Trang chủ » blog » Bài tập mắt cận thị vật lí 11

Bài tập mắt cận thị vật lí 11

Những bài tập thị lực tiệm kính thị, phương pháp giải quyết và khắc phục trực thuộc vấn đề vật lí 11 quang hình họcĐể giải bài tập luyện thị giác cận thị & phương pháp giải quyết và khắc phục tất cả chúng ta nên tóm vững vàng những triết lý sau

Mắt cận thị và cách khắc phục

– USD f_ { max } $ < OV ; USD OC_ { C } $ < Đ = 25 centimet ; $ OC_ { V } $ hữu hạn– phương pháp giải quyết và khắc phục

cách 1: đeo kính phân kỳ để nhìn xa như mắt bình thường, tức là vật đặt ở vô cùng cho ảnh ảo qua kính nằm ở điểm cực viễn.

d = ∞ => $ d ’ = – O_ { k } C_ { V } = – ( OC_ { V } – L ) = f_ { k } $ → $ D_ { k } = \ dfrac { một } { f_k } $vào ấy

  • L = $OO_{k}$: khoảng cách từ mắt đến kính
  • Kính đeo sát mắt => L = 0 => $f_{k}$ = $-OC_{V}$
  • $f_{k}$: tiêu cực của kính

cách 2: đeo kính phân kỳ để nhìn gần như mắt bình thường tức là vật đặt cách mắt 25cm cho ảnh ảo qua kính nằm ở điểm cực cận

d = 25 centimet – L ; USD d ’ = – O_ { k } C_ { C } = – ( OC_ { C } – L ) USDĐộ tụ $ D_ { k } = \ dfrac { một } { d } + \ dfrac { một } { d ’ } $Kính đeo giáp thị lực : $ D_ { k } = \ dfrac { một } { 0,25 } + \ dfrac { một } { – OC_C } $

Bài tập mắt cận thị, cách khắc phục vật lí 11

Bài tập 1. Một người cận thị lớn tuổi chỉ còn nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách 50cm – 67cm. Tính độ tụ của các kính phải đeo để người này có thể

a / quan sát xa sống rất chi là ko phải điều chỉnhb / Đọc đc sách sắp thị lực hàng đầu phương pháp thị lực 25 centimetCoi kính đeo giáp thị giác .Hướng dẫna / D1 = một / ( – OC USD _ { V } $ ) = – 1,5 dpb / D2 = một / d + một / d ’ = một / ( 0,25 ) + một / ( – 0,5 ) = 2 dp[ collapse ]

Bài tập 2. Một người có tật phải đeo kính có độ tụ -2dp. Khi đeo kính người này nhìn rõ các vật ở xa vô cùng không phải điều tiết và đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 25cm. Coi kính đeo sát mắt.

a / Người nào bị chứng gì ?b / xác lập khoảng chừng quan sát rõ rệt của thị lực lúc ko đeo kính .Hướng dẫna / D = – 2 dp < 0 => người nè bị chứng cận thịb / D = 1/0, 25 + một / ( – OC USD _ { C } $ ) => OC $ _ { C } $ = 0,1667 m = 16,67 centimetOC USD _ { V } $ = f = một / D = 0,5 m = 50 centimetKhoảng chú ý rõ ràng : 16,67 → 50[ collapse ]

Bài tập 3. Một người cận thị nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách mắt 13,5cm đến 51cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để người này có thể

a / chú ý xa sống rất chi là nhưng mà ko phải điều hòab / chú ý đc thứ sắp hàng đầu bí quyết thị lực 26 centimetrõ được kính đeo bí quyết thị lực một centimetHướng dẫna / d ’ = – ( OC $ _ { V } $ – L ) = – 50 centimet = – 0,5 m ; d = ∞D1 = một / d + một / d ’ = – 2 dpb / d2 = 26 – một = 25 centimet = 0,25 m ; d ’ = – ( OC $ _ { C } $ – L ) = – 12,5 centimetD2 = một / d + một / d ’ = – 4 dp[ collapse ]

Bài tập 4. Mắt người có tật phải đeo kính có độ tụ -2dp. Khi đeo kính người này nhìn rõ các vật ở xa vô cùng không cần điều tiết và đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất 26cm, kính đeo cách mắt 1cm.

a / Người nào bị chứng gì ?b / Xác định khoảng chừng chú ý rõ rệt của thị giác lúc ko đeo kính .Hướng dẫna / D = – 2 dp < 0 => tật cận thịb / d1 = ∞ ; d ’ một = – ( OC $ _ { V } $ – L )D = một / d1 + một / d ’ một => OC USD _ { V } $ = 51 centimetd2 = 26 – một = 25 centimet = 0,25 m ; d ’ 2 = – ( OC $ _ { C } $ – L )D = một / d2 + một / d ’ 2 => OC USD _ { C } $ = 17.67 centimet[ collapse ]

Bài tập 5. Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 12,5cm và khoảng nhìn rõ của mắt là 37,5cm.

a / Hỏi người nào là phải đeo kính có độ tụ bởi bao lăm nhằm quan sát rõ ràng đc những đồ dùng sống vô cực nhưng mà ko phải điều hòab / người ấy đeo kính có độ tụ cũng như như thế nào thì tiếp tục đc ko chú ý nhìn thấy đc bất kể trang bị như thế nào đầu tiên. Coi kính đeo tiếp giáp thị giác .Hướng dẫn

Bài tập mắt cận thị vật lí 11 14

[ collapse ]

Bài tập 6. Một người chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 40cm. Mắt người đó mắc tật gì? Khi đeo sát mắt một kính có độ tụ D = -2,5dp thì người đó có thể nhìn rõ những vật nằm trong khoảng nào trước mắt.

Hướng dẫn

Bài tập mắt cận thị vật lí 11 16

[ collapse ]

Bài tập 7. Một người đeo kính sát mắt một kính có độ tụ D= -1,25dp nhìn rõ những vật nằm trong khoảng từ 20cm đến rất xa. Mắt người này mắt tật gì? xác định giới hạn nhìn rõ của mắt khi không đeo kính

Hướng dẫn

Bài tập mắt cận thị vật lí 11 18

[ collapse ]

Bài tập 8. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 20cm đến 50cm. Có thể sửa tật cận thị của người đó bằng hai cách

+ Đeo kính cận L1 nhằm hoàn toàn có thể quan sát rõ ràng vật dụng sống cực kỳ xa .+ Đeo kính cận L2 nhằm hoàn toàn có thể chú ý vật dụng sống sắp hàng đầu được xem là 25 centimet .a / Hãy xác lập khoản kính ( độ tụ ) của L1 & L2b / Tìm khoảng cách rất cận lúc đeo kính L1 & khoảng chừng rất viễn lúc đeo kính L2c / Hỏi phải chữa bệnh cận thị đi theo bí quyết làm sao có lợi rộng ? tại sao ?Hướng dẫn

Bài tập mắt cận thị vật lí 11 20

[ collapse ]

Bài tập 9. Một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 10cm đến 25cm

a / thị giác bị bệnh gì ?b / tính độ biến thiên độ tụ của chai lọ thủy tinh lúc người nào nhìn những đồ dùng vào khoảng chừng chú ý rõ ràng của thị lực .c / Người nà phải đeo kính quy tụ tốt phân kỳ, có độ tụ bao lăm nhằm hoàn toàn có thể chú ý rõ ràng những đồ dùng sống xa rất chi là mà lại thị lực ko phải điều hòa ? lúc đeo kính đấy, người ấy hoàn toàn có thể quan sát rõ rệt đc đồ gia dụng sắp số 1 bí quyết thị lực bao lăm ( kính đeo gần kề thị lực. )Hướng dẫn

Bài tập mắt cận thị, cách khắc phục vật lí 11

[ collapse ]

Bài tập 10. Một người mắt bị cận thị

a / Nếu người nào là đeo kính có độ tụ D = – bốn dp thì thị giác hoàn toàn có thể quan sát nhìn thấy rõ ràng một đồ vật phương pháp thị lực 25 centimet. Kính đeo gần cạnh thị giác. Tính khoảng chừng rất cận của thị giác .b / Lúc về già thị giác chú ý nhìn thấy rõ ràng các thứ sắp thị lực số 1 được xem là 40 centimet. Người nà phải đeo kính có độ tụ bao lăm nhằm nhìn thấy rõ ràng số 1 một đồ gia dụng phương pháp thị giác 25 cm ( kính đeo gần kề thị lực )Hướng dẫna / D = – bốn dp ; d = 25 centimet = 0,25 mD = một / f = một / d + một / ( – OC $ _ { c } $ ) => OC $ _ { c } $ = 0,125 m = 12,5 centimetb / d = 0,25 centimet ; OC $ _ { c } $ = 0,4 mD2 = một / d + một / ( – OC $ _ { c } $ ) = 1,5 dp[ collapse ]

Bài tập 11. Một thấu kính hội tụ L1 tạo ảnh thật cao bằng nửa vật khi vật đặt cách thấu kính 15cm.

a / Tính tiêu cự & độ tụ của thấu kínhb / Đặt kính L1 bí quyết thị lực một người 5 centimet rồi vận động và di chuyển một trang bị trước kính thì nhìn thấy rằng thị giác chú ý rõ rệt thứ bí quyết thị lực 75 milimet tới 95 milimet. Xác định khoảng chừng rất cận & khoảng chừng rất viễn của thị giác .c / Mắt người nào là bị bệnh gì. Muốn chú ý rõ rệt những đồ sống xa nhưng mà ko phải điều chỉnh thì người đấy phải đeo kính L2 có độ tụ bởi bao lăm. Xác định nơi rất cận lúc đeo kính L2. Coi kính đeo cạnh bên thị lực .Hướng dẫn

Bài tập mắt cận thị vật lí 11 23

[ collapse ]

Bài tập 12. Một mắt cận về gia điều tiết kém nên chỉ nhìn thấy rõ trong khoảng 40cm đến 100cm.

a / Phải sử dụng thấu kính L1 nằm trong mẫu mã làm sao nhằm thị giác chú ý rõ rệt sống vô cực ko phải điều hòa. Tính tiêu cự & độ tụ của L1. Cho kính bí quyết thị lực một centimet .b / Để chú ý sắp, gắn thêm trong phần mềm bên dưới của L1 một thấu kính quy tụ L2. Tính tiêu cự & độ tụ của L2 nhằm lúc quan sát đi qua hệ thấu kính thị giác bên trên hoàn toàn có thể chú ý đồ vật sắp hàng đầu phương pháp thị lực trăng tròn centimet .c / Thấu kính L2 có nhị bên lồi tương tự nhau nửa đường kính R, chiết suất n = 1,5 tính R .Hướng dẫn

Bài tập mắt cận thị vật lí 11 25

[ collapse ]+ một

0

+ một

0

+ một

0

+ một

0

+ một

0

Bài viết lách nè có ích mang hành khách ko ?

Yes

No

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *