Trang chủ » blog » Hỏi đáp CSTC

Hỏi đáp CSTC

Kính chuyển : Sở Tài chính Theo pháp luật trên Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC mạng bsc trên metamask
22/12/2014 của Sở Tài chính : ” Điều 45 : Dự phòng tổn thất gia tài 1.2. Nguyên tắc kế toán tài chính dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sàn chứng khoán kinh doanh thương mại a ) Doanh nghiệp đc trích lập dự trữ so với chương trình giá cả bị tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra lúc sở hữu dẫn chứng chắc như đinh mang đến nhìn thấy giá cả Thị phần của những dạng hình sàn chứng khoán đơn vị đang được cầm duy trì vì như thế mục tiêu kinh doanh thương mại bị tránh so sánh sở hữu giá cả ghi sổ. b ) Điều kiện, địa thế căn cứ & nấc trích lập hay trả nhập dự trữ triển khai đi theo những pháp luật của pháp lý. c ) câu hỏi trích lập hay trả nhập số dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sàn chứng khoán kinh doanh thương mại đc thực thi sống thời gian lập Báo cáo tài chính : ” Vậy chúng tôi xin đc hỏi Sở Tài chính 2 content cũng như sau : 1. Quy định của pháp lý lúc bấy giờ vận dụng ngôn từ làm sao ? 2. Thời điểm lập báo cáo giải trình tài chính được xem là ngày làm sao. ví dụ như : lập báo cáo giải trình tài chính mang lại năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 thì thời gian lập báo cáo giải trình tài chính được xem là 31/12/2021 kể cả 1 ngày sau ngày kết thúc năm tài chính ( thí dụ 22/3/2022 ) Tôi xin cảm ơn !1 – Về lao lý của pháp lý đang thi hành về điều kiện kèm theo, địa thế căn cứ & nút trích lập dự trữ giảm ngay sàn chứng khoán kinh doanh thương mạiỞ nơi 1.2 lượng 1 Điều 45 Thông tư lượng 200 / năm trước / TT-BTC chỉ dẫn chính sách kế toán tài chính công ty lao lý :

“ 1.2. Nguyên tắc kế toán tài chính dự trữ ưu đãi giảm giá sàn chứng khoán kinh doanh thương mạia ) Doanh nghiệp đc trích lập dự trữ so với phần mềm trị giá bị tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra lúc với dẫn chứng chắc như đinh đến nhìn thấy giá cả Thị Phần của những hình trạng sàn chứng khoán đơn vị đang được bắt giữ lại vì thế mục tiêu kinh doanh thương mại bị hạn chế so sánh sở hữu giá cả ghi sổ .b ) Điều kiện, địa thế căn cứ & nấc trích lập hay trả nhập dự trữ thực thi đi theo những lao lý của pháp lý .c ) việc trích lập hay trả nhập số dự trữ ưu đãi giảm giá sàn chứng khoán kinh doanh thương mại đc triển khai sống thời gian lập Báo cáo tài chính … ”Không những thế, Bộ Tài chính pháp luật về điều kiện kèm theo, địa thế căn cứ & nút trích lập hay trả nhập dự trữ trên Thông tư lượng 48/2019 / TT-BTC ngày 8/8/2019 chỉ dẫn câu hỏi trích lập & giải quyết và xử lý những số dự trữ Giảm ngay dãy tồn dư, tổn thất những số góp vốn đầu tư, nợ cần thu nặng nề đòi & bh loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, chuyên dịch vụ, khu công trình thiết kế xây dựng trên công ty ; Thông tư khoản 24/2022 / TT-BTC ngày 7/4/2022 chỉnh sửa, bổ trợ một số ít yếu tố của Thông tư 48/2019 / TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Sở Tài chính chỉ dẫn bài toán trích lập & giải quyết và xử lý những số dự trữ giảm ngay dãy tồn dư, tổn thất những lượng góp vốn đầu tư, nợ buộc phải thu cạnh tranh đòi & Bảo hành mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, chuyên dịch vụ, khu công trình kiến thiết xây dựng trên đơn vị & những nội dung chỉnh sửa bổ trợ, thay thế sửa chữa ( trường hợp với ) .2 – Về thời gian lập báo cáo giải trình tài chính

Theo lao lý trên lượng 2 Điều 29 Luật Kế toán năm ngoái thì đơn vị chức năng kế toán tài chính bắt buộc lập báo cáo giải trình tài chính trong cuối kỳ kế toán tài chính năm & địa thế căn cứ trong số liệu sau lúc khóa sổ kế toán tài chính. Do đó, báo cáo giải trình tài chính năm đc lập sau lúc kết thúc kỳ kế toán tài chính năm ( trong thời gian 31/12 dãy năm so với kỳ báo cáo giải trình năm được xem là 12 mon, tính tự đầu ngày 01 mon 01 tới không còn ngày 31 mon 12 dương lịch ) .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *