Trang chủ » blog » Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Phòng Tài Chính Kế Hoạch

       I.  Thông tin chung

        Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ : Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thong tin coin
Phố Cao Bằng

          Điện thoại: 0206 3.852.613                          

E-Mail đại diện thay mặt : [email protected]

     II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của phòng:

* Vị trí và chức năng

– Phòng Tài chính – Kế hoạch được xem là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban quần chúng. # Thành phố, tư vấn, trợ giúp Ủy ban con người Thành phố thực thi công dụng quản trị Chính phủ về : Tài chính ; kế hoạch & góp vốn đầu tư ; ĐK kinh doanh thương mại ; tổ hợp & nhất thống quan điểm quản trị những yếu tố về tổ chức, hợp tác xã, kinh tế tài chính TNHH Tư Nhân .
– Phòng Tài chính – Kế hoạch sở hữu bé vết & thông tin tài khoản riêng biệt ; Chịu sự chỉ huy, quản trị về tổ chức triển khai, địa điểm công việc, biên chế công chức, cơ cấu tổ chức ngạch công chức & công tác làm việc của Ủy ban dân chúng Thành phố ; cùng theo đó Chịu đựng sự chỉ huy, kiểm soát, chỉ dẫn về trình độ nhiệm vụ nằm trong nghành tài chính của Bộ Tài chính, & nghành kế hoạch, góp vốn đầu tư của Bộ Kế hoạch & Đầu tư .

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về lĩnh vực tài chính:

1.1. Trình Ủy ban nhân loại thành phố Cao Bằng phát hành những quyết định hành động, thông tư ; đầu tư và quy hoạch, kế hoạch lâu dài, 5 năm & dãy năm về nghành tài chính ; công tác, giải pháp tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm cách tân hành chánh Chính phủ vào nghành nghề dịch vụ tài chính ở trong nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị của Phòng .
1.2. Tổ chức triển khai những nội dung pháp lý, những đầu tư và quy hoạch, kế hoạch, công tác sẽ đc cấp cho sở hữu thẩm quyền chu đáo ; thông báo, tuyên truyền, phổ cập, dạy dỗ pháp lý & tư vấn, trợ giúp Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cao Bằng theo dấu thực hành pháp lý vào nghành tài chính, góp vốn đầu tư bên trên địa phận .
1.3. Hướng dẫn những bộ phận, đơn vị chức năng dự trù ở trong Thành phố, Ủy ban dân chúng xóm, phường, thị xã ( hotline thường nhật được xem là cung cấp xóm ) kiến thiết xây dựng dự trù chi phí dãy năm ; thiết kế xây dựng trình Ủy ban quần chúng. # thành phố Cao Bằng dự trù chi phí Thành phố đi theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính .
1.4. Tổng hợp, lập dự trù thu chi phí Chính phủ so với các lượng thu đc phân cấp quản trị, dự trù đưa ra chi phí cấp cho Thành phố & tổ hợp dự trù chi phí cấp cho làng, giải pháp phân chia chi phí Thành phố trình Ủy ban loài người thành phố Cao Bằng ; lập dự trù chi phí kiểm soát và điều chỉnh vào tình huống thiết yếu nhằm trình Ủy ban quần chúng thành phố Cao Bằng ; tổ chức triển khai thực thi dự trù chi phí sẽ đc quyết định hành động .
1.5. Hướng dẫn, soát sổ Việc quản lý tài chính, chi phí, báo giá, thực thi chính sách kế toán tài chính của chính quyền sở tại cung cấp xóm, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tài chính lũ & những bộ phận, đơn vị chức năng hành chánh công danh của Chính phủ bộ hạ Thành phố .
1.6. Phối hợp có bộ phận sở hữu tương quan vào Việc quản trị công tác làm việc thu chi phí Chính phủ bên trên địa phận đi theo pháp luật của pháp lý .
1.7. Thẩm tra quyết toán những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư vì Thành phố quản trị ; thẩm định và đánh giá quyết toán thu, bỏ ra chi phí thôn ; lập quyết toán thu, đưa ra chi phí Thành phố ; tổ hợp, lập báo cáo giải trình quyết toán thu chi phí Chính phủ bên trên địa phận Thành phố & quyết toán thu, bỏ ra chi phí cấp cho Thành phố ( gồm có quyết toán thu, đưa ra chi phí Thành phố & quyết toán thu, đưa ra chi phí cấp cho xóm ) báo cáo giải trình Ủy ban loài người Thành phố nhằm trình bộ phận Chính phủ sở hữu thẩm quyền chuẩn y .
Tổ chức rà, trình quản trị Ủy ban trái đất thành phố Cao Bằng săn sóc quyết toán so với dự án Bất Động Sản trực thuộc thẩm quyền chăm nom của quản trị Ủy ban người ta thành phố Cao Bằng. Thẩm tra, để mắt tới quyết toán những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư bởi Power nguồn bản chất công danh sự nghiệp mang đặc thù góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng căn bản nằm trong chi phí Thành phố quản trị .
1.8. Quản lý tài sản Chính phủ trên những cơ quan hành chính, đơn vị chức năng công danh và sự nghiệp thủ túc Thành phố quản trị đi theo pháp luật của nhà nước & chỉ dẫn của Sở Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban người thành phố Cao Bằng quyết định hành động đi theo thẩm quyền Việc shopping, mướn, tịch thu, điều chuyển, thanh lý, cung cấp, phân hủy gia tài Chính phủ .
1.9. Quản lý Power nguồn kinh phí đầu tư đc chuyển nhượng ủy quyền của cung cấp bên trên ; quản trị những chuyên dịch vụ tài chính đi theo pháp luật của pháp lý .
1.10. Quản lý bảng giá đi theo pháp luật của Ủy ban toàn cầu cung cấp tỉnh giấc ; bình chọn câu hỏi chấp hành niêm yết giá & chào bán đi theo bảng giá giá niêm yết của những tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại hoạt động giải trí bên trên địa phận ; tổ chức triển khai triển khai ĐK bảng giá, kê khai bảng giá đi theo cắt cử, phân cấp của Ủy ban quần chúng thức giấc & đi theo lao lý của pháp lý ; chủ trì thực thi thẩm định giá so với gia tài Chính phủ trên bản địa đi theo phân cấp của Ủy ban người cung cấp tỉnh giấc .
1.11. Tổ chức nghiên cứu và điều tra, phần mềm tân tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ; kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thông báo, tàng trữ Giao hàng công tác làm việc quản lý tài chính & trình độ nhiệm vụ đc chuyển giao .
1.12. Chủ trì phối kết hợp sở hữu những bộ phận, tổ chức triển khai sở hữu tương quan kiểm soát bài toán thực hành pháp lý tài chính ; trợ giúp Ủy ban trái đất thành phố Cao Bằng xử lý những mâu thuẫn tranh chấp, kiện, tố giác về tài chính đi theo pháp luật của pháp lý .

2. Về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư:

2.1. Trình Ủy ban toàn cầu thành phố Cao Bằng :
a ) Dự thảo những đầu tư và quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng 5 năm & dãy năm của Thành phố ; đề án, công tác tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, cải tân hành chánh vào nghành kế hoạch & góp vốn đầu tư bên trên địa phận Thành phố, tương thích sở hữu đầu tư và quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, đầu tư và quy hoạch ngành cung cấp thức giấc sẽ đc để mắt tới ;
b ) Dự thảo những quyết định hành động, thông tư, nội dung chỉ dẫn triển khai chính sách, chủ trương, pháp lý & những pháp luật của Ủy ban dân chúng thành phố Cao Bằng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư về công tác làm việc kế hoạch & góp vốn đầu tư bên trên địa phận .
2.2. Trình quản trị Ủy ban dân chúng thành phố Cao Bằng những công tác, hạng mục, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư bên trên địa phận ; thẩm định và đánh giá & Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm về dự án Bất Động Sản, kế hoạch đi theo pháp luật hiện tại dãy ; đánh giá và thẩm định & Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về content những ngôn từ trình quản trị Ủy ban con người thành phố Cao Bằng về kế hoạch chọn lựa chủ thầu so với những dự án Bất Động Sản bởi vì quản trị Ủy ban toàn cầu thành phố Cao Bằng quyết định hành động góp vốn đầu tư ; thẩm định và đánh giá làm hồ sơ mời chăm sóc, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ nhu yếu, hiệu quả nhìn nhận làm hồ sơ chăm sóc, hiệu quả nhìn nhận làm hồ sơ dự sơ tuyển, hiệu quả chọn lựa chủ thầu so với những gói thầu nằm trong dự án Bất Động Sản bởi vì Ủy ban quần chúng. # thành phố Cao Bằng được xem là công ty góp vốn đầu tư lúc sở hữu nhu yếu ;
2.3. Tổ chức triển khai những câu chữ quy phạm pháp luật, chính sách, chủ trương, những đầu tư và quy hoạch, kế hoạch, công tác, dự án Bất Động Sản, đề án sẽ đc cấp cho mang thẩm quyền chú tâm ; thông báo, tuyên truyền, phổ cập, dạy dỗ pháp lý về nghành kế hoạch & góp vốn đầu tư bên trên địa phận .
2.4. Cung cấp thông báo, triển khai góp vốn đầu tư, kết hợp có những phòng trình độ, nhiệm vụ với tương quan tổ chức triển khai hoạt động những chủ đầu tư của dự án vào & ngoại trừ lớp nước góp vốn đầu tư trong địa phận Thành phố ; chỉ dẫn trình độ, nhiệm vụ mang lại cán bộ, công chức làm cho công tác làm việc kế hoạch & đầu tư cấp xóm .
2.5. Chủ trì, phối kết hợp có những bộ phận sở hữu tương quan thống kê giám sát & nhìn nhận góp vốn đầu tư ; kiểm soát bài toán thực hành pháp lý về kế hoạch & góp vốn đầu tư bên trên địa phận Thành phố ; xử lý kiện, cáo giác & giải quyết và xử lý phạm luật đi theo thẩm quyền .
2.6. Về công ty, kinh tế tài chính bạn thân, hợp tác xã, kinh tế tài chính TNHH Tư Nhân :
a ) Cấp Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại mang đến những tổ chức triển khai kinh tế tài chính vây cánh, hộ kinh doanh thương mại thành viên & ĐK hợp tác xã, kinh tế tài chính TNHH Tư Nhân bên trên địa phận đi theo lao lý của pháp lý ;
b ) Tổng hợp theo dấu, nhìn nhận tình trạng triển khai những công tác, kế hoạch, chính sách, chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính bè đảng, kinh tế tài chính TNHH Tư Nhân & hoạt động giải trí của hợp tác xã, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính anh em, kinh tế tài chính TNHH Tư Nhân, bên trên địa phận Thành phố ;
c ) Trực tiếp kiểm soát hộ kinh doanh thương mại đi theo content vào làm hồ sơ ĐK bên trên khoanh vùng phạm vi địa phận ; kết hợp sở hữu bộ phận Chính phủ sở hữu thẩm quyền bình chọn tổ chức ; xác định content ĐK đơn vị, Trụ sở, công sở đại diện thay mặt & khu vực kinh doanh thương mại của tổ chức bên trên khoanh vùng phạm vi địa phận đi theo nhu yếu của Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại cung cấp tỉnh giấc ;
d ) Định kỳ lập báo cáo giải trình đi theo chỉ dẫn của Sở Kế hoạch & Đầu tư chuyển những Bộ, ngành với tương quan & Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhằm tổ hợp báo cáo giải trình Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh giấc & Sở Kế hoạch & Đầu tư .
2.7. Tổng hợp & báo cáo giải trình về thực trạng thực thi trách nhiệm đc bàn giao có Ủy ban toàn cầu thành phố Cao Bằng & Bộ Kế hoạch & Đầu tư .
2.8. Tổ chức điều tra và nghiên cứu, phần mềm tân tiến kỹ thuật nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa ; kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thông báo, tàng trữ Giao hàng công tác làm việc quản trị trình độ, nhiệm vụ đc chuyển giao .

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng và theo quy định của pháp luật.

          III. Tổ chức bộ máy

 

– ông:   Đinh Ngọc Khánh

 – Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

– Điện thoại:   0988352468

 Email:     [email protected]

 
 

– Bà:       Lương Thị Ngọc Hà

 – Chức vụ:  Phó trưởng phòng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

– Điện thoại: 0976611095

 Email:         [email protected]

 

– :     Nông Thị Ngân Hà

 – Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

– Điện thoại:    0387045555

 Email: [email protected]

 

– Ông:        Bế Xuân Vinh

 – Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

– Điện thoại:   0914200685

 Email:        [email protected]

 
 

– Bà:      Hoàng Thị Hương

 – Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

– Điện thoại:   0982276598

 Email:         [email protected]

 
 

– Bà:    Nông Thúy Nga

 – Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

– Điện thoại: 0869814866

 Email:        [email protected]

 
 

– Bà:      Nguyễn Thị Phương Thảo

 – Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

– Điện thoại:   0399335187

 Email:         [email protected]

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *