Trang chủ » blog » Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương
trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành tài chính-ngân hàng, với chương trình
đào tạo tiên tiến, hiện đại được tham khảo từ các trường đại học của Mỹ, Anh,
Úc và Singapore áp dụng linh hoạt gắn kết với hoàn cảnh và quá trình phát triển
kinh tế đất nước trong điều kiện hội nhập. Chương trình cũng được tham khảo từ
các trường có uy tín trong nước, đồng thời tham khảo ý kiến các bên có liên
quan: cựu sinh viên, người sử dụng lao động, chuyên gia. Chương trình đào tạo
được cập nhật liên tục, định kỳ (khoảng 2 năm điều chỉnh) nhằm đáp ứng tính đổi
mới và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Chương trình đào tạo
đáp ứng các mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp
cho người học.1. Mục tiêu đào tạo

Chương
trình đào tạo được tập trung hóa vào 3 mục tiêu:

– Đào tạo Cử nhân kinh tế ngành
tài chính-ngân hàng nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và chuyên sâu
về tài chính-ngân hàng;

– Có đầy đủ các kỹ năng chuyên
môn nhằm vận dụng kiến thức được học để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải
quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý
hiệu quả trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng;

– Có phẩm chất đạo đức và khả
năng tư duy tốt và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết nhằm phát triển nghề nghiệp
trong môi trường toàn cầu.


2. Chuẩn đầu ra


Với các mục tiêu chung được đưa ra, chương trình đào tạo được thiết kế để sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra như sau:

– Sinh viên đạt được các kiến thức chung về kinh tế, xã hội, kiến thức chuyên sâu về tài chính-ngân hàng;

– Sinh viên có kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ tài chính-ngân hàng;

– Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp;

– Sinh viên có năng lực thực hành nghề nghiệp;

– Sinh viên có khả năng học tập suốt đời;

– Sinh viên có trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ, không kể các học phần sau: (1) phần kiến thức ngoại ngữ 24 tín chỉ, (2) giáo dục thể chất 5 tín chỉ và (3) giáo dục quốc phòng 165 tiết.
Xem chi  tiết: 

*. Chương trình đào tạo 2021 – Chuyên ngành Tài chính. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2021 – Chuyên ngành Ngân hàng. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2021 – TCNH CLC. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2021 – TCNH CLC CA. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2021 – CNTN. File đính kèm.

*. Chương trình đào tạo 2021 – FINTECH. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2021 – FINTECH CLC. File đính kèm.
*. Đề án mở ngành đào tạo FINTECH. File đính kèm.
*. Quyết định mở ngành đào tạo FINTECH. File đính kèm.

*. Chương trình đào tạo 2019 – Chuyên ngành Tài chính. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2019 – Chuyên ngành Ngân hàng. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2019 – TCNH CLC. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2019 – FINTECH CLC. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2019 – TCNH CLC CA. File đính kèm.
*. Chương trình đào tạo 2019 – CNTN. File đính kèm.

*. Chương trình đào tạo 2017 – Chuyên ngành Tài chính. File đính kèm
*. Chương trình đào tạo 2017 – Chuyên ngành Ngân hàng. File đính kèm
*. Chương trình đào tạo 2017 – TCNH CLC. File đính kèm
*. Chương trình đào tạo 2017 – TCNH CLC CA. File đính kèm.

5. Cơ hội nghề nghiệp

Với chuẩn chỉnh Output đầu ra đc kiến thiết xây dựng kỹ thuật Giao hàng mang lại khoảng chú ý, sứ mệnh & tiềm năng huấn luyện và đào tạo của thong tin coin
Tài chính-Ngân hàng, học sinh sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính-ngân hàng biểu lộ không thiếu phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức & sức khỏe thể chất nhằm đảm nhận việc làm & tăng trưởng công việc và nghề nghiệp có nhân cách được xem là chuyên viên tổng lực vào ngành tài chính-ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính-ngân hàng với đầy đủ năng lực nhằm thao tác sống cả cha chuyên ngành bé : tài chính công ty ( ngân hàng đầu tư, công ty du học sàn chứng khoán, trung tâm tư vấn du học quản trị quỹ, công ty du học bảo đảm, tổ chức phi tài chính, bộ phận quản trị Chính phủ vào nghành nghề dịch vụ sàn chứng khoán, bảo đảm, góp vốn đầu tư, … ) ; tài chính công ( bộ phận quản trị Chính phủ vào nghành công, Bộ tài chính, Kho bạc Chính phủ, cơ quan thuế, … ) & ngân hàng ( những tổ chức triển khai tài chính nước ngoài cũng như IMF, WB, ADB, ngân hàng thương nghiệp, trung tâm tư vấn du học mang lại mướn tài chính, công ty du học mua và bán nợ, … ) có những địa điểm việc làm trình độ phong phú tự căn nhà môi giới, nghiên cứu và phân tích sàn chứng khoán, nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư, quản trị hạng mục góp vốn đầu tư, quản trị quỹ góp vốn đầu tư, quản lý tài chính sống tổ chức phi tài chính, quản trị tín dụng thanh toán, quản trị Power bản chất, kinh doanh thương mại ngoại tệ, quản trị ngân quỹ, quản trị thuế, … mang đến tới những địa điểm hạng sang cũng như kế hoạch gia tài chính, ngôi nhà hoạch định chủ trương tài khóa, hoạch định chủ trương dòng tiền & quản trị mô hình lớn, quản trị Chính phủ vào nghành chuyên ngành & những bộ phận điều tra và nghiên cứu đặc trưng với tương quan .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *