Trang chủ » blog » Quản lý chất thải rắn Tập 1: Chất thải rắn đô thị

Quản lý chất thải rắn Tập 1: Chất thải rắn đô thị

  Trang Lời trình làng ba

Chương 1. Mở đầu

  1.1. Trung tâm công nghệ của vấn đề Tham khảo bài viết này lý quality môi trường tự nhiên & quản lý chất thải 5 1.2. Hệ thống quản lý chất thải rắn sống đô thành tám 1.3. Các nhu yếu bình thường vào quản lý chất thải rắn sống những đô thành Nước Ta 10 1.4. Một sộ câu chữ pháp lý tương quan đến quản lý chất thải rắn đô thành sống Nước Ta 11  

Chương 2. Nguồn gốc, phân loại chất thải rắn đô thị

  2.1. Định nghĩa chất thải rắn 13 2.2. Nguồn xây đắp thành chất thải rắn đô thành 13 2.3. Lượng chất thải rắn đô thành nảy sinh 16 2.4. Thành phần & đặc thù của chất thải rắn 17 2.5. Các tiêu chí lý học tập trăng tròn 2.6. Các chỉ ăn uống học tập 23 2.7. Điểm lưu ý về phần tử rác thải sống những đô thành Nước Ta 24 2.8. Chất thải rắn nguy cơ tiềm ẩn 26

Chương 3. Thu gom, lưu giữ và xử lý tại chỗ chất thải rắn từ nhà ỏ

  3.1. Thu gom chất thải rắn trường đoản cú vào ngôi nhà sống ( thu nhặt sơ cấp ) 28 3.2. Các phương tiện đi lại giữ, đựng tại chỗ & trung gian 31 3.3. Ưu, điểm yếu kém của những phương pháp lượm lặt trên địa điểm 34 3.4. Các giải pháp tránh khối lượng nảy sinh chất thải rắn 35 3.5. Các chiêu thức giải quyết và xử lý sơ bộ & giải quyết và xử lý tại chỗ chất thải rắn 37

Chương 4. Thu gom tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị

  4.1. Các định nghĩa 43 4.2. Các phương pháp thu nhặt 44 4.3. Hệ thống nhặt nhạnh luân chuyển chất thải rắn 44 4.4. Phân tích mạng lưới hệ thống lượm lặt 48 4.5. Xác định những thông số kỹ thuật đo lường và thống kê so với hệ luân chuyển mạng lưới hệ thống xe cộ hòm ( xa cách ) 51 4.6. Xác định những thông số kỹ thuật thống kê giám sát so với hệ luân chuyển mạng lưới hệ thống xe pháo hậu sự cố định và thắt chặt 52 4.7. Chọn con đường con đường lượm lặt luân chuyển 55 4.8. Công nghệ vă dòng thiết bị thu nhặt rác rưởi những vết bụi mặt đường 56 4.9. Công nghệ & dòng thiết bị thu lượm phân xí thiết bị 57

Chương 5. Xử lý chất thải rắn đô thị

  5.1. Trung tâm chọn lựa giải pháp giải quyết và xử lý 61 5.2. Các giải pháp giải quyết và xử lý chất thải rắn 61 5.3. Xử lý chất thải rắn bởi công nghệ tiên tiến xay khiếu nại 74 5.4 Phương pháp ổn định đính thêm chất thải rắn bởi công nghệ tiên tiến Hydromex 75 5.5. Xử lý chất thải rắn bởi giải pháp ủ sinh vật học 76 5.6. Xử lý rác thải bởi chiêu thức đốt 84

Chương 6. Thu hồi và tái chê chất thải rắn – Các trạm trung chuyển

  6.1. Khái quát phổ biến về tái chế & dùng lại chất thải rắn đô thành 92 6.2. Các hoạt động giải trí tái chế & tịch thu chất thải 92 6.3. Thu hồi & tái chế chất dẻo 101 6.4. Thu hổi & tái chế những mẫu sản phẩm cao su đặc 104 6.5. Thu hồi & tái chế những mẫu sản phẩm công nghiệp Đặc trưng 106 6.6. Thu hồi nguồn năng lượng tự chất thải 107 6.7. Hoạt động tịch thu & tái chế chất thải trên Nước Ta 110 6.8. Các hoạt động giải trí tịch thu & tái chế chất thải sống những lớp nước 112 6.9. Các trạm trung chuyển chất thải rắn 113 6.10. Các kiểu dáng trạm sự chuyển tiếp giữa 116

Chương 7. Thiêu huỷ và chôn lấp chất thải rắn đô thị

  7.1. Bãi chôn bao phủ đúng theo lau chùi và vệ sinh 120 7.2. Kỹ thuật quản lý và vận hành kho bãi chôn che 128 7.3. Thiết bị Giao hàng kho bãi chôn tủ 133 7.4. Chống ngấm mang lại những ô chôn đậy rác thải 137 7.5. Quá trình sinh hóa diễn ra trên những kho bãi chôn tủ rác thải 140 7.6. Khái niêm về lớp nước rỉ rác rến 144 7.7. Hệ thống thu nhặt khí sinh học trường đoản cú ô chôn phủ 151 7.8. Đóng kho bãi & sài lại mặt phẳng kho bãi chôn phủ rác thải đô thành 160

Chương 8. Các công cụ pháp lý và chính sách trong quản lý chất thải rắn

  8.1. Tổng quan bình thường về chủ trương thiên nhiên và môi trường 164 8.2. Các vẻ ngoài pháp luật vào công tác làm việc quản lý chất thải rắn 167 8.3. Chu trình hoạch định chủ trương thiên nhiên và môi trường 174 8.4. Các côn trùng mối quan hệ về thiết chế 177 8.5. Nhu cầu bức tốc thiết chế sống những lớp nước đang được tăng trưởng 179 8.6. Chiến lược quản lý chất thải rắn sống Nước Ta 180

Phụ lục 1. Các văn bản có liên quan tới công tác quản lý chất thải rắn

185

Phụ lục 2. Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6696 – 2000 về Chất thải rắn – Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường

188

Phụ lục 3. Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh

194

Phụ lục 4. Các chỉ tiêu đánh giá và cần đảm bảo trong việc lựa chọn vị trí bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh

201

Tài liệu tham khảo

203

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *