Trang chủ » blog » Tam Nguyên Lý Khí trong Phong Thủy

Tam Nguyên Lý Khí trong Phong Thủy

Tam Nguyên Lý Khí

Phái vòng thạch anh tóc vàng
Nguyên Lý Khí là gì?

Huyền Không đc xem được xem là đứa bé bé bỏng của Đại Tam Nguyên. Đây được xem là đứa nhỏ niềm tin của đại sư Tưởng Đại Hồng. Trong lúc ấy, Phi Tinh lại được xem là đứa nhỏ rò rỉ của Huyền Không. Cơ bản của Phi tinh xoàng xĩnh sài Hậu thiên bát quái cộng có lượng Lạc Thư .

Với nền tàng căn bản của Tam Nguyên & luôn luôn dùng lượng Lạc thư & Tiên Thiên Bát Quái nhằm hoàn toàn có thể bộc lộ map của Khí. Trong phần mềm, Hậu thiên bát quái được xem là biểu tượng biểu lộ phía & mùi vị. Từ hơi vào Tam nguyên sẽ đc xác đình hành đi theo Hà Đồ, vẫn còn đc gọi bằng Quái Khí. Theo chính tông Tam nguyên luôn luôn kiếm tìm sự liên kết của những Khí đi theo sự tích hợp đi theo Hà Đồ, hợp ngũ, vừa lòng thập ngũ & đúng theo thập .

Nội dung của Tam Nguyên Lý Khí

Trong Lạc thư, khởi đầu có khoản 5 trên những trung cung đưa tới số 6 tây-bắc, trường đoản cú khoản 6 đưa tới lượng 7 trên tây & khoản 8 trên Đông Bắc. Cứ cũng như vắt hoàn toàn có thể dứt trên lượng bốn đông nam. cũng có thể nhìn thấy đc 6 được xem là địa điểm hơi khởi đầu & bốn chủ yếu được xem là địa điểm hơi dứt. Kết hợp 10 nà đc xem được xem là chiếc chìa khóa của sự liên kết .
Ta nhìn thấy 6-4, 7-3, 8-2, 9-1 được xem là sự phối hợp Hợp Thập của Quái khí. Trong ấy Tam Nguyên đc xem được xem là Tam Nguyên Nhân Bàn. Còn đi theo Bát Trạch vẫn đc gọi bằng Diên Niên ( thí dụ 6-4 Cấn mix Đoài thành Diên Niên ) .
Kết hợp Hợp Ngũ 3-2, 1-4 cùng theo với sự phối hợp Hợp Thập Ngũ 9-6, 7-8 & đc xem được xem là Tam nguyên Địa Bàn. Kết hợp Hợp Ngũ 3-2, 1-4 cộng sự kết Hợp Thập Ngũ 9-6, 7-8 & đc xem được xem là Tam nguyên Địa Bàn. Trong Bát Trạch thiết yếu được xem là Thiên Y ( thí dụ 3-2 Ly mix Tốn thành Thiên Y ) .
Kết hợp Hà Đồ 1-6, 2-7, 3-8, 4-9 đực xem được xem là Tam nguyên Thiên Bàn. Trong đấy Bát Trạch đc xem được xem là Sinh Khí ( thí dụ 1-6 Khôn set Cấn thành Sinh Khí ) .
Theo Càn Khôn Quốc Bảo hay vẫn đc gọi bằng Long Môn Bát Cục, trên đây được xem là 1 nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa chẳng thể của Tam Nguyên Loan Đầu & Thủy pháp. Kỹ thuật bao gồm của những chiêu thức nào là chủ yếu được xem là mua con kiến mỗi sự liên kết về Khí của 8 quẻ. Nếu dragon tới từ bỏ 6, khách du lịch phải tọa 1. Tương tự 2-7, 3-8, 4-9. Sự phối hợp Hà Đồ được xem là đúng mực hàng đầu .
Cấu trúc thiết yếu của Tam Nguyên lý hơi được xem là Long Sơn Hướng Thủy. Với Tiên thiên & Hậu thiên thủy tiếp tục không hề bị tàn phá. Nếu thủy bị phá hay bị xuất đi trên Tiên thiên tiếp tục mang sự ảnh hưởng tác động tới sức khỏe thể chất, giả dụ thủy bị phá hay hoàn toàn có thể xuất đi trên Hậu thiên, tài lộc tiếp tục bị phá tài. Thủy nên buộc phải chạm mặt trên Trung thiên trước lúc hoàn toàn có thể xuất đi trên Thiên Kiếp .
Cấu trúc thiết yếu của Tam Nguyên call được xem là Long Sơn Hướng Thủy. Tiên thiên & Hậu thiên thủy không hề bị hủy hoại. Nếu thủy hoàn toàn có thể bị phá hay xuất đi trên Tiên thiên với sự tác động ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, trường hợp thủy bị tiêu hủy hoàn toàn có thể xuất đi trên Hậu thiên, may mắn tài lộc hoàn toàn có thể bị phá tài. Thủy cần gặp gỡ trên Trung thiên trước lúc xuất đi trên Thiên Kiếp .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *