Trang chủ » blog » Lãnh đạo sở – Sở Tài chính

Lãnh đạo sở – Sở Tài chính

– Đồng chí: Nguyễn Đình Hiếu

– Chức vụ: Giám đốc
– ĐTCQ: 0204.3854726

– Gmail: hieund_stc @bacgiang.gov.vn

 

Nhiệm vụ :
– Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý phổ thông mỗi hoạt động giải trí của thong tin coin
Tài chính. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Ủy Ban Nhân Dân thức giấc, quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc, Bộ Tài chính & trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí & những bên công tác làm việc của Sở đi theo tính năng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đc bàn giao .
– Trực tiếp chỉ huy & đảm nhiệm những nghành nghề dịch vụ công tác làm việc : Công tác tổ chức triển khai, cán bộ ; công tác làm việc thi đua tâng bốc, kỷ luật ; chiến lược tăng trưởng của ngành ; bảo đảm chính trị nội bộ ; công tác làm việc nơi, phòng tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, phòng tiêu tốn lãng phí ; Điều hành cân bằng thu, đưa ra chi phí bản địa ; lập, chấp hành dự trù & quyết toán chi phí Chính phủ .
– Trực tiếp đảm nhiệm khu vực Quản lý chi phí .
– Theo dõi & chỉ huy công tác làm việc tài chính, chi phí của khu phố Bắc Giang .
– Tham gia những Ban chỉ huy, Hội đồng, Tổ công tác làm việc & những trách nhiệm không giống nhau đi theo sự cắt cử của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân thức giấc .
———-

– Đồng chí: Bùi Văn Huy

– Chức vụ: Phó Giám đốc
– ĐTCQ: 0204.3850510

– Gmail: huybv_stc @bacgiang.gov.vn

Nhiệm vụ :
– Chỉ đạo triển khai trách nhiệm ở trong những nghành công tác làm việc : Công tác quản trị Chính phủ về báo giá ; điều tra tài chính ; xử lý kiện, tố giác ; công tác làm việc giải quyết và xử lý vi phạm luật hành chánh, pháp chế
– Trực tiếp đảm nhiệm : Phòng Quản lý Giá ; Thanh tra Sở .
– Theo dõi & chỉ huy công tác làm việc tài chính, chi phí những thị trấn : Sơn Động, Lục Ngạn & Lục Nam .
– Tham gia những Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác làm việc & những việc làm Đặc biệt đi theo sự cắt cử của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc & GĐ Sở .
– Thực hiện những trách nhiệm dị kì lúc đc GĐ sở cắt cử .
———-

– Đồng chí: Nguyễn Thùy Linh

– Chức vụ: Phó Giám đốc
– ĐTCQ: 0204.3854653

– Gmail: linhnt_stc @bacgiang.gov.vn

Nhiệm vụ :
– Chỉ đạo triển khai trách nhiệm nằm trong những nghành công tác làm việc : Công tác Tài chính hành chánh công danh sự nghiệp ; quản lý tài sản công ; công tác làm việc phần mềm CNTT & hoạch toán tài chính ; cách tân hành chánh, ISO của bộ phận ; công tác làm việc hành chánh quản lý, công sở, tài vụ bộ phận. Là công ty thông tin tài khoản của bộ phận Sở Tài chính .
– Trực tiếp đảm nhiệm : Phòng Tài chính Hành chính công danh sự nghiệp ; Quản lý Công sản & tin học ; Văn phòng Sở .
– Theo dõi & chỉ huy công tác làm việc tài chính, chi phí những thị xã : Yên Dũng, Việt Yên & Hiệp Hòa .
– Tham gia những Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác làm việc & những việc làm nổi bật đi theo sự cắt cử của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc & GĐ Sở .
– Thực hiện những trách nhiệm khác biệt lúc đc GĐ sở cắt cử .

———-

– Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tú
– Chức vụ: Phó Giám đốc
– ĐTCQ: 0204.3856392
-Gmail: [email protected]

Nhiệm vụ :
– Chỉ đạo triển khai trách nhiệm ở trong những nghành công tác làm việc : Công tác quản lý tài chính góp vốn đầu tư ; công tác làm việc quản trị bản chất & gia tài Chính phủ trên công ty ; công tác làm việc bố trí, quy đổi, thay đổi, thoái vốn nhà nước trên đơn vị .
– Trực tiếp đảm nhiệm : Phòng Tài chính góp vốn đầu tư ; Tài chính tổ chức .
– Theo dõi & chỉ huy công tác làm việc tài chính, chi phí những thị trấn : Lạng Giang, Yên Thế và Tân Yên .
– Tham gia những Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác làm việc & những việc làm khác thường đi theo sự cắt cử của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc & GĐ Sở .

– Thực hiện những trách nhiệm nổi trội lúc đc GĐ sở cắt cử .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *