòng học Ngoại ngữ đa chức năng có phổ biến đầu sách & dòng thiết bị tương hỗ bài toán tự động học ngoại ngữ .

VII. HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nhằm ko dứt nâng quá cao quality giảng dạy & nghiên cứu và điều tra kỹ thuật, Học viện Tài chính luôn luôn quan tâm Việc gia hạn & lan rộng ra những mọt mối quan hệ hợp tác ký kết nước ngoài. Bên cạnh các mọt mối quan hệ truyền thống cuội nguồn sẵn mang, Học viện sẽ khai quật & lan rộng ra đính thêm rộng rãi côn trùng mối quan hệ hợp tác và ký kết vào nghành nghề dịch vụ huấn luyện và đào tạo & nghiên cứu và điều tra kỹ thuật sở hữu phổ biến Trường ĐH, Học viện, những các đại lý giảng dạy & Viện nghiên cứu và điều tra đáng tin cậy bên trên quốc tế .

7.1 Các mối quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo và NCKH đã và đang được thực hiện tại Học viện

1. Với đối tác Anh và Singapore:

Trường Đại học Leeds – Metropolitan
Trường Đại học Gloucestershire
Trường Đại học Leeds Beckett
Đại học Greenwich
Đại học Manchester Metropolitan
Đại học Cardiff Metropolitan
Thương Hội Kế toán công chứng Anh ( ACCA )
Viện Kế toán công chứng Anh & xứ Wales ( ICAEW )
Viện Quản trị Kinh doanh nước ngoài WIBI ( Nước Singapore )
2. Với đối tác chiến lược nước Australia & New Zeland
Thương Hội kế toán tài chính công chứng Úc ( CPA Úc )
Đại học Massey ( New Zealand )
Đại học Victoria of Wellington ( New Zealand )
tam. Với đối tác chiến lược Pháp
Trường Đại học Toulon
Trường ĐH Paris một – Panthéon Sorbonne
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Bảo hiểm Quốc gia Pháp
Viện Bảo hiểm Lyon
Liên đoàn những công ty tư vấn du học Bảo hiểm Pháp ( FFSA )
Thành viên Thương Hội vì như thế tổ chức triển khai nước ngoài về tài chính công ( Fondafip )
bốn. Với đối tác chiến lược châu Á & Japan
Viên Nghiên cứu Ngân hàng tăng trưởng Châu Á Thái Bình Dương ( ADBI )
Viện nghiên cứu và điều tra chủ trương, Sở Tài chính Japan
Trường Đại học Hitotsubashi
Đại học Kanazawa
5. Với đối tác chiến lược Nga & Siberian
Đại học Tổng hợp Kinh tế & Tài chính vương quốc St. Peterburg
Học viện Tài chính trực thuộc nhà nước LB Nga
Học viện Tài chính Ngân hàng Siberian
6. Với đối tác chiến lược Trung Hoa & Hồng Kông
Học viện Kinh tế Quảng Tây, China
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Trung ương China
Viện Giáo dục đào tạo Hồng Kông
7. Với đối tác chiến lược Lào
Học viện Kinh tế Tài chính Lào ( trước được xem là Trường Cao đẳng Tài chính Đông Khăm Xạng )

7.2 Các dự án quốc tế đã triển khai

Dự án Đào tạo Việt – Lào
Dự án link huấn luyện và đào tạo nước ngoài
Dự án đào tạo và giảng dạy Tài chính Việt – Lào
Dự án đào tạo và giảng dạy Tài chính công Việt – Pháp ( FSP )
Dự án đào tạo và giảng dạy cán bộ bảo đảm ( ASSUR )
Dự án DIREG, Canada
Dự án Sasakawa, nước Nhật
Dự án giảng dạy GĐ đơn vị ( ASEM )
Dự án Cơ sở Đào tạo bảo đảm Nước Ta

7.3 Các đối tác đang triển khai hoạt động tìm kiếm, trao đổi Sinh viên, Giảng viên

+ Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục đào tạo những lớp nước Khu vực Đông Nam Á ( TVET-SEAMEO )
+ đại học Help, Malaysia
+ Học viện TMC, Nước Singapore .

Số lượt học hỏi : 488443

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *