Trang chủ » blog » Mẫu báo cáo thu chi tài chính Đảng [Chi tiết 2023]

Mẫu báo cáo thu chi tài chính Đảng [Chi tiết 2023]

Kiểm toán được xem là bài toán soát sổ, xác định tính chân thật của báo cáo giải trình tài chính, đi qua ấy phân phối các thông báo đúng chuẩn hàng đầu về thực trạng tài chính của tổ chức, tổ chức triển khai. Trong đấy, báo cáo giải trình tài chính gồm có bảng cân đối kế toán tài chính, báo cáo giải trình nguồn thu, báo cáo giải trình đổi khác bản chất chủ sở hữu, báo cáo giải trình lưu chuyển dòng tiền, những chủ trương kế toán tài chính không thể & những thuyết minh đặc trưng. Báo cáo tài chính được xem là mạng lưới hệ thống thông báo kinh tế tài chính, tài chính của đơn vị chức năng kế toán tài chính đc trình diễn đi theo biểu mạng bsc trên metamask
pháp luật trên quy tắc kế toán tài chính & chính sách kế toán tài chính. Bài viết lách sau phía trên, ACC tiếp tục cung ứng tới quý độc giả Mẫu báo cáo giải trình chi thu tài chính Đảng .

Doanh Nghiep Khong Phat Sinh Doanh Thu Co Phai Nop Bao Cao Tai Chinh Khong

Mẫu báo cáo thu chi tài chính Đảng

1. Mẫu báo cáo thu chi tài chính Đảng

Theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021 quy định về báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn: Mẫu B14-TLĐ như sau:

Download

Download (1)

Download (2)

2. Cách Lập báo cáo dự toán thu chi tài chính Đảng

Theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021 phương pháp lập báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn như sau:

Thứ số 1 : Các tiêu chí căn bản
+ Lao động làm cho địa thế căn cứ tính tổng quỹ lương đóng góp kinh phí đầu tư công đoàn được xem là công lao trực thuộc đối tượng người tiêu dùng đóng góp BHXH đi theo lao lý của Luật Bảo hiểm cộng đồng tới vào ngày 30/6 năm trước cùng mang số công trạng trực thuộc đối tượng người dùng đóng góp BHXH dự định cải thiện, trừ số công trạng trực thuộc đối tượng người tiêu dùng đóng góp BHXH dự định hạn chế vào năm .
Đối với số cần lao ở trong đối tượng người dùng đóng góp BHXH quan yếu cơ mà bộ phận, tổ chức triển khai, tổ chức không đóng góp BHXH, Công đoàn các đại lý địa thế căn cứ lương lậu vào HĐ công lao của đối tượng người dùng nè nhằm tính quỹ lương làm cho địa thế căn cứ đóng góp kinh phí đầu tư công đoàn ý kiến đề nghị bộ phận, tổ chức triển khai, đơn vị đóng góp .
+ Đoàn viên nhằm tính quỹ lương đóng góp đoàn phí công đoàn được xem là đoàn tụ dự định tới vào ngày 31/12 năm trước, cùng ( trừ ) số đoàn tụ dự định cải thiện, hạn chế vào năm. Mức đóng góp đoàn phí của sum vầy đi theo chỉ dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta .
Thứ nhị : Các tiêu chuẩn thu, chi tài chính công đoàn
– Cột một – Ước thực thi năm trước : Căn cứ số triển khai bên trên sổ thu, chi tài chính công đoàn cửa hàng, ước lượng số thu, chi của thời hạn vẫn lại vào năm nhằm ghi trong những content thu, chi ước của năm trước .
– Cột 2 – Dự toán năm ni : Căn cứ số liệu của mỗi tiêu chí thu, chi ước thực thi năm trước ; địa thế căn cứ trong thực trạng thực tiễn về công sức, lương lậu, dự định Power nguồn thu đc nhằm lại đơn vị chức năng dùng ; dự định những content chi lương bổng, những số đóng góp đi theo lương của cán bộ công đoàn chuyên trách, chi phụ cấp cán bộ công đoàn ; chi quản trị hành chánh ; chi hoạt động giải trí của ban chấp hành, những content chi dị kì nhằm thiết kế xây dựng số liệu mang đến mỗi content thu, chi đơn cử .
– Cột 3 – Cấp bên trên phê duyệt : Công đoàn cung cấp bên trên quản trị liên đới địa thế căn cứ số liệu vào Báo cáo dự trù thu, chi tài chính công đoàn đại lý lập nhằm chăm chút những content thu, chi, nộp cấp cho bên trên .
Các tiêu chí thu, chi tài chính công đoàn :
Mục I. Tài chính công đoàn tích góp đầu kỳ
Tài chính công đoàn tích góp đầu kỳ ( Mã số 10 ) : Số liệu ghi trong tiêu chuẩn nà được xem là số liệu tiêu chí Tài chính công đoàn tích góp cuối kỳ của năm trước .
Mục II. Phần thu
– Thu Đoàn phí công đoàn ( Mã số 22 ) : Căn cứ trong quỹ lương đóng góp ĐPCĐ & nút đóng góp đoàn phí của sum họp đi theo chỉ dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta .
– Thu Kinh phí công đoàn ( Mã số 23 ) : Đối với đơn vị chức năng đc phân cấp thu, địa thế căn cứ trong Quỹ lương lậu đóng góp kinh phí đầu tư công đoàn nhằm tính số kinh phí đầu tư công đoàn mà lại công ty bắt buộc nộp vào năm. Đối với đơn vị chức năng ko đc phân cấp thu thì ko cần phản ảnh .
– Các số thu dị thường ( Mã số 25 = Mã số 25.01 + Mã số 25.02 )
+ Chuyên môn tương hỗ ( Mã số 25.01 ) : Số liệu ghi tiêu chí nà địa thế căn cứ số trình độ tương hỗ năm trước & số ước vào năm dự trù .
+ Thu đặc trưng ( Mã số 25.02 ) : Số liệu ghi tiêu chuẩn nà địa thế căn cứ bên trên số thu khác lạ năm trước & số ước vào năm dự trù .
– Tài chính công đoàn cung cấp bên trên cung cấp ( Mã số 28 ) :
+ Kinh phí công đoàn cung cấp bên trên cấp cho đi theo cung cấp ( Mã số 28.01 ) : Căn cứ trong Quỹ lương lậu đóng góp kinh phí đầu tư công đoàn nhằm tính số kinh phí đầu tư công đoàn đơn vị bắt buộc nộp vào năm nhân sở hữu tỷ suất KPCĐ công đoàn các đại lý đc sài đi theo pháp luật của Tổng Liên đoàn .
+ Tài chính công đoàn cấp cho bên trên cung cấp tương hỗ ( Mã số 28.02 ) : Căn cứ trong Power tài chính công đoàn của đơn vị chức năng & số chi hoạt động giải trí công đoàn vào năm nhằm ý kiến đề nghị cung cấp bên trên cấp cho tương hỗ .
– Nhận chuyển giao tài chính công đoàn ( Mã số 40 ) : Căn cứ tài chính công đoàn của những công đoàn phòng ban lúc những công đoàn phòng ban nào là từ bỏ đơn vị chức năng công đoàn đặc biệt đưa tới .
Mục III. Phần chi
– Từ mã số 31 tới mã số 37 : Căn cứ trong Power nguồn kinh phí đầu tư hiện nay mang & số kinh phí đầu tư đc sài vào năm & hoạt động giải trí công đoàn của đơn vị chức năng nhằm đề đạt số chi mang lại tương thích mang pháp luật của những cấp cho công đoàn .
– ĐPCĐ, KPCĐ sẽ nộp cung cấp bên trên quản trị liên đới ( Mã số 39 ) : Căn cứ trong Power nguồn kinh phí đầu tư công đoàn & đoàn phí công đoàn vào năm dự trù đc phân cấp thu nhân có tỷ suất nộp cấp cho bên trên đi theo pháp luật của TLĐ .
– Bàn giao tài chính công đoàn ( Mã số 42 ) : Căn cứ tài chính công đoàn của những công đoàn phòng ban lúc mang sự chuyển giao những công đoàn phòng ban nà đến những đơn vị chức năng công đoàn kì cục .
Mục IV. Tài chính công đoàn tích góp cuối kỳ
– Tài chính công đoàn tích góp cuối kỳ ( Mã số 50 ) : Phần chênh lệch thân tiêu chuẩn Tài chính công đoàn tích góp đầu kỳ, Phần thu mang Phần chi .
Mục V. Dự phòng

– Kinh phí dự phòng (Mã số 70): Căn cứ số thu tài chính công đoàn, số chi tài chính công đoàn và quy định định của Tổng Liên đoàn để phản ánh số dự phòng tài chính.

3. Mẫu báo cáo quyết toán thu chi tài chính Đảng

Theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021 quy định báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn: Mẫu B07-TLlĐ như sau:

Download (3)

Download (4)

Download (5)

4. Cách thức lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính Đảng

Theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021 phương pháp lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính Đảng như sau:

Cửa hàng số liệu nhằm lập báo cáo giải trình Quyết toán : Cuối kỳ kế toán tài chính, kế toán tài chính cộng sổ, chất vấn so sánh thân những sổ chi tiết cụ thể. Số liệu cộng sổ thu – chi tài chính công đoàn đại lý đc dùng nhằm lập báo cáo giải trình quyết toán thu – chi tài chính công đoàn của công đoàn cửa hàng .
– Thứ hàng đầu : Các tiêu chuẩn căn bản
+ Số công sức có tác dụng địa thế căn cứ tính tổng quỹ lương đóng góp kinh phí đầu tư công đoàn được xem là công sức ở trong đối tượng người dùng đóng góp BHXH đi theo lao lý của Luật Bảo hiểm xã hội ( cần lao mang trên thời gian 31/12 năm trước cùng số cần lao trung bình cải thiện hay tránh vào năm ), lương lậu tổ hợp tầm thường của những mon vào năm đi theo đúng chuẩn số liệu cần lao ở trong đối tượng người tiêu dùng đóng góp BHXH .
+ Đoàn viên nhằm tính quỹ lương đóng góp đoàn phí công đoàn được xem là sum họp trên thời gian 31/12 của năm lập báo cáo giải trình tài chính. Quỹ lương bổng có tác dụng địa thế căn cứ tính đóng góp đoàn phí được xem là quỹ lương bổng tổ hợp của mỗi mon .
– Thứ nhì : Các tiêu chuẩn thu, chi tài chính công đoàn
Các tiêu chí thu, chi tài chính :
Số liệu cộng sổ thu, chi tài chính công đoàn các đại lý của mỗi số Mã số, đc mang trong báo cáo giải trình quyết toán thu – chi tài chính công đoàn các đại lý đi theo mỗi số Mã số tương xứng .
Mục I : Tài chính công đoàn tích góp đầu kỳ ( Mã số 10 ) : Là số tài chính công đoàn tích góp cuối kỳ bên trên báo cáo giải trình quyết toán năm trước đưa quý phái đc ghi bên trên sổ S82. Đối với đơn vị chức năng hạch toán kế toán tài chính được xem là số dư với bên trên thông tin tài khoản 4316 trên thời gian ngừng năm trước ngay lập tức kề .
Mục II. Phần thu
– Thu Đoàn phí công đoàn ( Mã số 22 ) : Căn cứ tổng cộng tiền vàng đoàn phí của sum họp đóng góp vào năm đc ghi bên trên sổ S82 sở hữu so sánh mang sổ tiền mặt, tiền xu đưa của đơn vị chức năng, tình huống đơn vị chức năng sở hữu hạch toán được xem là tổng cộng nảy sinh phía Có thông tin tài khoản 337861 & đc áp phần 22 .
– Thu Kinh phí công đoàn ( Mã số 23 ) : Đối với đơn vị chức năng đc phân cấp thu, địa thế căn cứ tổng cộng tiền ảo kinh phí đầu tư công đoàn nhưng đơn vị nộp đc ghi bên trên sổ S82 sở hữu so sánh có sổ tiền mặt, tiền ảo đưa của đơn vị chức năng, tình huống đơn vị chức năng mang hạch toán được xem là tổng cộng nảy sinh phía Có thông tin tài khoản 337862 & đc áp phần 23 .
– Các lượng thu nổi bật ( Mã số 25 = Mã số 25.01 + Mã số 25.02 )
+ Chuyên môn tương hỗ ( Mã số 25.01 ) : Căn cứ trong số tiền xu nhưng mà công ty, đơn vị chức năng sẽ tương hỗ mang đến công đoàn các đại lý vào năm quyết toán đc ghi bên trên sổ S82 với so sánh sở hữu sổ tiền mặt, tiền trong game chuyển của đơn vị chức năng, tình huống đơn vị chức năng sở hữu hạch toán được xem là tổng cộng nảy sinh phía Có thông tin tài khoản 5168 & đc áp mục 25.01 .
+ Thu khác nhau ( Mã số 25.02 ) : Căn cứ trong số tiền ảo thu Đặc biệt không tính những content bên trên cũng như thu lãi tiền xu đưa, … đc ghi bên trên sổ S82 với so sánh sở hữu sổ tiền mặt, tiền trong game chuyển của đơn vị chức năng. Đối với đơn vị chức năng hạch toán kế toán tài chính được xem là số nảy sinh phía Có thông tin tài khoản 5168 & đc áp mục 25.02 .
– Tài chính công đoàn cung cấp bên trên cung cấp ( Mã số 28 ) :
+ Kinh phí công đoàn cấp cho bên trên cấp cho đi theo đáp ứng ( Mã số 28.01 ) : Căn cứ tổng cộng tiền vàng kinh phí đầu tư công đoàn đc cung ứng bởi cấp cho bên trên cung cấp đưa đc ghi bên trên sổ S82 với so sánh mang sổ tiền mặt, tiền xu đưa của đơn vị chức năng, tình huống đơn vị chức năng với hạch toán được xem là tổng cộng nảy sinh phía Có thông tin tài khoản 13881 & đc áp mục 27.01 .
+ Tài chính công đoàn cấp cho bên trên cấp cho tương hỗ ( Mã số 28.02 ) : Căn cứ tổng cộng tiền vàng sẽ đc cấp cho bên trên tương hỗ mang lại hoạt động giải trí công đoàn của đơn vị chức năng đc ghi bên trên sổ S82 mang so sánh mang sổ tiền mặt, tiền xu chuyển của đơn vị chức năng, tình huống đơn vị chức năng sở hữu hạch toán được xem là tổng cộng nảy sinh phía Có thông tin tài khoản 4316 & đc áp mục 27.02 .
– Nhận chuyển giao tài chính công đoàn ( Mã số 40 ) : Căn cứ trong số tiền xu sẽ dấn chuyển giao tài chính công đoàn trường đoản cú công đoàn đặc trưng về đơn vị chức năng bạn đi theo biên bản chuyển giao. Đối với đơn vị chức năng hạch toán kế toán tài chính được xem là số nảy sinh phía Có thông tin tài khoản 4361 đc áp phần 40 .
Mục III. Phần chi
– Từ mã số 31 tới mã số 37 : Căn cứ tổng cộng tiền ảo tài chính công đoàn sẽ chi đc phản chiếu bên trên sổ S82 sở hữu so sánh sở hữu sổ tiền mặt, tiền vàng đưa của đơn vị chức năng, tình huống đơn vị chức năng với hạch toán được xem là tổng cộng nảy sinh phía Nợ bên trên thông tin tài khoản 6113 & đc áp phần tương xứng .
– ĐPCĐ, KPCĐ sẽ nộp cấp cho bên trên quản trị liên đới ( Mã số 39 ) : Căn cứ tổng cộng tiền xu tài chính công đoàn sẽ thật nộp mang đến công đoàn cấp cho bên trên quản trị liên đới về đoàn phí công đoàn & kinh phí đầu tư công đoàn vào kỳ báo cáo giải trình đc ghi bên trên sổ S82 có mã tương xứng. Đối với đơn vị chức năng hạch toán kế toán tài chính được xem là số nảy sinh phía Nợ thông tin tài khoản 33881 đc áp phần 39 .
– Bàn giao tài chính công đoàn ( Mã số 42 ) : Căn cứ trong số tiền ảo sẽ chuyển giao về mang lại công đoàn khác nhau đi theo biên bản chuyển giao. Đối với đơn vị chức năng hạch toán kế toán tài chính được xem là số nảy sinh phía Nợ thông tin tài khoản 4361 đc áp phần 42 .
Mục IV. Tài chính công đoàn tích góp cuối kỳ
– Tài chính công đoàn tích góp cuối kỳ ( Mã số 50 ) : Phần chênh lệch thân tiêu chuẩn Tài chính công đoàn tích góp đầu kỳ, Phần thu mang Phần chi .
= Tài chính công đoàn tích góp đầu kỳ + Tổng cộng thu – Tổng cộng chi
Đối với đơn vị chức năng hạch toán kế toán tài chính được xem là số dư phía Có thông tin tài khoản 4361 cuối kỳ kế toán tài chính .
Mục V. ĐPCĐ, KPCĐ buộc phải nộp cấp cho bên trên liên đới
ĐPCĐ, KPCĐ cần nộp cung cấp bên trên liên đới ( Mã số 60 ) : Kinh phí cần nộp cung cấp quản trị liên đới địa thế căn cứ trong số tổng số bên trên sổ S82 của Công đoàn các đại lý. Đối với đơn vị chức năng hạch toán kế toán tài chính được xem là tổng cộng nảy sinh phía Nợ thông tin tài khoản 33881 & đc áp phần 60 .
Thứ cha :
– Thuyết minh : Phân tích số tích góp tài chính đầu kỳ, tích góp tài chính cuối, kỳ : gồm có tiền mặt, tiền xu chuyển ; thuyết minh những content khác nhau bên trên báo cáo giải trình .
Điều này, giải pháp lập báo cáo giải trình quyết toán thu, chi tài chính Đảng đc chỉ dẫn đơn cử cũng như bên trên .

5. Câu hỏi thường gặp

5.1. Mức xử phạt khi không thực hiện báo cáo tài chính cuối năm là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 4 Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính:

  1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a ) Không nộp báo cáo giải trình tài chính đến bộ phận Chính phủ sở hữu thẩm quyền ;
b ) Không công khai minh bạch báo cáo giải trình tài chính đi theo pháp luật .
Bên cạnh ấy, Khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018 / NĐ-CP đc chỉnh sửa vì Khoản 2 Điều 5 Nghị định 102 / 2021 / NĐ-CP về nấc phạt tiền vào nghành kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán chủ quyền, cũng như sau :

  1. Mức phạt tiền quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 19; khoản 1, khoản 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 26; Điều 33; Điều 34; khoản 1, khoản 3 Điều 36; khoản 1 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

5.2. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ Điều 29 Luật kế toán tài chính năm ngoái pháp luật báo cáo giải trình tài chính của đơn vị chức năng kế toán tài chính, báo cáo giải trình tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán tài chính buộc phải đc nộp đến bộ phận Chính phủ sở hữu thẩm quyền vào thời gian 90 đúng ngày, nhắc tự đúng ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm đi theo pháp luật .

5.3. Hồ sơ báo cáo tài chính gồm những gì?

Hồ sơ báo cáo tài chính gồm:
– Báo cáo tài chính tình hình kinh doanh
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
– Bản cân đối tài khoản
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.4. Thời hạn muộn nhất để nộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp là khi nào?

Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.
Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn quy định.

Như vậy, bài viết trên đây ACC đã chia sẻ với các bạn về Mẫu báo cáo thu chi tài chính Đảng. Mong rằng, bài viết này sẽ phần nào giúp được các bạn thuận lợi vượt qua mùa báo cáo tài chính năm nay. Mọi thắc mắc hay thông tin nào cần giải đáp, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi, ACC với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp sẽ hộ trợ bạn kịp thời và nhanh chóng nhất. Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

5/5 – ( 3794 bầu chọn )

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *